Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu
3-2-2016

Wonion: vernieuwend met sociaal kloppend hart


Harrie Kuypers, directeur-bestuurder Wonion

Eind januari hebt u kunnen lezen dat gemeente Oude IJsselstreek en Wonion dit jaar 100 extra statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, willen huisvesten in de gemeente. Wij vinden het belangrijk om deze kwetsbare groep mensen een dak boven hun hoofd te bieden. Uiteraard blijven wij ook aandacht houden voor alle andere woningzoekenden. Daarom is het onze insteek om tijdelijke, kleinschalige huisvesting te realiseren voor het huisvesten van deze extra statushouders. Door extra tijdelijke woningen te (laten) bouwen, kunnen we blijven zorgen dat woningzoekenden óók in de toekomst snel aan een woning kunnen komen in Oude IJsselstreek. Wonion heeft onlangs van de visitatiecommissie, een onafhankelijke commissie, complimenten gekregen voor de inspanningen die wij verrichten ten aanzien van het huisvesten van statushouders. Deze commissie heeft Wonion over de volle breedte beoordeeld en heeft daarbij onder andere huurders en belanghouders betrokken. Zij geeft aan onder de indruk te zijn van onze prestaties van de afgelopen jaren. Daar ben ik trots op. Ik vertel u hier graag wat meer over.

Belanghebbenden zeer tevreden over prestaties Wonion
Woningcorporaties zijn verplicht om hun prestaties eenmaal in de vier jaar door een onafhankelijke commissie te laten beoordelen. Deze beoordeling wordt ook wel een maatschappelijke visitatie genoemd, omdat wordt gekeken naar de bijdrage van de corporatie aan de samenleving in het algemeen en de kwaliteit van het wonen in het bijzonder. Wij zien deze visitatie als een kans om onze dienstverlening nog meer te laten aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Onze prestaties van de jaren 2010 tot en met 2014 zijn onder de loep genomen en beoordeeld. Belanghebbenden zijn zonder uitzondering zeer tevreden over de rol die Wonion inneemt in het werkgebied en de prestaties die geleverd worden. Wonion wordt beschreven als een goed functionerende, financieel gezonde en vernieuwende corporatie met een zichtbaar kloppend sociaal hart. U kunt zich voorstellen dat ik blij ben met deze uitkomst. Wij werken dagelijks hard aan goed wonen in Oude IJsselstreek en ik moet zeggen dat het me genoegen doet, dat onze huurders en belanghouders dat blijkbaar ook zo ervaren.

Wonion scoort boven gemiddeld op duurzaamheid
Een aantal prestaties springt boven het gemiddelde uit en vertalen zich in relatief hoge cijfers. Het gaat dan met name om de aandacht voor duurzaamheid en het verbeteren van het woningbezit. Wij vinden het belangrijk dat onze woningen kwalitatief goed en betaalbaar zijn en dat onze woningvoorraad aansluit bij de toekomstige marktvraag. We investeren daarom in verschillende projecten om onze woningen aan te passen. Een voorbeeld hiervan is de wijkvernieuwing van de Vogelbuurt in Ulft. Deze wijk uit de jaren 60 voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Wij hebben daarom woningen gesloopt en nieuwe woningen terug gebouwd, woningen (ingrijpend) gerenoveerd en groot onderhoud gepleegd aan woningen. Andere voorbeelden waar we een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de kwaliteit van wijken en dorpskernen door woningen te slopen en vervangende nieuwbouw te realiseren, multifunctionele accommodaties te realiseren en een gemeenschapshuis te bouwen, zijn: De Lichtenberg in Silvolde, de Rietborgh in Terborg, het centrum van Terborg en het centrum van Varsseveld. Deze prestaties overtreffen in de ogen van de visitatiecommissie de opgave. Ook investeren we fors in het energiezuiniger maken van onze woningvoorraad. Van 2010 tot 2014 hebben we 364 nieuwe woningen gebouwd, waarbij duurzaamheid een belangrijk thema was. We gaan voor betaalbare woonlasten voor onze huurders en daarom bouwen we zelfs energieneutraal (Bomenbuurt in Ulft) en hebben we in 2015 de eerste nul-op-de-meter woningen opgeleverd (DRU-Laan in Ulft). De afgelopen jaren (2010 t/m 2014) heeft Wonion meer dan 100 miljoen euro geïnvesteerd in vastgoed.

Koploper wat betreft huisvesten statushouders
Zoals al gezegd hebben wij complimenten gekregen voor onze inspanningen op het vlak van het huisvesten van statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning. Volgens de visitatiecommissie behoort Wonion tot de koplopers. Wij zijn blij met deze complimenten, maar ik vind onze prestaties zelf niet heel bijzonder. Wij hebben aandacht voor kwetsbare groepen en dat vind ik vanzelfsprekend. Wij blijven ons daarom inzetten om statushouders een dak boven hun hoofd te bieden en blijft daarnaast uiteraard aandacht houden voor alle andere woningzoekenden.

Financieel gezond en bedrijfslasten enorm verlaagd
De visitatiecommissie heeft ook het financiële plaatje van Wonion onder de loep genomen en is zeer te spreken over de doelmatigheid van Wonion en de inzet van ons vermogen. De visitatiecommissie beoordeeld dit met een 8,0. Dit heeft onder andere te maken met de manier waarop Wonion bezig is geweest (en nog steeds is) om het niveau van de bedrijfslasten te verlagen. Wij zijn enkele jaren geleden een intensieve samenwerking gestart met collega corporaties Sité Woondiensten uit Doetinchem en ProWonen uit Borculo met als doel processen efficiënter en effectiever te kunnen inrichten om de bedrijfslasten naar beneden te kunnen brengen en de kwaliteit voor onze klanten in stand te kunnen houden. Dit heeft onder andere geleid tot uitwisseling van personeel, het komen tot gezamenlijk beleid voor verschillende onderwerpen, het gezamenlijk aanbieden van zonnepanelen, het realiseren van gezamenlijke automatisering en gezamenlijke inkoop en plaatsing van badkamers, keukens en sanitair. Het laatste voorbeeld levert Wonion een besparing van circa 200.000 euro per jaar op.

Visitatierapport basis voor toekomst
Het visitatierapport dient als basis voor de toekomst. Klik hier om naar het visitatierapport van Wonion te gaan. De aanbevelingen zijn een kans om onze organisatie verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Vragen? Laat gerust een reactie achter
In 2016 blijven wij werken aan goed en betaalbaar wonen. Hebt u vragen of opmerkingen? Laat dan gerust een reactie achter onderaan deze weblog.


Reacties

Er zijn nog geen reacties aanwezig.
Door:
Email:
Plaats reactie:
Verzend
Delen via: