Ga naar de inhoud
Woningruil

Wilt u uw woning ruilen? Dat kan door heel Nederland. U gaat zelf op zoek naar een huurder of koper die zijn of haar huis met u wil ruilen. Dat kan in de Achterhoek zijn maar ook elders in Nederland. Een voorwaarde is dat u op dit moment een huurcontract heeft van minimaal één jaar en dat het een zelfstandige woning betreft. Wonion toetst of de woningruil passend is. Ruilwoningen worden geruild tegen alle lusten en lasten. In geval van huurachterstand, schulden, vernieling of overlast is het niet mogelijk om van woning te ruilen. Let op: wanneer een nieuwe huurder een woning betrekt, wordt de huur automatisch aangepast. Het kan dus zijn dat uw huurprijs anders is dan die van de huidige huurder.

 

Woningruil aanvragen

Om uw woning te kunnen ruilen, moet u ingeschreven staan als woningzoekende via Thuis in de Achterhoek. Op Woningruil vindt u alle landelijke advertenties. Heeft u iemand gevonden met wie u van woning wilt ruilen? Neem dan contact met ons op.

 

Meer weten...

Sité, Wonion, ProWonen, WoonzorgNederland en de Woonplaats bieden hun woningen aan op de gezamenlijke site www.thuisindeachterhoek.nl.
Hier vindt u alle informatie over het inschrijven als woningzoekende, welke woningen er beschikbaar zijn, de verschillende manieren van toewijzen en de pagina waarop u zelf uw gegevens kunt beheren, zoals uw woonwensen. Inschrijven is gratis.

Ja, u mag een woning weigeren. Dit heeft geen consequenties voor uw inschrijving. Dit doet u schriftelijk, bij voorkeur via de mail.

Meer informatie over medehuurder worden leest u op de pagina Medehuurder.

Meer informatie over urgentie leest u op de pagina Urgentie.

Bij ons kunt u de huur op elke werkdag van de maand opzeggen. Daarbij geldt een wettelijke opzegtermijn van minimaal één maand, maar u mag natuurlijk ook eerder opzeggen. Als u eerder opzegt is er voor ons meer tijd om nieuwe huurders te zoeken. U heeft dan meer tijd om met de nieuwe huurders te bespreken of zij eventuele door u aangebrachte veranderingen in de woning willen overnemen. Dit kan in geval van overname in uw voordeel zijn. Het opzeggen van de huur kan alleen schriftelijk. Via MijnWonion vult u het formulier "de huur van mijn woning opzeggen" in of stuur een mail naar info@wonion.nl. 

Als u kandidaat bent voor een woning, ontvangt u van ons een uitnodiging om gegevens bij ons aan te leveren. Deze gegevens bestaan uit het volgende:

  • Inkomensverklaring
  • Loonstrook of uitkeringsspecificatie
  • Woongeschiedenis
  • Verhuurdersverklaring of gegevens van uw bewindvoerder (als u onder bewind staat)

We kunnen u de woning pas definitief toewijzen als alle gegevens zijn aangeleverd en akkoord bevonden. Tijdens het bezichtigen van de woning overlegt u met de huidige bewoner de overnames en geeft u aan ons door of u de woning accepteert of niet.

Meer informatie leest u op Ik ben kandidaat - Thuis in de Achterhoek