Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Zij aan zij staan


Harrie Kuypers, directeur-bestuurder bij Wonion

Afgelopen donderdag 17 mei was ik aanwezig bij de raadsvergadering van de gemeente Oude IJsselstreek, waarin het coalitieprogramma werd gepresenteerd, -kort- het proces rondom de coalitievorming ter sprake kwam en de wethouders werden benoemd. Goed om te zien dat er een nieuw college staat dat met voortvarend enthousiasme aan de slag gaat met de uitdagingen binnen deze gemeente en eveneens dat ze hun koers hebben samengevat in een coalitieprogramma ‘Met lef samen bouwen aan onze toekomst’. Een programma dat volgens mij op hoofdlijnen redelijk goed aansluit bij de ontwikkelingen die op ons af komen en duidelijk aangeeft waar de gemeente op dit moment staat en waar ze naartoe wil bewegen. Tegelijkertijd zie ik ook een aantal zaken voorbij komen waar ik graag met het college over doorpraat.

Flexibel wonen op maat
Het coalitieprogramma is opgedeeld in een aantal pijlers. Eén van deze pijlers is ‘Flexibel wonen op maat’. Als bestuurder van de woningcorporatie in Oude IJsselstreek, gaat daar mijn aandacht vanzelfsprekend in eerste instantie naar uit. Het is mijn inziens ook belangrijk om deze pijler op te nemen, want de woningmarkt verandert en blijft veranderen de komende jaren. Om de juiste woningen te kunnen blijven aanbieden aan verschillende doelgroepen zowel nu als in de toekomst, is flexibiliteit nodig. Maar wat houdt deze flexibiliteit precies in? In het coalitieprogramma wordt gesproken over het ondersteunen en investeren in het gebruik van flexibele woonconcepten zoals tinyhouses en tijdelijke woonvormen korter dan 10 jaar en ook over woningsplitsing en kamerbewoning.

Aanpassing woningvoorraad nodig
Ik deel de mening van het college dat de woningvoorraad moet aansluiten bij de (toekomstige) marktvraag en dat we dus moeten inspelen op de veranderende behoefte. We zien de vraag naar grote gezinswoningen afnemen en de vraag naar kleinere woningen voor één- en tweepersoons huishoudens toenemen. Ook is er meer vraag naar zorggeschikte woningen. We passen hier onze woningvoorraad op aan. Zo maken verouderde, grote eengezinswoningen steeds vaker plaats voor levensloop (en dus ook zorg) geschikte woningen. Ook kijken we naar tijdelijke woonmogelijkheden, daar waar er een expliciete vraag is. Zo hebben we de Jorisschool in Terborg getransformeerd tot – in eerste instantie - tijdelijke woningen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning en een reguliere woningzoekenden. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van hoe Wonion inspeelt op de veranderende marktvraag.

Kritische blik
Bij de transformatie van ons woningbezit houden we in gedachte dat het aantal huishoudens vanaf 2028 daalt. We bouwen dus niet enkel nieuwe woningen bij die voldoen aan de toekomstige marktvraag, we slopen verouderde woningen die niet meer aansluiten bij deze vraag en we vormen onze bestaande woningen om. In het coalitieprogramma zie ik ook kamerbewoning en woningsplitsing voorbij komen. Woningsplitsing zorgt voor een uitbreiding van het aantal woningen in de gemeente. Hoe gaan we daar mee om, gelet op de toekomst? Een mooi onderwerp om over in gesprek te gaan met de nieuwe wethouder Volkshuisvesting, Ben Hiddinga.

Samenleving laten meedoen
Naast de pijler ‘Flexibel wonen op maat’ vind ik het mooi om te zien dat de gemeente ook extra inzet op het in gesprek gaan met inwoners en organisaties om zo samen met hen te komen tot mooie maatwerkoplossingen voor vraagstukken. Iedereen de mogelijkheid geven om de regie over hun eigen leven te houden en als gemeente faciliteren waar nodig en mogelijk, is een gedachte die ik onderschrijf en goed tot haar recht komt in de pijler ‘Meedoen aan de samenleving’.

Samen werken aan een duurzame gemeente
Ook is er ruimte voor duurzaamheid in het coalitieprogramma en daar ben ik uiteraard ook erg content mee. Wonion heeft duurzaam wonen hoog in het vaandel staan en stimuleert andere partijen om samen met ons te werken aan deze ambitie. De gemeente is hier altijd een belangrijk partner in geweest en wederzijdse inspanning op dit vlak is dan ook van belang. Waar wij ons richten op de sociale huurwoningvoorraad, is de gemeente de partner die verduurzaming binnen het particuliere bezit kan stimuleren. Het coalitieprogramma zet hier de toon voor, evenals voor het opwekken van duurzame energie. Een ontwikkeling die ik alleen maar kan toejuichen.

Zij aan zij
Ik denk dat het college de komende vier jaar voor mooie uitdagingen staat en als dé partner op het gebied van volkshuisvesting, staan we als Wonion de komende jaren graag zij aan zij, zodat we gezamenlijk een aantal uitdagingen het hoofd kunnen bieden.


Reacties

Bedankt voor het meedenken en de suggesties.

Hartelijke groet,

Harrie Kuypers
Harrie Kuypers
|
26-5-2018 10:56
Eigenlijk zou er gebouwd kunnen worden in de directe omgeving van een openbaar vervoer station, bv Varsseveld, voor de senioren, en de nu alleenstaanden in een te grote woning soms wel met 3 slaapkamers vrijblijvend verzoeken/aanbieden om kleiner te gaan wonen bv in de directe omgeving van een openbaar vervoer station met groet Berty Smits.
Berty Smits
|
26-5-2018 08:01
Ik denk dat dit inderdaad een goeie start kan zijn van een vruchtbare periode op het gebied van wonen.
Frank Aaldering
|
23-5-2018 16:03
Door:
Email:
Plaats reactie:
Verzend
Delen via: