Ga naar de inhoud
Essenkamp, Varsseveld

Nieuwbouw

De huurwoningen in de Essenkampstraat, Karel Doormanstraat, Eikenlaan, Haverstraat, Korenbloemstraat, Klaproosstraat en Zelhemseweg komen in aanmerking voor vernieuwbouw. De woningen worden zo aangepakt dat de kwaliteit van de woning weer voldoet aan de eisen van deze tijd. Op basis van gesprekken met bewoners en uitvoerig onderzoek heeft Wonion het voornemen om ruim vijftig woningen te vervangen door nieuw te bouwen woningen. Een kleiner deel wordt gerenoveerd.

 

Prettig, energiezuinig en betaalbaar wonen in verschillende levensfasen

In de planvorming bekijken we kritisch hoe in te spelen op de (toekomstige) woonvraag van de verschillende doelgroepen. Bij de terug te bouwen woningen in Essenkamp en omgeving ligt daarom de focus op het realiseren van levensloopbestendige woningen en kleine gezinswoningen. Samen met de bestaande grote eengezinswoningen biedt de Essenkamp na realisatie een divers woningaanbod geschikt voor verschillende doelgroepen. Hiermee spelen we in op prettig, energiezuinig en betaalbaar wonen in verschillende levensfasen.

 

In gesprek met bewoners

We vinden het belangrijk om de inbreng van bewoners mee te nemen in de plannen. Daarom zijn de bewoners van Essenkamp e.o. in een vroeg stadium betrokken. Met de meeste bewoners zijn de woonwensen tijdens één of meerdere individuele gesprekken besproken. Voor bewoners is een sociaal plan opgesteld waarin we hen een aantal zekerheden meegeven, zoals voorrang bij een passende nieuwe woning in Essenkamp, of voorrang bij verhuizing naar een woning buiten Essenkamp en een verhuiskostenvergoeding. Om bewoners zo goed mogelijk te helpen, blijven we met hen in gesprek.

 

Planning

De plannen worden de komende tijd verder uitgewerkt. Als alles volgens planning verloopt starten de renovatiewerkzaamheden eind 2024. Daarna verplaatsen de werkzaamheden zich naar de te slopen woningen en het terugbouwen van nieuwe woningen.

 

Nieuwsbrieven

Om huurders en omwonenden te informeren over de status van het project, versturen wij geregeld nieuwsbrieven. Klik op de link hieronder om een nieuwsbrief te openen.

 

Nieuwsberichten

Het meest actuele nieuws over de plannen in Essenkamp e.o. vindt u via onderstaande link.

 

 

Details

Aantal woningen 67
Status In voorbereiding