Nieuws

Heeft u nog recht op huurtoeslag van 2020?

Vanaf 1 januari 2020 zijn regels voor de huurtoeslag veranderd. Het maximale huurbedrag is omhoog gegaan en de harde inkomensgrens is vervallen. Hierdoor hebben meer huurders recht op huurtoeslag, maar niet iedereen is hiervan op de hoogte.

Lees meer

Herontwikkeling Heuvelstraat Silvolde in volle gang

Wonion vernieuwt de Heuvelstraat in Silvolde op circulaire wijze. Er ligt een behoorlijke verduurzamingsopgave èn Wonion is ambitieus op duurzaamheidsvlak. Wonion trad daarom met samenwerkingspartners en andere organisaties in gesprek om te komen tot een innovatief plan voor een circulaire herontwikkeling van de traditioneel ingerichte straat in Silvolde. De betrokken partners voor de realisatie van de woningen ondertekenden deze week de ‘bouwteamovereenkomst’, met het streven om dit najaar te starten met de bouw van de eerste woningen.

Lees meer

Terug- en vooruitblik 2020 - 2021

Wij gaan voor ‘kwaliteit van leven door duurzaam wonen’ voor onze huurders. Wij vinden het belangrijk dat onze huurders prettig wonen in een kwalitatief goede woning en zetten ons in om ons woningbezit te verduurzamen. Tegelijkertijd zijn wij van mening dat ‘duurzaam wonen’ verder gaat dan het bieden van goede en duurzame woningen. Het gaat ook over prettig wonen in een fijne buurt en op latere leeftijd comfortabel thuis kunnen blijven wonen. Hoe wij het afgelopen jaar werkten aan duurzaam wonen en wat onze plannen voor 2021 zijn brengen we graag voor u in beeld.

Lees meer

Het WonionMagazine valt deze week bij de huurders op de mat

De zomereditie van het WonionMagazine valt deze week bij de huurders op de mat. Wat gaat de tijd snel. In dit magazine leest u alweer het vijfde voorwoord van Gerrolt Ooijman, directeur-betuurder van Wonion. Hij geeft daarin aan dat het fijn is te concluderen dat contact met Wonion als prettig en positief wordt ervaren.

Lees meer

Wonion zoekt twee leden voor haar Raad van Commissarissen

Twee van de huidige vijf leden van de Raad van Commissarissen van Wonion treden eind 2021 regulier af.

Lees meer

Géén huurverhoging voor huurwoningen

Normaal passen wij per 1 juli de huren aan. Dit jaar doen wij dat niet. In 2021 geldt er een eenmalige huurbevriezing voor sociale huurwoningen. Wij bevriezen niet alleen de huren van sociale huurwoningen, ook de huren van de niet-sociale huurwoningen (de geliberaliseerde woningen) verhogen wij niet.

Lees meer
1 van 11