Ga naar de inhoud

Wonion gaat voor goed en betaalbaar wonen, nu en in de toekomst. Wij investeren daarom in het verduurzamen en onderhouden van onze woningen. Om dit te kunnen blijven doen passen wij per 1 juli de huurprijs aan. We houden hierbij rekening met de totale woonlasten. Voor de meeste woningen wordt de huurprijs dit jaar aangepast met 2,6%. Voor woningen met een energielabel van E of lager, of een hoge warmtevraag wordt de huurprijs met 1,5% aangepast. Meer over de huuraanpassing van dit jaar leest u in dit bericht.

Verduurzaming voor goed en betaalbaar wonen

We vinden het belangrijk dat uw totale woonlasten betaalbaar blijven en passen de huurprijs aan afhankelijk van het energielabel en/of de warmtevraag. De huurprijs wordt dit jaar voor de meeste woningen aangepast met 2,6%. Voor woningen met een energielabel van E of lager, of een hoge warmtevraag wordt de huurprijs met 1,5% aangepast.
Daarnaast blijven we inzetten op het verduurzamen van onze woningvoorraad. Ons uitgangspunt hierbij is om te starten met woningen met een laag energielabel of een hoge warmtevraag. We kijken steeds kritisch naar het verduurzamen van ons woningbezit en de huurprijs die daarbij past, met als doel dat u nu en in de toekomst goed en betaalbaar woont.

Huurverlaging voor huurders met relatief hoge huur en een laag inkomen

Huurders van een sociale huurwoning met een relatief laag inkomen en een in verhouding wat hogere huur komen dit jaar mogelijk in aanmerking voor een huurverlaging. Huurt u langer dan 1 maart 2023 een sociale huurwoning van Wonion met een in verhouding wat hogere huur? Dan hebben wij aan de Belastingdienst gevraagd of u op basis van uw inkomen in aanmerking komt voor de huurverlaging. Komt u in aanmerking voor de huurverlaging? Dan hoort u dat zo snel mogelijk van ons. U ontvangt dan van ons een huurverlagingsvoorstel dat eventueel met terugwerkende kracht, ingaat per 1 juli 2023.

Maatwerk waar nodig

Wij vinden het belangrijk dat uw woonlasten betaalbaar blijven. Bij betalingsproblemen bespreken we uw situatie graag persoonlijke met u. Gezamenlijk zoeken we dan naar een passende oplossing. Door het bieden van maatwerk willen we mensen die het echt nodig hebben nog beter helpen.

Bericht over huuraanpassing

Huurt u een woning van ons? Dan krijgt u vóór 1 mei 2023 bericht over de huuraanpassing.
Komt u in aanmerking voor de huurverlaging? Dan nemen wij voor 1 juni schriftelijk contact met u op.

Meer weten?

Meer informatie over de eenmalige huurverlaging leest u hier.
Meer informatie over de huuraanpassing per 1 juli 2023 is hier te vinden.