Ga naar de inhoud

Aan de Reeënstraat en het Patrijsplein in Silvolde bouwt Wonion 16 nieuwe woningen. De woningen worden gebouwd op het terrein waar in het verleden seniorenwoningen van Wonion hebben gestaan. Gerrolt Ooijman directeur- bestuurder Wonion: “Lange tijd is het terrein vanuit de krimpgedachte onbebouwd gebleven. Maar tijden veranderen. Om in te spelen op de huidige woningvraag is opnieuw gekeken naar de invulling van deze locatie en is er gekozen voor de bouw van levensloopbestendige woningen en kleine gezinswoningen.” Ooijman gaat verder: “Ook de manier van bouwen is in ontwikkeling. Er is steeds meer aandacht voor duurzaamheid, circulariteit en biobased materialen. In de houtbouwmethode en daarnaast de duurzame inrichting van de woonomgeving aan de Reeënstraat komt dit mooi tot uiting.”

Duurzaam ontwikkelen

In aanwezigheid van de bouwpartners Koopmans, geWOONhout, Rouwmaat en Wonion is vrijdag 26 mei het bouwbord onthuld. Waarbij de aanwezigen vanaf de bouwplaats een complete woning zagen ontstaan, opgebouwd uit geprefabriceerde modules. Herman van Ommen, directeur geWOONhout vertelt: “Samen met Koopmans en onze opdrachtgevers kijkt geWOONhout steeds hoe we onze conceptwoningen verder kunnen optimaliseren en de aan en afvoer van de modules verder kunnen verbeteren. De houtbouwwoningen die we op deze locatie plaatsen zijn de eerste levensloopbestendige woningen. Dit woningtype krijgt daarom de naam: Silvolde.” Minder zichtbaar, maar net zo belangrijk bij duurzaam bouwen zijn de grondwerkzaamheden en het aanbrengen van fundering ter voorbereiding van woningbouw. Zo is er bijvoorbeeld cementloos beton in ontwikkeling, waarvan de milieubelasting aanzienlijk lager is dan van traditioneel beton, “ aldus Frans Beurskens, commercieel manager Rouwmaat. Ooijman: “Door steeds samen met onze regionale bouwpartners te kijken hoe de woningen zo duurzaam mogelijk gerealiseerd kunnen worden blijft er ruimte voor innovatie en ontwikkelingen in de duurzame woningbouw.”

Planning

Naar verwachting zijn de levensloopbestendige woningen rond september klaar om bewoond te worden. Na de bouw van deze acht levensloopbestendige woningen start de bouw van fase twee, acht kleine gezinswoningen. Heeft u interesse in wonen aan de Reeënstraat? De verhuur van de kleine gezinswoningen start naar verwachting najaar 2023, houd hiervoor de website Thuis in de Achterhoek in de gaten. Alle levensloopbestendige woningen zijn verhuurd. Naar verwachting zijn alle 16 woningen in de eerste helft van 2024 klaar om bewoond te worden.

Meer weten?

Het plaatsen van de modules is in beeld gebracht. Bent u hier benieuwd naar? Kijkt u dan gerust het filmpje plaatsen modules.