Ga naar de inhoud

Wonion gaat voor goed en betaalbaar wonen, nu en in de toekomst. Wij investeren daarom in het verduurzamen en onderhouden van onze woningen. Om dit te kunnen blijven doen passen wij per 1 juli de huurprijs aan. Wij verhogen de huurprijs inflatievolgend. Dit betekent dat de huurverhoging dit jaar voor iedere woning gelijk is en 2,3% bedraagt. En als de situatie erom vraagt bieden we maatwerkoplossingen aan huurders met betalingsproblemen.

Verduurzaming voor goed en betaalbaar wonen

Jaarlijks kijken wij kritisch naar het aanpassen van de huren èn naar het beperken van energielasten. We zetten daarom in op het verduurzamen van onze woningvoorraad. Een van onze uitgangspunten hierbij is om te starten met woningen waarvan de energetische kwaliteit laag is en waarbij bespaard kan worden op energiekosten. Op deze manier doorlopen we ons woningbezit, met als doel dat u nu en in de toekomst goed en betaalbaar woont.

Maatwerk waar nodig

Wij vinden het belangrijk dat uw woonlasten betaalbaar blijven. Bij betalingsproblemen bespreken we uw situatie graag persoonlijke met u. Gezamenlijk zoeken we dan naar een passende oplossing. Door het bieden van maatwerk willen we mensen die het echt nodig hebben nog beter helpen.

Huurders vóór 1 mei bericht over huuraanpassing

Huurt u een woning van ons? Dan krijgt u vóór 1 mei 2022 bericht over de huuraanpassing.