Ga naar de inhoud
Over Wonion

Onze naam zegt het al: ondernemend en vernieuwend wonen. Daar staan we voor. Wonion is een ambitieuze wooncorporatie met ongeveer 4.000 woningen. Wij bieden goede en betaalbare woningen aan huishoudens in de gemeente Oude IJsselstreek. Om die te realiseren, investeren wij in duurzaam wonen.

Als maatschappelijk georiënteerde organisatie vinden we het onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met onze aarde en alles wat daarop leeft, woont en werkt. Duurzaamheid is daarbij het sleutelwoord. Wonion bouwt energiezuinige woningen en streeft naar een energieneutrale woningvoorraad in 2050. Bestaande woningen passen we zodanig aan, dat deze minder energie verbruiken. Duurzaamheid betekent ook dat we onze woningen afstemmen op de wensen van huidige én toekomstige bewoners. Daarbij hebben we uiteraard oog voor de voorzieningen in de wijk, die nodig zijn om de leefbaarheid op peil te houden. Wonion zet verder in op de opwekking van duurzame energie en het realiseren van energiebesparend gedrag bij bewoners en medewerkers. Om duurzame toepassingen te blijven realiseren, zowel nu als in de toekomst heeft Wonion zich bij verschillende kennisnetwerkpartners aangesloten. 

 

Missie: Kwaliteit van leven door duurzaam wonen

Wonion realiseert vanuit de maatschappelijke behoefte duurzaam wonen voor mensen in en om de gemeente Oude IJsselstreek met aandacht voor zorg en welzijn. Wij zetten ons extra in voor huishoudens die door financiële beperkingen of een zorgvraag geen passende woning kunnen vinden in ons werkgebied. Om betaalbare woningen te realiseren, investeren wij in duurzaam wonen. Ook werken wij samen met bewoners en maatschappelijke partners aan leefbare buurten en wijken.


Visie: waar wij voor gaan

Als het gaat om prettig wonen, wil Wonion haar klanten zoveel mogelijk zelf keuzes laten maken. Sommige bewoners zijn daar minder goed toe in staat. Onze aandacht zal daarom nadrukkelijker uitgaan naar bewoners die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. Vastgoed is een waardevol eigendom. Ons vastgoed is een middel om wonen mogelijk te maken maar ook een middel om op de lange termijn kapitaal te genereren voor noodzakelijke investeringen. Onze woningvoorraad zal duurzaam, flexibel en gedifferentieerd moeten zijn om in de toekomst voldoende keuze te kunnen bieden en leegstand te voorkomen. De betaalbaarheid van het wonen, staat centraal bij het maken van keuzes. Dit heeft te maken met een juiste prijs/kwaliteitsverhouding van de woningen. De huurprijs van de woning moet passen bij de kwaliteit en het product moet passen bij financiële (on)mogelijkheden van onze doelgroepen. Het gaat om de juiste balans tussen betaalbaarheid enerzijds en noodzakelijke huuropbrengsten voor een gezonde bedrijfsvoering anderzijds. Bij elke vraag van enige omvang vanuit de samenleving, die niet direct gerelateerd is aan de verhuur en het beheren van sociale huurwoningen, zullen wij ons afvragen wat de maatschappelijke opbrengsten zijn in relatie tot de financiële randvoorwaarden. 

Hier leest u onze Strategie.

 

Meer weten over Wonion?

Wilt u meer van ons weten? Druk op de knoppen bovenaan deze pagina.

Om het u gemakkelijk te maken vindt u de terug- en vooruitblik van 2022 - 2023 alvast hieronder. De terug- en vooruitblikken van de jaren ervoor vindt u op de pagina Verantwoording.
Door op het beeld te klikken krijgt u toegang tot het filmpje. Voor deze en andere informatie kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen.