Ga naar de inhoud

Op dinsdag 28 maart organiseerde Wonion de jaarlijkse aannemersbijeenkomst. De thema’s duurzaamheid en klantvriendelijkheid zijn vaste onderdelen van de bijeenkomst. Wonion daagde haar samenwerkingspartners uit om in het kader van klimaatadaptatie een innovatief en duurzaam idee aan te dragen. De Variabele en Te Mebel namen de uitdaging aan en dienden een plan in. Om duurzaam wonen mogelijk te maken op een manier die past bij de behoefte van huurders vindt Wonion het belangrijk om op een duurzame wijze samen te werken met haar samenwerkingspartners. Dit jaar was er daarom aandacht voor de klantvisie van Wonion. Daarnaast is op basis van huurdersoordeel opnieuw de klantvriendelijkheidsprijs uitgereikt. De klantvriendelijkheidsprijs 2021 ging naar De Oude IJssel Service en Hendriksen Installeert en Onderhoudt.

Het veranderende klimaat brengt de uitdaging met zich mee om mee te veranderen. Klimaatadaptatie wordt hierdoor steeds belangrijker. Alle samenwerkingspartners zijn uitgedaagd om een innovatief plan aan te dragen om hierop in te spelen. De Variabele zet in op het creëren van schaduw èn het tegengaan van verspilling van regenwater. Een combinatie van twee kolommen voor het opvangen van regenwater met dwarsbalken voor het creëren van schaduw maakt het tot een innovatief plan met een dubbele werking. Te Mebel heeft een plan aangedragen om hittevorming te voorkomen, door op gevels of daken een witte reflecterende coating aan te brengen. Samen met de beide partijen bekijkt Wonion of de aangedragen ideeën van plan tot uitvoering gebracht kunnen worden.

Klantvriendelijksheidsprijs voor De Oude IJssel Service en Onderhoud en Hendriksen Installeert en Onderhoudt

Huurders van Wonion hebben naast Wonion zelf ook te maken met diverse uitvoerende bedrijven. Wonion vraagt daarom haar huurders naar de ervaring met deze bedrijven en reikt jaarlijks tijdens de aannemersbijeenkomst de klantvriendelijkheidsprijs uit aan het bedrijf die hierbij als beste uit de bus komt. Dit jaar werd de klantvriendelijkheidsprijs maar liefst aan twee bedrijven uitgereikt. De heer Joep Kremers van De Oude IJssel Service en Onderhoud en de heer Rutger Hendriksen van Hendriksen Installeert en Onderhoudt ontvingen een beeldje uit handen van Barend Wassink, manager Vastgoed Wonion. Het beeldje dat zij ontvingen staat voor ‘visie op de toekomst’. Wassink: “Wij vinden belangrijk om een duurzame samenwerking met partijen aan te kunnen gaan. Het beeldje ‘visie op de toekomst’ past hier heel goed bij." Beide partijen scoorden een ruime acht op dienstverlening.