Ga naar de inhoud
Bestuur en toezicht

Bestuur

Wonion heeft als rechtsvorm een stichting. In de statuten is de bestuurlijke inrichting van de stichting bepaald. Bij Wonion werken 45 mensen, verdeeld over de afdelingen Wonen, Bedrijfsvoering, Staf en Vastgoed. Hier vindt u de organisatiestructuur. De directeur-bestuurder is Gerrolt Ooijman. In de statuten worden de taken en bevoegdheden van het bestuur en de verantwoording door het bestuur beschreven. Ook staat erin welke voorgenomen besluiten de directeur-bestuurder ter goedkeuring moet voorleggen aan de Raad van Commissarissen. De directeur-bestuurder is benoemd op basis van een profielschets

 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Wonion houdt toezicht op de directeur-bestuurder. Daarnaast beschikt de Raad over een aantal specifieke verantwoordelijkheden, waaronder het benoemen van de accountant. De Raad van Commissarissen van Wonion heeft een auditcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie ingesteld, elk bestaand uit twee leden van de Raad.

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf personen, waarvan twee leden zijn benoemd op bindende voordracht door de huurdersorganisatie WijWonen:

  • Harry Minkhorst: huurderscommissaris, voorzitter van de RvC en lid van de remuneratiecommissie
  • Jeroen Jorna: vicevoorzitter van de RvC en voorzitter van de auditcommissie
  • Hilde Hooijman: voorzitter van de remuneratiecommissie
  • Erwin van der Krabben: lid van de auditcommissie
  • Paul van Roosmalen: huurderscommissaris

Namens de Raad van Commissarissen hebben Harry Minkhorst en Paul van Roosmalen regelmatig contact met Huurdersvereniging WijWonen en Hilde Hooijman en Paul van Roosmalen met de leden van de Ondernemingsraad.

 

Profiel, honorering en rooster van aftreden

De Raad van Commissarissen heeft een profielschets voor haar leden opgesteld. Deze profielschets beschrijft de kwaliteiten waaraan de individuele commissarissen, de voorzitter en de Raad als geheel aan moeten voldoen. De samenstelling, honorering en het rooster van aftreden van de leden van de Raad van Commissarissen vindt u terug in de leeslijst

 

Governance

De Governancecode woningcorporaties 2020 is ingedeeld in 5 principes die leidend zijn voor alle bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties. Het is voor de leden van Aedes en de VTW verplicht de code te volgen. Wonion voldoet geheel aan de code.

 

De governancestructuur bij Wonion ligt vast in de volgende stukken: