Ga naar de inhoud
Leefbaarheid

De wijkconsulenten van Wonion werken overal waar we woningen verhuren samen met bewoners, de wijkagent, medewerkers van de gemeente, wijkverpleegkundigen, welzijnswerkers en gebiedsregisseurs van de gemeente. Als wijkbewoners kunt u altijd uw verhaal kwijt bij de wijkconsulent. Wilt u contact, bijvoorbeeld over oplossingen voor overlast of onveilige situaties in de wijk, dan kunt u dit ook via MijnWonion kenbaar maken. De wijkconsulent neemt dan contact met u op.

 

Samenwerken in de wijk

Leefbaarheid in de buurt begint met elkaar kennen en samen dingen doen: in en voor de straat of wijk. Wonion en de gemeente kunnen daarbij helpen met diverse regelingen. Heeft u een goed initiatief voor uw buurt? Doe dan een aanvraag bij het Leefbaarheidsfonds van Wonion! U kunt via MijnWonion een verzoek indienen voor een bijdrage. 

Wonion toetst uw aanvraag aan een aantal criteria. Dit zijn:

  • Het initiatief komt van één of meer bewoners of van een organisatie zonder winstoogmerk. Ideeën om een individuele situatie te verbeteren, komen niet in aanmerking
  • Er is voldoende steun in uw straat of wijk voor het initiatief (omdat het voorziet in een gezamenlijke behoefte)
  • Het initiatief gaat over het aanleggen of onderhouden van kleinschalige infrastructuur, bijvoorbeeld bewegwijzering in directe omgeving van de woningen
  • Het initiatief bevordert een schone leefomgeving, meer veiligheid of voorkomt overlast
  • Het initiatief is eenmalig en heeft niet als doel structurele bijdragen te ontvangen of in de plaats te komen van bestaande subsidiemogelijkheden
  • U levert zelf een bijdrage aan de uitvoering van het initiatief, al dan niet gesteund door andere bewoners of organisaties die in en voor uw wijk werken
  • Het gaat om een concreet, afgebakend initiatief (project)

 

Meer weten...

Het is vervelend als er overlast ontstaat. De eerste stap die u kunt zetten, is: praat met uw buren over de overlast. Is de overlast groter of ingewikkelder en verwacht u dat er meer nodig is dan alleen bemiddeling? Neem dan contact op met de wijkconsulent van Wonion. Meer informatie leest u op de pagina Overlast.

Klachten dient u in via MijnWonion of via de pagina Compliment of klacht melden.