Ga naar de inhoud
Integriteitscode en meldingsregeling

Wonion hecht veel belang aan het integer handelen van haar medewerkers. Wonion beschikt daarom over een integriteitsbeleid. Onderdeel van de Integriteitscode is de regeling “omgaan met melden vermoeden misstand of integriteitsschending”. Medewerkers die vermoeden dat er iets mis is, kunnen dat anoniem melden. Deze regeling zorgt ervoor dat de melding wordt onderzocht. De medewerker hoeft niet bang te zijn voor sancties.
 

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Heeft u het idee dat medewerkers, managers of andere werknemers van Wonion niet correct handelen, dan kunt u dit melden bij de Autoriteit woningcorporaties via het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. Het gaat dan om meldingen over de hierboven genoemde afspraken. U kunt hier niet terecht voor klachten die u gewoon kunt indienen bij de corporatie, de regionale geschillencommissie of de huurcommissie.