Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu
14-9-2016

We willen het verschil maken


Harrie Kuypers, directeur-bestuurder bij Wonion

Wonion is onderdeel van de Groene Huisvesters, een samenwerkingsverband tussen corporaties, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Aedes, met als doel de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad te versnellen. Daar wordt gesproken over ‘The Natural Step’, een manier om duurzame ontwikkeling te integreren in je organisatievisie, strategische plannen en processen. Een interessant verhaal wat veel raakvlakken heeft met onze visie op duurzaamheid. Het inspireert mij om een stap verder te zetten en als Wonion meer verschil te kunnen maken in deze samenleving. Ik deel dit graag met u en wellicht denkt u met me mee?

Werken aan een duurzame toekomst

Als sociale huisvester zien wij het als onze verantwoordelijkheid en taak om goede en betaalbare woningen aan te bieden aan mensen met een kleine portemonnee. Om betaalbare woningen te realiseren, investeren wij in energiezuinige woningen. Soms zelfs energieneutraal of nul-op-de-meter woningen. Door deze investeringen te doen, zorgen we ervoor dat de energielasten van onze huurders minimaal of zelfs nihil zijn. En daarmee dragen we bij aan betaalbare woonlasten. Als maatschappelijke organisatie willen we graag een stap verder zetten. Daarmee bedoel ik meer doen dan ons voornamelijk richten op energiezuinig (ver)bouwen. Als maatschappelijke organisatie kunnen we een verschil maken en een beweging tot stand brengen, om uiteindelijk een bijdrage te kunnen leveren aan het behouden van onze aarde en al haar facetten. Werken aan een duurzame toekomst. Daar gaan we bij Wonion mee aan de slag.

Een stap verder
Tot op heden is ons doel is om een energieneutraal woningbezit te hebben in 2030. Met dat als uitgangspunt, geven wij richting aan ons vastgoedbeleid. Maar we willen een stap verder zetten. We willen meer dan het energieneutraal maken van ons woningbezit. Dat begint bij de vraag ‘Wat is duurzaamheid precies?’ Het is een breed begrip en soms lijkt het alsof iedereen hier iets anders onder verstaat. Het is voor ons daarom belangrijk om dezelfde taal te spreken. Wat is duurzaamheid voor Wonion en hoe gaan we daar vervolgens invulling aangeven? Binnenkort ga ik daar samen met mijn managementteam mee aan de slag. De stappen van ‘The Natural Step’ kunnen ons daarbij helpen. Ik heb geen glazen bol, dus ik kan u nu nog niet vertellen wat daaruit komt en hoe we daar als Wonion invulling aan gaan geven. Wel weet ik dat we in de toekomst meer gaan doen dan enkel energieneutraal bouwen. We gaan ons nog meer richten op het zo min mogelijk schade toe brengen aan de aarde, vanuit het geloof en besef dat we als maatschappelijke organisatie een rol zouden kunnen en moeten vervullen in het maken van verschil op dit vlak en tevens het besef dat een duurzame toekomst uiteindelijk leidt tot het (nog) beter besteden van ons maatschappelijk geld.

In gesprek met belanghouders
Duurzaamheid een stap verder te brengen, kan (en wil) ik niet alleen. We formuleren eerst als managementteam een gezamenlijke visie en betrekken dan alle medewerkers van Wonion om mee te denken hoe hier invulling aan te geven. Daarnaast gaan we ook graag met onze belanghouders, zoals de gemeente Oude IJsselstreek en huurdersvereniging Wij Wonen in gesprek over dit thema. Ik ben benieuwd welke ideeën daar ontstaan.

Toekomstmuziek
Uiteraard besef ik me dat ons einddoel niet morgen gerealiseerd zal zijn. Het is een proces wat tijd nodig heeft. Daarnaast blijven we uiteraard gewoon doorgaan met alle andere zaken die van belang zijn voor de volkshuisvesting in Oude IJsselstreek. En in de tussentijd kan het zomaar zo zijn, dat onze belanghouders een uitnodiging van ons ontvangen om hierover mee te denken. Hebt u als huurder een goed idee? Ik hoor het graag van u in een reactie onderaan deze weblog.


Reacties

Er zijn nog geen reacties aanwezig.
Door:
Email:
Plaats reactie:
Verzend
Delen via: