Ga naar de inhoud
Verantwoording

Wonion is een wooncorporatie met een maatschappelijke opgave. We vinden het daarom belangrijk om onze keuzes, uitgaven en resultaten te verantwoorden. Dit doen we zo transparant mogelijk en op verschillende manieren.

 

Prestatieafspraken met huurdersvereniging en gemeente

Jaarlijks maken wij afspraken met de gemeente Oude IJsselstreek en huurdersvereniging Wij Wonen over wat we met elkaar willen bereiken in dat jaar. Dit leggen we vast in prestatieafspraken. Gemeente, Wonion en Wij Wonen beschouwen elkaar als belangrijke partners voor de lokale sociale volkshuisvesting en streven naar langdurig partnerschap hierin.

 

Jaarrekening

Lees meer over onze financiële keuzes, uitgaven en resultaten in de:

 

Terug- en vooruitblik

 

Visitatie

Wonion heeft een belangrijke maatschappelijke taak: we bouwen, onderhouden en verhuren woningen voor mensen met een lager inkomen. Veel mensen zijn van ons afhankelijk. Daarom is het belangrijk dat mensen die geen relatie hebben met Wonion controleren of wij de juiste dingen doen en of we deze dingen goed doen. Om die reden laat Wonion zich elke vier jaar visiteren door een externe onafhankelijke commissie. Met zo’n visitatie legt Wonion verantwoording af aan haar huurders en belanghebbenden over haar maatschappelijke prestaties. 

 

Visitatie 2019 - 2022

Bureau Raeflex heeft als onafhankelijk bureau de visitatie uitgevoerd over de periode 2019 tot en met 2022. Om vast te kunnen stellen of de belanghebbenden van Wonion tevreden zijn over de maatschappelijke prestatie van Wonion, sprak de visitatiecommissie met de gemeente, de huurdersvereniging, samenwerkingspartijen uit de regio en partijen gericht op schuldhulpverlening en participatiewet. 
We zijn trots op het mooie resultaat en bedanken iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd. 
Het visitatierapport geeft goed weer dat we een stabiele koers varen waarin persoonlijke aandacht, vernieuwing en samenwerken de basis zijn. Deze koers willen we vasthouden. Samen met alle collega’s en samenwerkingspartners blijven we werken aan ‘kwaliteit van leven door duurzaam wonen’. 
 
Het volledige visitatierapport (inclusief bestuurlijke reactie) is openbaar.