Ga naar de inhoud
Bod naar gemeente Oude IJsselstreek en Prestatieafspraken

Corporaties dienen een Bod uit te brengen op de maatschappelijke opgave die is opgenomen in de lokale woonvisie van elke gemeente waarin zij werkzaam zijn. Het Bod van Wonion aan de gemeente vindt u hier.


Daarnaast leggen de gemeente Oude IJsselstreek, Huurdersvereniging Wij Wonen en Wonion de ambities voor de sociale huursector in de gemeente Oude IJsselstreek met elkaar vast in de zogenaamde Prestatieafspraken. De drie partijen beschouwen elkaar als belangrijke partners voor de lokale sociale volkshuisvesting en streven naar langdurig partnerschap hierin.

De gezamenlijke prioriteiten in de prestatieafspraken van 2024 zijn:

  • De beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen
  • Wonen en zorg, sociaal domein en leefbaarheid
  • Duurzame en kwalitatieve woningen