Ga naar de inhoud
Regionale Geschillen Commissie

Wonion zorgt voor woningen in verschillende prijsklassen en zet zich in voor een plezierige leefomgeving. Wij doen er alles aan om onze huurders zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat wij ergens in tekort schieten. Als u niet helemaal tevreden bent dan horen wij dat graag van u. Wij zien iedere klacht als een advies waar wij van kunnen leren. Komen wij er onderling niet uit, dan kunt u bij de geschillencommissie Oost Gelderland een geschil indienen.

 

Wie kan een geschil indienen?

De commissie is er voor huurders, oud-huurders en woningzoekenden. Ook bewonerscommissies, klantenpanels en/of huurderorganisaties kunnen van de regeling gebruik maken.

 

Werkwijze

De commissie bestaat uit zeven personen die zijn benoemd op basis van hun opleiding, deskundigheid, ervaring, sociale en maatschappelijke achtergrond. Bij een geschil hoort de commissie beide partijen en brengt vervolgens advies uit aan de woningcorporatie. Het bestuur van de corporatie dient daarna een besluit te nemen. Als u het niet eens bent met het advies van de Regionale Geschillencommissie dan heeft u altijd nog de mogelijkheid om naar de kantonrechter te stappen. Dit wil zeggen dat behandeling van een klacht in de Geschillencommissie een gerechtelijke procedure daarna niet uitsluit. Bij een klacht die betrekking heeft op de vaststelling van een voorstel tot verhoging of wijziging van de huurprijs, kunt u een beroep doen op de Huurcommissie.