Ga naar de inhoud
Urgentie

Is er een noodsituatie en heeft u met spoed een ander huis nodig? Zijn er geen andere oplossingen? Dan bestaat er in sommige gevallen de mogelijkheid om voorrang te krijgen bij de toewijzing van een huurwoning. Om deze voorrang te krijgen dient u urgentie aan te vragen. Een woningzoekende met urgentie krijgt voorrang. Daarom wordt een urgentieaanvraag alleen in uitzonderlijke gevallen toegekend. Uw verzoek wordt alleen in behandeling genomen als u aan een aantal basisvoorwaarden voldoet.

 

Basisvoorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in het werkgebied van de woningcorporaties van Thuis in de Achterhoek.
 • U staat langer dan één jaar aaneengesloten ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) van de gemeente waar u urgentie aanvraagt.
 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij www.thuisindeachterhoek.nl.
 • Uw dringende situatie is ontstaan in het werkgebied van een van de corporaties van Thuis in de Achterhoek.
 • Er is sprake van een acute noodsituatie die u niet zelf heeft veroorzaakt of logischerwijs had kunnen voorkomen.
 • U heeft zelf al actief naar een woning gezocht en doet dit nog steeds.
 • U heeft er alles aan gedaan om zelf voor een woning te zorgen en het is niet te verwachten dat uw noodsituatie binnen zes maanden op een andere manier kan worden opgelost (inclusief kamerverhuur of inwoning bij familie of vrienden).
 • U heeft geen woningaanbod geweigerd.
 • Het is de eerste keer dat u urgentie aanvraagt.
 • U heeft niet eerder onder dezelfde omstandigheden urgentie gekregen.

Op Thuis in de Achterhoek vindt u meer informatie over urgentie. Denkt u dat u in aanmerking komt voor urgentie? Neemt u dan contact met ons voor een afspraak.

 

Hoe werkt urgentie?

Denkt u in aanmerking te komen voor urgentie? Neem dan contact op met de corporatie die werkzaam is in uw woonplaats. Zij beoordelen uw aanvraag. 

Heeft u een urgentieverklaring? Dan kunt u daarmee zelf reageren op het woningaanbod. De urgentie is geldig voor de woningen die via het inschrijfmodel worden aangeboden, en niet zijn uitgesloten voor urgenten. Reageert u op een woning via het lotingmodel? Dan geldt de voorrang niet. Weigert u een aangeboden woning, dan vervalt uw urgentieverklaring.

 

Meer weten...

Sité, Wonion, ProWonen, WoonzorgNederland en de Woonplaats bieden hun woningen aan op de gezamenlijke site www.thuisindeachterhoek.nl.
Hier vindt u alle informatie over het inschrijven als woningzoekende, welke woningen er beschikbaar zijn, de verschillende manieren van toewijzen en de pagina waarop u zelf uw gegevens kunt beheren, zoals uw woonwensen. Inschrijven is gratis.

Meer informatie over medehuurder worden leest u op de pagina Medehuurder.

Meer informatie leest u op de pagina Woningruil.

De woningen worden 3 dagen aangeboden via deze website. De woningen worden toegewezen op basis van uw inschrijftijd of een loting. Dit verschilt per advertentie. Nieuwbouwwoningen zijn 5 dagen zichtbaar op de website. Bezoek www.thuisindeachterhoek.nl voor het meest actuele woningaanbod.

Zodra de huur van een woning wordt opgezegd, plaatsen we een advertentie op www.thuisindeachterhoek.nl. Het kan zijn dat er dagelijks nieuwe advertenties verschijnen. Daarom raden we aan meerdere keren per week de website te bezoeken. 

Ja, u mag een woning weigeren. Dit heeft geen consequenties voor uw inschrijving. Dit doet u schriftelijk, bij voorkeur via de mail.

Als u kandidaat bent voor een woning, ontvangt u van ons een uitnodiging om gegevens bij ons aan te leveren. Deze gegevens bestaan uit het volgende:

 • Inkomensverklaring
 • Loonstrook of uitkeringsspecificatie
 • Woongeschiedenis
 • Verhuurdersverklaring of gegevens van uw bewindvoerder (als u onder bewind staat)

We kunnen u de woning pas definitief toewijzen als alle gegevens zijn aangeleverd en akkoord bevonden. Tijdens het bezichtigen van de woning overlegt u met de huidige bewoner de overnames en geeft u aan ons door of u de woning accepteert of niet.

Meer informatie leest u op Ik ben kandidaat - Thuis in de Achterhoek