Participatie-enquête door Moventem

Alles wat we bij Wonion doen, doen we voor u als huurder. Daarom vinden we een goede relatie met u belangrijk. We willen graag uw mening of uw ideeën weten over de verschillende onderwerpen die voor u en ons belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over onderwerpen die gaan over uw buurt, uw complex of over een onderwerp zoals duurzaamheid. Samen met Huurdersvereniging Wij Wonen onderzoeken we de komende tijd op welke manier we u nog meer kunnen betrekken bij dit soort zaken.

Via Huurdersvereniging Wij Wonen bent u als huurder van Wonion indirect betrokken bij het beleid van Wonion. Met Wij Wonen overleggen we over onderwerpen als woonlasten, de jaarlijkse huurverhoging, onderhoudsbeleid en leefbaarheid in de verschillende wijken. Zij behartigen in dat overleg uw belangen.
 
Daarnaast hechten Wij Wonen en Wonion er belang aan om u te betrekken bij onderwerpen die over u, uw huis of uw buurt gaan. Om te weten hoe we dat het beste kunnen doen, sturen we, samen met Wij Wonen, een mini-enquête naar al onze huurders. Graag willen we weten of u wilt meepraten, in welke vorm, over welke onderwerpen en op welke manier we u daarover het beste kunnen benaderen; persoonlijk, via de post of digitaal.
 
We stellen het enorm op prijs als u de enquête invult. Uiteindelijk gaat het om prettig samen leven in wonen en buurten. Uw betrokkenheid draagt daar aan bij.

Wonion heeft Moventum gevraagd de enquête uit te voeren. U wordt dus benaderd door Moventem. U kunt de enquête nog invullen tot eind november. Alvast hartelijk dank.