Nieuws

Verhuurderheffing afschaffen en gelden investeren in woon- en bouwimpuls Achterhoek

ACHTERHOEK - Vandaag presenteerden VNG, de Woonbond en Aedes de resultaten van het onderzoek naar de gevolgen van de verhuurderheffing voor de sociale woningmarkt. De verhuurderheffing is een belasting op sociale huurwoningen, die woningcorporaties betalen en daarmee dus wordt opgebracht door de huurder van de sociale huurwoningen in Nederland. Zonder deze heffing hadden de Achterhoekse corporaties duizenden woningen extra kunnen renoveren en verduurzamen en daarmee nóg meer kunnen investeren in goede, comfortabele en energiezuinige woningen voor huurders in de Achterhoek. De Achterhoekse corporaties pleiten voor het stoppen van de verhuurderheffing, zodat deze gelden geïnvesteerd kunnen worden in verbouw van woningen in de Achterhoek, wat zorgt voor: een fijn thuis voor huurders, duurzame woningen met betaalbare woonlasten (wat weer bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van het Rijk) én een impuls om de bouw door de crisis te helpen.

Lees meer

Jaarlijkse huuraanpassing

Per 1 juli 2020 passen wij de huren weer aan. Het Rijk geeft ons de mogelijkheid om de huren tot 5,1% te verhogen. Wij begrijpen dat de Coronacrisis ingrijpende gevolgen heeft voor de maatschappij en daarmee ook financiële gevolgen voor onze huurders kan hebben. Wij vinden het belangrijk dat de huren betaalbaar blijven en kiezen daarom voor een beperktere huurverhoging op basis van de huursombenadering. De huuraanpassing kan hierdoor per woning verschillen. De gemiddelde huuraanpassing die wij, evenals de andere Achterhoekse corporaties vragen, is gelijk aan het inflatiepercentage van 2,6% en we bieden maatwerkoplossingen voor huurders met betalingsproblemen.

Lees meer

U kunt bij ons terecht voor uw reparaties!

We laten u niet in de kou staan tijdens deze coronacrisis. Daar waar reparaties aan de buitenzijde van uw woning de afgelopen tijd al gewoon werden uitgevoerd en de reparaties aan de binnenzijde van uw woning beperkt werden opgepakt, gaan wij nu ál uw reparatieverzoeken weer oppakken.

Lees meer

Samen met Achterhoekse corporaties kiest Wonion voor écht maatwerk: individuele oplossingen

De Achterhoekse corporaties willen dat huurders betaalbaar wonen. Wanneer een huurder betalingsproblemen heeft, bieden wij maatwerkoplossingen. Aedes en de Woonbond hebben eind 2018 samen afspraken gemaakt in het sociaal huurakkoord met als doel de betaalbaarheid voor huurders te verbeteren. De voorgenomen maatwerk afspraken tussen Aedes en de Woonbond zijn te algemeen. We zien meer voordelen in persoonlijke maatwerkafspraken.

Lees meer

Hoe gaat het met u? Vragen wij aan een deel van onze huurders

De maatregelen die getroffen zijn om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben grote invloed op ons allemaal. Juist nu het coronavirus om zich heen grijpt en iedereen zoveel mogelijk binnen blijft, vinden wij het als maatschappelijke organisatie belangrijk om extra naar elkaar om te kijken.

Lees meer

Woningaanbod Wonion weer op gang!

Vanaf vandaag, dinsdag 7 april, wordt het woningaanbod op www.thuisindeachterhoek.nl weer vernieuwd.

Lees meer
4 van 10