Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu
4-6-2015

Voorkomen leegstand: rol van corporatie én gemeente!

Op dit moment zit ik met de wethouders volkshuisvesting van alle acht Achterhoekse gemeenten, de directeuren van de vijf Achterhoekse woningcorporaties en de Provincie om tafel en presenteren wij als woningcorporaties welke bijdrage we leveren aan de regionale woonagenda. De regionale woonagenda.... een mooi woord, maar wat houdt dat nu eigenlijk in? Het is een plan voor de regio, waarin uitgangspunten en afspraken zijn vastgelegd voor wonen in de Achterhoek. De rode draad is het anticiperen op de bevolkingskrimp, zodat we leegstand in de toekomst voorkomen en een aantrekkelijke Achterhoek houden om in te wonen, werken en leven! Daar komt veel bij kijken. De juiste keuzes maken is noodzakelijk en daar ga ik graag met Jan Finkenvlugel over in gesprek, om daar binnen Oude IJsselstreek invulling aan te geven.

Bevolkingskrimp heeft gevolgen voor woningmarkt                        
Zo is het belangrijk om afspraken te maken over het aantal woningen dat we nog gaan bouwen de komende jaren. Sinds  2008  neemt  de  bevolking  in  de  Achterhoek af.  De bevolking daalt omdat er al decennia  lang  minder  kinderen  worden  geboren.  Daarnaast  verlaten  ieder  jaar  meer  mensen  de regio,  dan  er  voor  in  de  plaats  komen.  Niet  voor  niets  zijn  we  krimpregio  geworden.  De huishoudengroei  komt  regionaal  in  2025  tot  stilstand en neemt daarna af. Dit betekent wat voor de woningmarkt en iedere partij die daar een rol in heeft. De gemeente en woningcorporatie voorop.

Nu keuzes maken om leegstand te voorkomen
We moeten nu keuzes maken om leegstand in de toekomst te voorkomen. De Achterhoekse corporaties verhuren 25.000 sociale huurwoningen in de Achterhoek en deze huurwoningen zijn ook in de toekomst hard nodig om wachttijden voor sociale huurwoningen niet te veel te laten toenemen. Tegelijkertijd is het toevoegen van minder woningen dan gepland tussen nu en 2025 de beste garantie voor een beheersbare woningmarkt. Leegstand creëert problemen, dus dat moeten we zien te voorkomen.

Minder nieuwbouw de komende jaren
Het besef dat we nu keuzes moeten maken om in 2025 en daarna een gezonde woningmarkt te hebben in Oude IJsselstreek, hebben wij al enige jaren. In 2006 zijn wij al gestart met het beperken van de uitbreiding van ons woningbezit. We hebben al nieuwbouwplannen geschrapt en we zijn de focus gaan verleggen van nieuwbouw, naar meer investeren in de kwaliteit van onze bestaande woningen. We hebben de afgelopen jaren flink wat nieuwbouwplannen bijgesteld. We monitoren de woningmarktontwikkelingen op de voet en sturen continu bij. Dit maakt dat onze toekomstplannen die er nu liggen, passen bij de beperkte bevolkingsontwikkeling en lokale vraag. We hebben nog enkele nieuwbouwplannen op stapel staan, deels ter compensatie van gesloopte huurwoningen. Deze zijn nodig om voldoende sociale huurwoningen beschikbaar te hebben voor mensen met lagere inkomens of een zorgvraag. Wij vinden dit noodzakelijk om lange wachttijden voor sociale huurwoningen te voorkomen.

Oproep aan gemeente: beperk bouwplannen
Niet alleen corporaties leveren een bijdrage aan het gezond houden van de woningmarkt, ook de gemeente heeft hier een belangrijke rol in. Samenwerken is nog meer dan voorheen nodig om de juiste keuzes te maken. Ik doe daarom een oproep aan de gemeente Oude IJsselstreek met name ook aan de gemeenteraad, die haar handtekening moet gaan zetten onder de regionale woonagenda, om ook keuzes te maken in het terugbrengen van het aantal te bouwen particuliere woningen in Oude IJsselstreek door bouwplannen te beperken. Corporaties kunnen sociale huurwoningen onttrekken aan de woningmarkt, maar tot op zekere hoogte. De vraag naar sociale huurwoningen blijft en zal naar verwachting misschien nog wel wat toenemen de komende jaren. Als er niet bijgestuurd wordt in de bouwplannen gericht op het particulier bezit, dan zal uiteindelijk leegstand ontstaan in dit particuliere bezit. En daar is de samenleving niet bij gebaat. Samen moeten we leegstand aanpakken en dit betekent dat we plannen moeten bijstellen. Ik praat daar graag met wethouder Finkenflugel over door om uiteindelijk samen te zorgen voor een vitale, krachtige Oude IJsselstreek waar het prettig wonen is.


Reacties

Er zijn nog geen reacties aanwezig.
Door:
Email:
Plaats reactie:
Verzend
Delen via: