Ga naar de inhoud

Biobased bouwen is kansrijk in de Achterhoek, zo bleek vrijdag 22 april tijdens de kick-off van ‘Samen Biobased Bouwen’. Wonion initieerde deze bijeenkomst om de samenwerking op dit gebied te stimuleren. Bij biobased bouwen worden natuurlijke grondstoffen gebruikt voor bouwmaterialen. De belangstelling was groot en het aantal ideeën om aan de slag te gaan met biobased bouwen is overweldigend.

Het geeft grote voordelen als biobased bouwmaterialen de plaats innemen van traditionele materialen als beton, steenwol en kunststof. Voor het produceren van biobased bouwmateriaal is weinig energie nodig, waardoor de impact op het klimaat kleiner is dan bij traditionele materialen. Biobased materialen zijn vrijwel onuitputtelijk. Ze vervangen de schaarse grondstoffen die nu nog worden toegepast bij de huidige grondstoffen. Biobased producten leggen CO2 vast en besparen daarom op CO2-heffingen. Behalve dat biobased bouwen goed voor het milieu is, zorgen de natuurlijke materialen voor een prettig en gezond binnenklimaat.

De Achterhoek is dé plek voor biobased bouwen

De Achterhoek is om meerdere redenen dé plek voor biobased bouwen. Er is een sterke agrarische branche die biobased grondstoffen kan produceren zoals stro, vlas en hennep. Daarnaast is er een omvangrijke bouwsector die deze innovatieve materialen goed kan gebruiken. De Achterhoekse maakindustrie kan de verwerking van grondstoffen tot bouwproducten op zich nemen. Het enthousiasme in de Achterhoek is groot en veelbelovend. Er zijn al diverse partijen die hun schouders onder het ontwikkelen van biobased bouwen zetten. Bovendien zijn er partijen zoals woningcorporaties en regionale overheden die biobased bouwen stimuleren.
De Achterhoek wil graag als een van de eerste regio’s biobased bouwen op grote schaal toepassen.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen of aanhaken?

Hebt u ideeën of wilt u aanhaken bij ‘Samen Biobased Bouwen’, neem dan contact met ons op. Wilt graag meer weten, of op de hoogte blijven de ontwikkelingen? Meer informatie vindt u op www.samenbiobasedbouwen.nl.