Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu
20-5-2015

Wij zijn er óók voor asielzoekers


Harrie Kuypers, directeur-bestuurder bij Wonion

Hartverscheurende beelden zie ik voorbij komen in het nieuws. Beelden van kinderen, vrouwen en mannen die opgevouwen onder de motorkap van een auto of zelfs in het dashboardkastje van een auto, hun land uit willen vluchten naar het veilige westen. Vluchtelingen die, na de bootrampen op zee, een andere manier zoeken om zichzelf en hun dierbaren in veiligheid te brengen. Het is niet te bevatten hoe erbarmelijk de situatie in hun thuisland moet zijn, dat zij op deze manier hun land uitvluchten met alle risico’s vandien. Een deel van deze vluchtelingen komt naar Nederland in hun zoektocht naar veiligheid. Zij zoeken hier asiel en op het moment dat ze een verblijfsvergunning krijgen, gaan gemeenten op zoek naar woonruimte voor hen. En dan komen wij, als woningcorporaties, om de hoek kijken. Wij hebben een belangrijke rol in het huisvesten van asielzoekers. En dat vind ik terecht, het is onze taak deze mensen een dak boven hun hoofd te bieden. Dit roept weleens vragen op, omdat asielzoekers zouden zorgen voor verdringing van andere woningzoekenden op de woningmarkt. Daar kijken wij geheel anders tegenaan en ik deel onze overtuiging graag met u.

Voor wie wij er zijn: óók voor asielzoekers
Wij zijn er voor mensen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning. Vaak zijn dit huishoudens met een laag inkomen. Daarnaast zien we dat er een vraag bestaat naar sociale huurwoningen bij mensen met een middeninkomen. Ook deze mensen proberen wij passende woningen aan te bieden. Daarnaast zetten we ons extra in voor mensen die door een financiële beperking of een zorgvraag geen passende woning kunnen vinden. Deze kwetsbare groep kan rekenen op onze onverdeelde aandacht bij het vinden van een woning. Asielzoekers zijn kwetsbaar, hebben een zorgvraag (denk bijvoorbeeld aan het aanleren van de Nederlandse taal, het inburgeren in deze maatschappij én het mogelijk verwerken van trauma’s) en hebben onze onverdeelde aandacht en steun nodig. Wij zetten ons daarom hard in om juist ook hen een thuis te kunnen bieden.

Forse instroom van asielzoekers
De grote instroom van asielzoekers vanuit Syrië, maar ook vanuit andere oorlogsgebieden, is fors. In 2015 moeten in totaal 30.000 mensen met een verblijfsvergunning een huis krijgen in Nederland. Een grote opgave waar gemeenten en woningcorporaties gezamenlijk aan werken. Hoe groter een gemeente, hoe meer asielzoekers deze gemeente moet huisvesten. In de gemeente Oude IJsselstreek, waar wij werkzaam zijn, is in 2015 het aantal te huisvesten asielzoekers vastgesteld op 68. Dit betekent niet dat er ook 68 woningen benodigd zijn om deze mensen een thuis te kunnen bieden. Als er veel gezinnen te huisvesten zijn, zijn er minder woningen nodig dan voor het huisvesten van alleenstaanden. De ervaring leert dat we uit kunnen gaan van een gemiddelde huishoudgrootte van 2,5. Dit betekent dat we dit jaar circa 27 woningen nodig hebben voor het huisvesten van asielzoekers.

Geschikte locaties huisvesting asielzoekers
Om asielzoekers een thuis te kunnen bieden, zoeken we naar geschikte locaties. Zo kiezen we erin beginsel niet voor om hen te huisvesten in kleine dorpskernen, zonder voorzieningen. Ook in woningen die geschikt zijn voor mensen met een specifieke zorgvraag, zoals mensen met een beperking, plaatsen we geen asielzoekers. Deze woningen houden we beschikbaar voor hen die aangewezen zijn op deze aangepaste woningen. Daarnaast letten we erop dat de woningen betaalbaar zijn en dat we woningzoekenden met een urgentie snel en passend een thuis kunnen bieden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in een woning van ons, maar ook in hun woonomgeving. Voor asielzoekers betekent dit dat ze begeleid worden bij het inburgeringsproces. Inburgering zorgt ervoor dat iemand zich sneller thuis voelt. Deze begeleiding wordt geregeld vanuit de gemeente en maatschappelijke begeleiding door bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk, maakt dat een asielzoeker goed begeleid wordt bij integratie in onze samenleving. Mede dankzij de inzet van professionals en ook vele vrijwilligers die betrokken zijn bij de begeleiding van asielzoekers bij het inburgeringsproces, merken wij dat asielzoekers zich in het algemeen goed weten te vormen naar onze maatschappij en goed opgaan in de buurten en wijken waar zij komen te wonen.

Géén verdringing op de woningmarkt in Oude IJsselstreek
Er wordt wel eens gesproken over dat asielzoekers zouden zorgen voor verdringing van andere woningzoekenden op de woningmarkt. Ik vind dit een totaal verkeerde kijk op de situatie. Asielzoekers kunnen namelijk niet zorgen voor verdringing op de woningmarkt, want zij behoren net zo goed tot de groep die van ons afhankelijk is en die wij als corporatie een dak boven het hoofd willen bieden. Wij zijn er voor deze kwetsbare groepen, dus óók voor asielzoekers. Daarnaast bestaat er in Oude IJsselstreek géén grote druk op de huurwoningmarkt. Wij hebben geen lange wachttijden. Wij kunnen nog steeds zeggen dat wij redelijk snel goede en betaalbare woningen kunnen bieden aan hen die van ons afhankelijk zijn. En dat zijn zowel huishoudens met een laag inkomen, als mensen met en zorgvraag of een financiële beperking, maar dus ook asielzoekers. 

Een fijn thuis!
Wij blijven hard werken aan goed wonen in Oude IJsselstreek en het bieden van een thuis aan hen die op ons aangewezen zijn. Jong, oud, man, vrouw, autochtoon, allochtoon. Iedereen heeft recht op een dak boven zijn hoofd en op een fijn thuis!


Reacties

Er zijn nog geen reacties aanwezig.
Door:
Email:
Plaats reactie:
Verzend
Delen via: