Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu
16-12-2015

Uw geld goed besteed


Harrie Kuypers, directeur-bestuurder Wonion

Het einde van het jaar staat voor de deur. Ik kijk terug op een jaar waarin onze medewerkers, veelal in samenwerking met onze partners, met veel bevlogenheid en enthousiasme hebben gewerkt aan onze kerntaak: het bieden van een thuis aan mensen in Oude IJsselstreek met een kleine portemonnee of een zorgvraag. We hebben het geld van huurders goed besteed en er is veel werk verzet in 2015. Ik blik daar, zo voor de feestdagen, graag even op terug.

Beperkte huurverhoging en goede woningen
We zien dat veel huurders, in deze economisch moeilijke tijden, financieel moeilijker rond kunnen komen. Wij gaan voor goed en betaalbaar wonen. Daarom hebben wij in 2015 bewust gekozen om een lagere huurverhoging door te voeren dan was toegestaan door het Rijk. Daarnaast blijven we investeren in het onderhouden en verbeteren van onze woningen. Zo hebben we in 2015 de wijkvernieuwing van de Vogelbuurt in Ulft verder vormgegeven. We hebben 10 senioren woningen in deze wijk gerenoveerd en daarnaast nog 23 eengezinswoningen. Aan de DRU-laan in Ulft hebben we in 2015 de eerste 32 nul-op-de-meter woningen opgeleverd. Deze woningen passen binnen onze ambitie om in 2030 een energieneutrale woningvoorraad te hebben. Deze nul-op-de-meter woningen zijn het hoogst haalbare op het gebied van energiezuinig wonen. De woningen zijn zo gebouwd, dat een gemiddeld gezin, dat bewust omgaat met energie, er met een energierekening van nul kan wonen. Door de energiekosten voor huurders naar nul terug te brengen, of in ieder geval fors te verlagen, blijven de woonlasten voor huurders betaalbaar. En dat is waar wij naar streven: kwalitatief goede woningen bieden die betaalbaar zijn.

Een thuis, óók voor kwetsbare mensen
Ook hebben we kwetsbare groepen een thuis kunnen bieden in 2015. Zo hebben we meer statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, een dak boven het hoofd kunnen bieden afgelopen jaar dan de taakstelling van de gemeente. Wij vinden het belangrijk om ons hiervoor in te zetten. Deze mensen zijn op de vlucht, komen uit barre omstandigheden en zijn op zoek naar een veilig thuis voor zichzelf en hun kinderen. Daarbij blijven wij uiteraard bewaken dat de wachttijd voor woningzoekenden niet te veel oploopt. Dit doen we bijvoorbeeld door minder woningen te verkopen en beschikbaar te stellen voor de verhuur. Met een gemiddelde actieve wachttijd van negen maanden vanaf het moment dat een woningzoekende voor het eerst reageert op een woning, bestaat er in Oude IJsselstreek géén grote druk op de sociale huurwoningmarkt. Wij vinden dit acceptabel en wij blijven erop sturen dat de wachttijden beperkt blijven en mensen die van ons afhankelijk zijn, nog steeds redelijk snel een woning kunnen vinden.

Samenwerking met partners van belang
Om goed en prettig wonen mogelijk te maken voor onze huurders, werken wij nauw samen met tal van partijen. In 2015 zaten wij veelvuldig om tafel met huurdersvereniging Wij Wonen. We hebben nauw en goed overleg gehad over onder andere het huurbeleid en het toewijzen van woningen. Ook spraken we met onze belanghouders over onze meerjaren strategie. Tevens stelden we, vooruitlopend op de nieuwe Woningwet, prestatieafspraken op met gemeente Oude IJsselstreek en Wij Wonen. Zo hebben we afspraken gemaakt over tal van onderwerpen zoals de woonlasten van onze woningen, duurzaamheid, maar ook zorg en leefbaarheid. Daarnaast werken veel van onze medewerkers in de dagelijkse praktijk nauw samen met allerlei partners, zoals zorgpartijen om huurders in financiële problemen te helpen bij het zoeken naar een oplossing of om overlast in buurten en wijken te verminderen en tegen te gaan.

Besparen op bedrijfslasten
Bij alles wat we doen kijken we kritisch naar nut, noodzaak en kosten, want we willen het geld van huurders goed besteden. We streven naar een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering. Om dit te realiseren werken we intensief samen met collega corporaties Sité Woondiensten uit Doetinchem en ProWonen uit Borculo. Deze samenwerking heeft geleid tot een aantal mooie resultaten waarmee we kosten kunnen besparen. Zo hebben we hiermee gezamenlijk 600.000 euro per jaar weten te besparen door gezamenlijke inkoop van keukens en sanitair. In het voorjaar van 2016 implementeren wij een klantportaal op onze website. Vanaf dan kunt u veel zaken online 24/7 vanaf uw bank regelen. Dit klantportaal is gebaseerd op het klantportaal van ProWonen. Door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde en gezamenlijk en slimmer in te kopen, kunnen wij besparingen realiseren en tegelijkertijd onze dienstverlening voor huurders optimaliseren.

Meer resultaten presteren wij in januari
In januari verschijnt een terugblik op 2015 en een vooruitblik naar 2016. In deze terug- en vooruitblik presenteren wij meer resultaten over 2015 en geven wij u alvast een doorkijkje naar 2016. Onze huurders en belanghouders ontvangen deze op hun deurmat en deze is tevens terug te vinden op onze website.

Een warme kerstgroet
Nu het einde van het jaar nadert, wil ik u graag hele prettige kerstdagen toewensen en een spetterende jaarwisseling. Ik wens u, mede namens alle medewerkers van Wonion, een geweldig 2016 toe met veel woonplezier!


Reacties

Er zijn nog geen reacties aanwezig.
Door:
Email:
Plaats reactie:
Verzend
Delen via: