Ga naar de inhoud
Medehuurder worden

Als echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder bent u automatisch medehuurder, zolang u in dezelfde woning woont. Als de samenstelling van uw huishouden verandert, bijvoorbeeld door een huwelijk, echtscheiding of overlijden, heeft dat ook gevolgen voor uw huurovereenkomst. Bent u niet met de huurder getrouwd of zijn of haar geregistreerd partner, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden toch medehuurder worden.

 

Automatisch medehuurder

Als echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder bent u automatisch medehuurder, zolang u in dezelfde woning woont. Vertrekt of overlijdt uw echtgenoot of geregistreerd partner dan wordt u de huurder. Dit geldt ook als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is gesloten na het ingaan van de huurovereenkomst. Deze wijziging moet u doorgeven aan Wonion zodat we uw gegevens kunnen aanpassen.


Verzoek medehuurderschap

Andere huisgenoten zijn niet automatisch medehuurder. Bijvoorbeeld partners die samenwonen maar niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben. Wilt u dat wel, dan kunt u een verzoek indienen om medehuurder te worden. Voorwaarden zijn dat u duurzaam een gemeenschappelijke huishouding voert en minimaal 2 jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven.


Aanvraag medehuurderschap

U kunt een medehuurderschap online via MijnWonion aanvragen. Na ontvangst van uw aanvraag controleren we of u daadwerkelijk een gezamenlijke huishouding voert en of u aan de overige voorwaarden voldoet.


Gewijzigde huurovereenkomst

Als uw medehuurderschap akkoord is, blijft de oorspronkelijke huurovereenkomst bestaan. Wel wijzigt de tenaamstelling: u komt beiden als huurder op de huurovereenkomst te staan en u heeft vanaf dat moment samen dezelfde rechten en plichten. Ook zijn per dezelfde datum de meest recente Algemene Voorwaarden van Wonion van toepassing.