Huur betalen

In uw huurovereenkomst staat de huurprijs. Deze gaat in op het moment dat u de huurovereenkomst ondertekent en de sleutels van uw woning in ontvangst neemt.

De huurprijs is opgebouwd uit verschillende bedragen die in uw huurovereenkomst worden benoemd. In de huurspecificatie vindt u uw ‘kale’ huurprijs (huurprijs zonder kosten) én de overige kosten die in uw huurprijs zijn inbegrepen.

Eerste van de maand

U betaalt uw huur altijd vooraf. Dat wil zeggen dat het huurbedrag op de eerste dag van iedere maand op onze rekening moet staan. Betalen kunt u het beste doen met een automatische incasso of via Ideal als u inlogt in MijnWonion.


Automatische incasso

Betaalt u niet via automatische incasso? Dan moet u zelf zorgen dat het huurbedrag tijdig op onze rekening staat. Ons IBAN is NL89 BNGH 0285 0821 40. Vergeet niet in de omschrijving uw relatiecode (beginnend met 6900) te vermelden en voor welke maand de betaling is.


Servicekosten

In sommige complexen betaalt u niet alleen huur, maar ook een voorschot op de servicekosten. Bijvoorbeeld voor water, verwarming en de schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes. De hoogte van uw voorschot hangt af van de kosten voor de betreffende diensten. In uw huurovereenkomst kunt u nalezen welke servicekosten u moet betalen.

Deze servicekosten vallen deels binnen de mogelijkheden van huurtoeslag:
•    schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimtes
•    energiekosten voor gemeenschappelijke ruimtes
•    huismeesterkosten
•    kosten voor dienst- en recreatieruimtes


Betalingsproblemen

Het kan voorkomen dat u onverwacht in een andere financiële situatie terechtkomt, of problemen heeft waardoor u uw huur niet op tijd kunt betalen. Blijf daar niet mee zitten! Als u meteen contact met Wonion opneemt, bespreken we uw situatie persoonlijk en kunnen we u mogelijk helpen. Dat doen we graag. Immers: hoe langer u wacht, hoe groter een probleem vaak wordt.