Ga naar de inhoud

De Achterhoekse corporaties hebben in 2023 circa 1.300 huishoudens de sleutels van hun nieuwe, betaalbare huurwoning in de Achterhoek mogen overhandigen. Dit aantal ligt ongeveer gelijk aan het aantal in 2022, ondanks de druk op de woningmarkt. Ruim 94% hiervan is verhuurd aan mensen voor wie woningcorporaties er in basis zijn; mensen met een beperkte portemonnee. Bijna alle van de in 2023 via ThuisindeAchterhoek.nl verhuurde huizen had een huurprijs die past binnen de grenzen voor het aanvragen van huurtoeslag. En daarvan viel zelfs ruim 60% in de categorie goedkoop of betaalbaar. De circa 1.300 huishoudens die in 2023 de sleutel van hun huurwoning in de Achterhoek kregen, komen voornamelijk uit de gemeenten in de Achterhoek en hadden gemiddeld binnen 1,5 jaar zoeken de sleutels van hun nieuwe huurhuis in handen. Met deze cijfers laten de Achterhoekse corporaties opnieuw zien dat zij passende, betaalbare huizen bieden aan mensen die op hen aangewezen zijn.

 

Huizen voornamelijk verhuurd aan Achterhoekers

Iedereen die op zoek is naar een huurwoning kan zich gratis inschrijven bij ThuisindeAchterhoek.nl. Woningzoekenden die via ThuisindeAchterhoek.nl een woning hebben gevonden in 2023 komen veelal uit de gemeente waarin zij al wonen. In 2023 vond 83% van de verhuizingen naar huurwoningen van ThuisindeAchterhoek.nl plaats binnen de gemeenten van de Achterhoek. Circa 17% van de woningzoekenden komt van buiten de regio naar de Achterhoek.

 

Gemiddelde zoektijd huurwoning in de Achterhoek 1,5 jaar

In 2023 waren er 9.860 huishoudens actief op zoek naar een woning via ThuisindeAchterhoek.nl. De gemiddelde zoektijd lag in 2023 op 1,5 jaar. Om een goed beeld te krijgen van de tijd dat mensen op zoek zijn naar een woning, kijken de Achterhoekse corporaties naar de inschrijftijd en zoektijd van een woningzoekende. De gemiddelde inschrijftijd in de Achterhoek is 5,7 jaar. Een lange inschrijfduur betekent niet dat woningzoekenden ook zo lang moeten zoeken naar een woning. Vaak staan woningzoekenden uit voorzorg al ingeschreven, om inschrijfduur op te bouwen. De verhuur van woningen gebeurt namelijk grotendeels op basis van inschrijfduur. De zoektijd, de tijd vanaf de eerste reactie tot de datum waarop het huurcontract wordt getekend, hanteren de Achterhoekse corporaties daarom als veelgebruikte indicator.

 

Betaalbare huizen verhuurd & passend bij inkomenssituatie huurders

De Achterhoekse woningcorporaties vinden het belangrijk dat mensen betaalbaar wonen, want dit draagt bij aan prettig wonen en leven en het geeft mensen de ruimte om mee te doen in de samenleving. Daarom zorgen zij er voor dat het beschikbare woningaanbod betaalbaar is en bereikbaar blijft voor woningzoekenden. In 2023 hebben de Achterhoekse corporaties 94,2% van de in dat jaar verhuurde huizen via ThuisindeAchterhoek.nl verhuurd aan voor wie zij er in basis zijn; mensen met een beperkt inkomen. Passend toewijzen is onderdeel van de Woningwet die in 2015 is ingegaan, die ervoor zorgt dat mensen een woning huren die bij hun inkomen past. Woningcorporaties moeten ten minste 85% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen beneden een bepaalde grens. De Achterhoekse corporaties zitten daar met meer dan 94% ruim boven. Daarnaast zijn veel woningzoekenden aangewezen op een woning met een huurprijs tot de huurtoeslaggrens. In 2023 hadden bijna alle verhuurde woningen een huurprijs die past binnen de grenzen voor het aanvragen van huurtoeslag. En daarvan viel zelfs ruim 60% van de verhuurde woningen in de categorie goedkoop of betaalbaar.

 

Een thuis voor iedereen

Op ThuisindeAchterhoek.nl is het grootste aanbod huurwoningen van de Achterhoek te vinden. De woningcorporaties Wonion, ProWonen, De Woonplaats, Sité Woondiensten en Woonzorg Nederland, bieden woningzoekenden hier één etalage voor het huurwoningaanbod in de Achterhoek. Hiermee maakt ThuisindeAchterhoek.nl de zoektocht naar een nieuwe huurwoning zo makkelijk mogelijk en met de gratis inschrijfmogelijkheid toegankelijk voor iedereen.

 

Cijfers 2023 in beeld

Wij hebben het jaar 2023 voor u samengevat in cijfers. Benieuwd? In de factsheet presenteren wij u de belangrijkste cijfers gericht op de verhuur van onze sociale huurwoningen in 2023.

 

Vragen?

Heeft u na het lezen van het jaarverslag vragen? Neem dan gerust contact met ons op.