Ga naar de inhoud
Bod naar gemeente Oude IJsselstreek en Prestatieafspraken

Corporaties dienen een Bod uit te brengen op de maatschappelijke opgave die is opgenomen in de lokale woonvisie van elke gemeente waarin zij werkzaam zijn. Het Bod van Wonion aan de gemeente vindt u hier.


Daarnaast leggen de gemeente Oude IJsselstreek, Huurdersvereniging Wij Wonen en Wonion de ambities voor de sociale huursector in de gemeente Oude IJsselstreek met elkaar vast in de zogenaamde Prestatieafspraken. De drie partijen beschouwen elkaar als belangrijke partners voor de lokale sociale volkshuisvesting en streven naar langdurig partnerschap hierin.

De prestatieafspraken voor 2018 zijn nader uitgewerkt in de volgende thema’s:
1. Huisvesten
2. Woningen, nieuwbouw en transformatie
3. Woonlasten- en armoedebeleid
4. Duurzaamheid
5. Wonen en zorg
6. Leefbaarheid
7. Samenwerking