Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Wonion en aanbesteden

Verandering van aanbesteding
Door de omstandigheden in de markt en de toenemende vraag naar duurzame en innovatieve oplossingen in de bouw, is het noodzaak processen op een andere manier in te delen. De traditionele aanbestedingsmethode past niet meer bij deze tijdsgeest.

De bouwwereld staat onder druk!
Het welvaartspeil in Nederland zal de komende jaren eerder afnemen dan toenemen. Ook zal waarschijnlijk de daling van de huizenprijzen door blijven zetten. Voor de bouwwereld is het nu dus pure noodzaak om het kostenniveau in de bouw te verlagen. Met name de zogenaamde faalkosten moeten worden teruggedrongen. De faalkosten zijn gedurende de laatste decennia ontstaan door fragmentatie in de bouwketen. Deze fragmentatie is het gevolg van het steeds verder doorgeven van opdrachten tegen de laagste prijs. Het wrange daarvan is dat wij als opdrachtgevers dit mede veroorzaakt hebben. We hebben hieraan bijgedragen doordat we er vanuit gingen dat wanneer we zouden aanbesteden tegen de laatste prijs, wij ook de beste prijs zouden krijgen. Niets is minder waar. Door tegen de laagste prijs aan te besteden werken we de imperfectie in de bouwketen in de hand. Gevolg hiervan is dat partijen in de keten daardoor elk voor zichzelf werken en zich slechts verantwoordelijk voelen voor hun eigen onderdeel. Dit werkt onverschilligheid bij de uitvoerende partijen in de hand.

Dit kan anders en beter!
Onze ervaring is dat het anders en beter kan! Wanneer ketenpartners de handen ineen slaan en vanaf het ontwerpproces tot aan realisatie samenwerken, dan is er veel meer mogelijk. Een duurzamer product, met meer kwaliteit en dat voor dezelfde prijs.

Aanbesteden met de 'wat-vraag' centraal
Wonion heeft een aanbestedingsmethode ontwikkeld. Zij wil hiermee de marktpartijen uitdagen om een integraal product te ontwikkelen. Wonion draait de traditionele verhoudingen om en formuleert haar behoefte in de prestatie-eisen. Daarin staat de ‘wat’- vraag centraal. De markt mag bepalen ‘hoe’ zij dat realiseren. Partijen worden verzocht de opgave niet alleen op te pakken, maar juist de samenwerking te zoeken met andere partijen. Dit maakt een integrale oplossing mogelijk waarin zowel de bouwer,  de installateur en de architect betrokken zijn via een consortium. Bij een renovatieproject wordt zoveel mogelijk een bewoners werkgroep betrokken bij het opstellen van de prestatie-eisen.

Naast de prestatie-eisen geeft Wonion vooraf de beoordelingscriteria mee aan de consortia. Deze gaan over o.a. functionaliteit, architectuur en onderhoudsgevoeligheid. Ook de hoogte van de onderhoudskosten wordt meegenomen in de afweging. Daarnaast communiceert Wonion over het maximale budget aan de consortia. Ze mogen uiteraard ook aanbieden voor een lager bedrag. De total cost of ownership is van belang. De keuze valt op degene met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Wonion neemt haar ‘onderbuikgevoel’ mee in de uiteindelijke keuze. In de praktijk blijkt dat partijen dit geen probleem vinden, zolang de gemaakt keuzes transparant zijn.

Beoordeling door commissie
De consortia presenteren hun voorstel aan de beoordelingscommissie. Daarin zijn verschillende specialisten aanwezig met kennis over o.a. onderhoud, energiemaatregelen en financiën. Zij krijgen de plannen een week vooraf gemaild. De selectiecommissie, bestaande uit de bestuurder en één of twee managers, beslist op de betreffende dag of in dezelfde week nog. Partijen die het niet worden krijgen een tegemoetkoming in de kosten.