Nieuws

Uw mening telt! Meld u zich aan voor ‘Wonion Luistert’?

We vinden het belangrijk dat onze plannen en beleid aansluiten bij de wensen en ideeën van u als bewoner. Daarom is uw mening is voor ons van belang. Eén van de manieren waarop we uw wensen en ideeën ophalen is via bewonerspanel ‘Wonion Luistert’. Huurt u een woning van Wonion? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden via www.wonionluistert.nl. U ontvang dan ongeveer vier keer per jaar een vragenlijst. Deze vragenlijst gaat bijvoorbeeld over onderhoud, woonlasten, veiligheid of zorg. Per keer beslist u of u mee doet. Uiteraard ontvangt u de belangrijkste resultaten en informatie over wat wij met uw inbreng doen.

Lees meer

Jaarverslag 2018

Wij laten u graag zien wat wij doen om goed en betaalbaar wonen in Oude IJsselstreek mogelijk te maken. Dit doen we onder andere via het jaarverslag. In ons jaarverslag leggen wij verantwoording af over onze prestaties in 2018 en de inzet van onze financiële middelen.

Lees meer

Het nieuwe WonionMagazine is uit

In deze uitgave wordt bijvoorbeeld de planning van het nieuwe woonzorgcentrum Gendringen toegelicht, vertelt een huurder over simpele maatregelen om de energiekosten te verlagen en komt onze directeur-bestuurder aan het woord.

Lees meer

Beperkte of géén huurverhoging in 2019

Onze huurders krijgen in 2019 een beperkte huurverhoging doorberekend en in sommige gevallen ontvangt u zelfs géén huurverhoging. Oók dit jaar voeren wij niet de maximaal toegestane huurverhoging door. Het Rijk geeft verhuurders de mogelijkheid om de huren te verhogen met het inflatiepercentage (1,6%), aangevuld met een extra percentage (2,5%), waardoor er een huurverhoging van 4,1% mogelijk is. Wij gaan voor goed en betaalbaar wonen in oude IJsselstreek en kijken daarom jaarlijks kritisch naar het aanpassen van de huren. Ook dit jaar vragen wij een beperkte huurverhoging op basis van de huursombenadering. De gemiddelde huurverhoging die wij vragen is gelijk aan het inflatiepercentage.

Lees meer

De uitslag van het huurdersonderzoek is bekend!

Maar liefst ruim 1300 huurders deden in 2018 aan dit onderzoek mee. Een deelnemerspercentage van 34%. Hieruit kan worden afgeleid dat er een grote betrokkenheid is onder de huurders van Wonion. En daar zijn wij blij mee.

Lees meer

Rudie Jansen Schilders en Totaalonderhoud wint Klantvriendelijkheidprijs Wonion

Tijdens de jaarlijkse aannemersbijeenkomst die woensdag 20 maart werd gehouden bij het Borchuus in Varsseveld werd de Klantvriendelijkheidprijs uitgereikt. Bart Brouwers van Rudie Jansen Schilders en Totaalonderhoud ontving een mooi beeldje uit handen van Barend Wassink van Wonion.

Lees meer
8 van 11