Ga naar de inhoud

De huurwoningen in de Essenkampstraat, Karel Doormanstraat, Eikenlaan, Haverstraat, Korenbloemstraat, Klaproosstraat en Zelhemseweg komen in aanmerking voor vernieuwbouw. De woningen worden zo aangepakt dat de kwaliteit van de woning weer voldoet aan de eisen van deze tijd. Op basis van gesprekken met bewoners en uitvoerig onderzoek heeft Wonion het voornemen om ruim vijftig woningen te vervangen door nieuw te bouwen woningen. Een kleiner deel wordt gerenoveerd.

We vinden het belangrijk dat bewoners prettig, energiezuinig en betaalbaar kunnen wonen in een fijne woonomgeving. We investeren daarom in onze woningen, dit doen we ook in Essenkamp en omgeving. De in de jaren 50 gebouwde huurwoningen zijn verouderd. Een kleine 70 huurwoningen willen we zo aanpakken dat ze weer voldoen aan de eisen van deze tijd, waar het in verschillende levensfasen prettig wonen is. De woningen zijn van verschillende woningtypen. De aanpak kan daarom per woning verschillen.

Langer zelfstandig thuis wonen

Wonion ziet een groeiende vraag naar zorggeschikte woningen. De ligging van Essenkamp en omgeving met de faciliteiten dichtbij sluit hierop aan. Op dit moment bestaat Essenkamp en omgeving bijna geheel uit gezinswoningen. We willen graag tegemoet komen aan de toenemende vraag naar zorggeschikte woningen. Er is daarom onderzocht wat ervoor nodig is, om het voor bewoners mogelijk te maken langer in hun eigen woning en in hun eigen buurt te kunnen blijven wonen In de planvorming bekijken we kritisch hoe in te spelen op de (toekomstige) woonvraag van de verschillende doelgroepen. Bij de terug te bouwen woningen in Essenkamp en omgeving ligt daarom de focus op het realiseren van zorggeschikte woningen en kleine gezinswoningen. Samen met de bestaande eengezinswoningen biedt de Essenkamp na realisatie een divers woningaanbod geschikt voor verschillende doelgroepen. Hiermee spelen we in op prettig, energiezuinig en betaalbaar wonen in verschillende levensfasen.

In gesprek met bewoners

Het aanpakken van woningen gaat om meer dan de woning zelf. Het gaat om de mensen aan wie de woning een thuis biedt. We vinden het daarom belangrijk om bewoners in een vroeg stadium te betrekken bij de plannen voor hun woning. Op die manier kan de inbreng van bewoners meegenomen worden in de planvorming. Daarnaast is een dergelijke vergaande woningaanpak ingrijpend voor bewoners, we gaan daarom ook individueel met hen in gesprek. Tijdens deze gesprekken worden onder andere de woonwensen besproken. Voor bewoners is een sociaal plan opgesteld waarin we hen een aantal zekerheden meegeven, zoals voorrang bij een passende nieuwe woning in Essenkamp, of voorrang bij verhuizing naar een woning buiten Essenkamp en een verhuiskostenvergoeding. Om bewoners zo goed mogelijk te helpen, blijven we op verschillende manieren met hen in gesprek.

Planning

De plannen worden de komende tijd verder uitgewerkt. Als alles volgens planning verloopt starten de renovatiewerkzaamheden eind 2024. Daarna verplaatsen de werkzaamheden zich naar de te slopen woningen en het terugbouwen van nieuwe woningen.