Reparaties & onderhoud

Is er iets kapot in uw woning? Wonion helpt u graag. We bieden hiervoor verschillende servicediensten aan.

Wilt u dat we iets repareren in of aan uw woning ? Dien dan een reparatieverzoek in. Wilt u meer weten over onderhoudswerkzaamheden, renovaties of nieuwbouw? Kijk dan bij projecten.

Onderhoud buitenkant woning

Wonion onderhoudt de buitenkant van uw woning. Denk bijvoorbeeld aan: schilderen, nieuw voegwerk of nieuwe dakbedekking. Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden ontvangt u een persoonlijk bericht. Het uitvoerende bedrijf informeert u daarna over de exacte startdatum en planning.
 

Onderhoud binnenkant woning

Als (nieuwe) huurder bent u automatisch lid van het Servicefonds. Met dit lidmaatschap nemen wij u dan bijna al het onderhoud uit handen. Denk bijvoorbeeld aan het repareren van een lekkende kraan, een kapotte lichtschakelaar of een verstopte afvoer. Meer over het Servicefonds leest u hier.

Nieuwbouw en renovaties: aanbesteding

Bij nieuwbouw en renovaties werkt Wonion met aanbestedingen. Hierbij vragen we meestal drie consortia (samenwerkingsverbanden van een aannemer, installateur, adviesbureau en architect) een plan aan te bieden. Hiermee dagen we de markt uit innovatieve en integrale producten te ontwikkelen.

We draaien als het ware de traditionele verhoudingen om en drukken onze behoeften uit in prestatie-eisen. De 'wat'-vraag staat centraal. De markt mag bepalen hoe zij die realiseert.

We vragen bedrijven onze opgave niet alleen op te pakken, maar samen te werken met andere partijen. Dit bevordert dat er integrale oplossingen ontstaan waar de bouwer, de installateur én de architect samen over nagedacht hebben. Bij renovaties betrekt Wonion zoveel mogelijk bewoners bij het opstellen van de prestatie-eisen.

Prijs-kwaliteitverhouding

Naast prestatie-eisen reiken we de consortia ook beoordelingscriteria aan. Deze gaan onder andere over functionaliteit, architectuur, onderhoudsgevoeligheid en de hoogte van de onderhoudskosten. Tot slot krijgen ze een maximaal budget. Hier mag men vanzelfsprekend ook onder blijven. Doorslaggevend is het totaalbedrag aan kosten voor het bouwen en onderhouden van de woningen tot aan het einde van hun levensduur. De keuze valt op het consortium met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Beoordelingscommissie

De consortia presenteren hun plannen aan de beoordelingscommissie en aan elkaar. Daarbij zijn verschillende specialisten aanwezig met kennis over onder andere architectuur, onderhoud, energiemaatregelen en financiën. Zij kunnen de plannen vooraf inzien zodat zij gericht vragen kunnen stellen. De selectiecommissie, bestaande uit de bestuurder en 1 of 2 managers, beslist uiteindelijk wie het project mag gaan uitvoeren. Partijen die het niet worden, krijgen een tegemoetkoming in de kosten.

Prestatiegericht onderhoud: resultaatgericht samenwerken

Onze onderhoudspartners zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen prestaties. Dit noemen we Resultaat Gericht Samenwerken (RGS). Hierdoor organiseren we onze onderhoudswerkzaamheden zo efficiënt en effectief mogelijk. We streven naar een optimale woningvoorraad met beperking van milieubelasting, waarbij we proberen de onderhoudslasten structureel te beperken. We kiezen voor de beste prijs/kwaliteitverhouding op lange termijn en werken langere tijd samen met onze onderhoudspartners zodat ze 'hun eigen werk' weer tegenkomen.