Nieuws

Acceptgiro vervalt per 1 augustus

Post op de deurmat. Dit verandert steeds meer in post via e-mail. Minder post in uw brievenbus is namelijk beter voor het milieu. Doet u ook mee?

Lees meer

Uw mening telt! Meld u zich aan voor ‘Wonion Luistert’?

We vinden het belangrijk dat onze plannen en beleid aansluiten bij de wensen en ideeën van u als bewoner. Daarom is uw mening is voor ons van belang. Eén van de manieren waarop we uw wensen en ideeën ophalen is via bewonerspanel ‘Wonion Luistert’. Huurt u een woning van Wonion? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden via www.wonionluistert.nl. U ontvang dan ongeveer vier keer per jaar een vragenlijst. Deze vragenlijst gaat bijvoorbeeld over onderhoud, woonlasten, veiligheid of zorg. Per keer beslist u of u mee doet. Uiteraard ontvangt u de belangrijkste resultaten en informatie over wat wij met uw inbreng doen.

Lees meer

Jaarverslag 2018

Wij laten u graag zien wat wij doen om goed en betaalbaar wonen in Oude IJsselstreek mogelijk te maken. Dit doen we onder andere via het jaarverslag. In ons jaarverslag leggen wij verantwoording af over onze prestaties in 2018 en de inzet van onze financiële middelen.

Lees meer

Het nieuwe WonionMagazine is uit

In deze uitgave wordt bijvoorbeeld de planning van het nieuwe woonzorgcentrum Gendringen toegelicht, vertelt een huurder over simpele maatregelen om de energiekosten te verlagen en komt onze directeur-bestuurder aan het woord.

Lees meer

Raad van Commissarissen Wonion zoekt twee nieuwe leden.

De Raad van Commissarissen van Wonion heeft per 1 januari 2020 twee vacatures en zoekt voor de invulling daarvan twee nieuwe leden.

Lees meer

Beperkte of géén huurverhoging in 2019

Onze huurders krijgen in 2019 een beperkte huurverhoging doorberekend en in sommige gevallen ontvangt u zelfs géén huurverhoging. Oók dit jaar voeren wij niet de maximaal toegestane huurverhoging door. Het Rijk geeft verhuurders de mogelijkheid om de huren te verhogen met het inflatiepercentage (1,6%), aangevuld met een extra percentage (2,5%), waardoor er een huurverhoging van 4,1% mogelijk is. Wij gaan voor goed en betaalbaar wonen in oude IJsselstreek en kijken daarom jaarlijks kritisch naar het aanpassen van de huren. Ook dit jaar vragen wij een beperkte huurverhoging op basis van de huursombenadering. De gemiddelde huurverhoging die wij vragen is gelijk aan het inflatiepercentage.

Lees meer
1 van 4