Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu
7-10-2015

Wachttijd sociale huurwoningen Wonion is niet lang


Harrie Kuypers, directeur-bestuurder Wonion

Wethouders in Enschede die bedreigd worden vanwege de komst van een asielzoekerscentrum, een staatssecretaris die belaagd wordt door inwoners, vanwege het mogelijk onderbrengen van zevenhonderd extra asielzoekers in een vakantiepark… Nederland houdt zich bezig met de grote toestroom van asielzoekers naar ons land. Ik zie het sentiment rond dit onderwerp continu schommelen. Op het moment dat er een vreselijke foto wordt gepubliceerd van een overleden kind aangespoeld op een strand, komen er massaal hulpacties voor asielzoekers op gang. Meer dan 27.000 mensen zijn via het Rode Kruis inmiddels beschikbaar als vrijwilliger. Geweldig! Wanneer er echter een vechtpartij uitbreekt in een AZC kantelt de geëmotioneerde samenleving naar een verontwaardigde en soms boze samenleving. Hoe u er ook over denkt… ik vind het nog steeds niet te bevatten hoe erbarmelijk de situatie in hun thuisland moet zijn, dat deze asielzoekers het besluit nemen om op een risicovolle manier hun land uit te vluchten. Wanneer zij in Nederland komen en een verblijfsvergunning krijgen, hebben wij als corporatie een belangrijke rol in het huisvesten van deze groep mensen. Dat is én dat vind ik ook onze taak; deze kwetsbare groep een dak boven hun hoofd bieden. Dat neemt niet weg dat ik zie dat de onrust bij woningzoekenden toeneemt. Onrust over de gevolgen van de toestroom van asielzoekers voor de wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Ik neem deze zorg uiterst serieus en geef u graag een juiste weergave van de feiten.

Geen lange wachttijden in Oude IJsselstreek
Met gemiddeld acht maanden wachttijd vanaf het moment dat een woningzoekende voor het eerst reageert op een woning (peildatum eind 2014) bestaat er in Oude IJsselstreek op dit moment géén grote druk op de huurwoningmarkt. Wij vinden dit acceptabel en dat willen wij zo houden. Ondanks de verwachte en mogelijke komst van meer statushouders met een verblijfsvergunning. Het effect op de wachttijd voor sociale woningen is op dit moment echter nog beperkt. Landelijk gezien gaat nu ongeveer 6 procent van alle vrijkomende woningen naar statushouders met een verblijfsvergunning. Bij Wonion is dit percentage ongeveer hetzelfde. Onze branchevereniging Aedes verwacht dat dit percentage in 2016 oploopt tot ongeveer 10 procent. Een opgave waar Wonion in goed overleg met gemeente Oude IJsselstreek voorbereidend aan werkt, zodat de wachttijd voor een sociale huurwoning nauwelijks oploopt.

Wij zoeken oplossingen om de wachttijd beperkt te houden
Zo gaan wij minder woningen verkopen, zodat we deze woningen kunnen behouden voor de sociale huurwoningmarkt. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om extra huurwoningen toe te voegen. Huishoudens met een laag inkomen, mensen met een zorgvraag of een financiële beperking en statushouders met een verblijfsvergunning kunnen in Oude IJsselstreek ook in de toekomst redelijk snel een huurwoning vinden. Daar staan we als Wonion voor.

De Achterhoek is geen Amsterdam
We hebben vanmorgen allemaal kunnen lezen dat een VVD-kamerlid niet wil dat asielzoekers met een verblijfsvergunning nog gehuisvest worden in sociale huurwoningen, omdat andere woningzoekenden hierdoor niet meer aan een woning zouden kunnen komen. Dat is dus hier niet het geval. In Nederland zijn er veel regionale verschillen, waardoor er een vertroebeld beeld over wachtlijsten ontstaat. Dat de wachtlijsten al jaren te lang zijn, geldt echter niet in de Achterhoek. Hoewel wel eens anders wordt beweerd, is een wachttijd van jaren hier niet aan de orde. Door de regionale samenwerking met gemeenten en alle andere sociale partners is de woonruimteverdeling in de Achterhoek juist goed geregeld. Bent u actief op zoek naar een woning? En reageert u regelmatig op een woning van Wonion via www.thuisindeachterhoek.nl? Dan wacht u gemiddeld acht maanden op een sociale huurwoning in Oude IJsselstreek. Heeft u een specifieke locatie in gedachten waar u wilt wonen, zoals een bepaalde straat of buurt en wilt u graag in een bepaald woningtype wonen? Dan is het mogelijk dat u langer moet wachten. Maar heeft u snel een woning nodig en maakt het u niet uit waar dat is? Dan maakt u via ons woonruimteverdelingssysteem kans om redelijk snel aan een huurwoning te komen.

De beste oplossing voor alle groepen, maar we begrijpen de zorgen
We begrijpen de zorg voor langere wachttijden en nemen alle opmerkingen serieus. We werken dagelijks hard aan de beste oplossing voor alle groepen. Wij zijn er voor mensen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning. Vaak zijn dit mensen met een kleine portemonnee en mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Het maakt ons niet uit tot welke groep u behoort: jongeren, ouderen, statushouders met een verblijfsvergunning of een gezin. Iedereen die tot onze doelgroep behoort kan rekenen op onze onverdeelde aandacht bij het vinden van een woning. Wij zetten ons in om u een thuis te kunnen bieden!


Reacties

Er zijn nog geen reacties aanwezig.
Door:
Email:
Plaats reactie:
Verzend
Delen via: