Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu
20-4-2016

U betaalt huur & zo gaat Wonion ermee om


Harrie Kuypers, directeur-bestuurder Wonion

Wat gebeurt er met de huur die u maandelijks betaalt? Hoe besteden wij ons geld? Dat zijn wellicht vragen waar u het antwoord niet helemaal op weet, maar als huurder wel zou willen weten. Dat kan ik goed begrijpen en daar heeft u ook recht op. Daarom proberen wij altijd zo open en transparant mogelijk te zijn over onze bedrijfsvoering en de manier waarop wij ons geld besteden. Een manier om dit te doen is door verantwoording af te leggen over ons reilen en zeilen in ons jaarverslag. Deze week verschijnt ons jaarverslag over 2015 en ik nodig u van harte uit om er eens een kijkje in te nemen. In deze weblog zal ik u alvast wat meer vertellen over onze belangrijkste resultaten in 2015.

Onze inkomsten en uitgaven
In 2015 ontvingen wij circa 26 miljoen euro aan huurinkomsten. Dit is ongeveer 92% van onze totale inkomsten en vormt daarmee onze belangrijkste inkomstenbron. Daarnaast ontvangen wij inkomsten uit de verkoop van woningen en uit overige diensten door Wonion. Het grootste deel van het geld dat we uitgeven, investeren we in vastgoed. Zo hebben we circa 51% van onze totale huurinkomsten geïnvesteerd in vastgoed en het onderhoud ervan. Daarnaast bestaan onze uitgaven uit rente, belastingen en verzekering rondom ons vastgoed, personeelskosten, de verhuurdersheffing die we aan het Rijk moeten afdragen en overige uitgaven.

Wonion is financieel gezond
Wonion is een financieel gezonde corporatie. De winst- en verliesrekening laat over 2015 een positief resultaat zien. Onze inkomsten bestaan voor het grootste deel uit de huur die onze huurders iedere maand betalen. Ons doel is om mensen met een laag inkomen en andere kwetsbare groepen te huisvesten. Wij hebben geen winstoogmerk. Onze woningen zijn veel geld waard en dat zie je ook terug in het jaarverslag in ons eigen vermogen. Ons eigen vermogen is in 2015 toegenomen. Dit komt door waardeveranderingen van ons vastgoed. Door de omvang van het eigen vermogen kan het beeld ontstaan dat wij rijk zijn. Dit geld zit echter niet in onze kas en kunnen wij dus ook niet uitgeven. Ons geld zit in de stenen van de woningen die wij verhuren. En daar staan forse leningen tegenover. Daarnaast hebben wij middelen nodig om te kunnen blijven investeren in onze woningen. En wij blijven ook de komende jaren investeren in onze woningen om goed en betaalbaar wonen mogelijk te maken in Oude IJsselstreek.

Onze investeringen in woningen
Zo hebben wij in 2015 33 woningen ingrijpend gerenoveerd in de Vogelbuurt in Ulft. Deze woningen hebben een flinke kwaliteitsimpuls gekregen. We hebben de energieprestaties van onze woningen in 2015 verder verbeterd, zodat ze een beter energielabel zouden krijgen en daarmee meer wooncomfort en lagere woonlasten voor onze huurders. Dit heeft ervoor gezorgd dat circa 83% van onze woningen een groen energielabel had eind 2015. Ook hebben we 32 nul-op-de-meter woningen opgeleverd aan de DRU-laan in Ulft. In totaal investeerden we in 2015 7,2 miljoen euro in nieuwbouw en renovatie en circa 5 miljoen euro in het onderhoud van woningen. Deze investeringen kunnen wij doen, omdat wij een financieel gezonde corporatie zijn.

Wij houden rekening met uw portemonnee
We blijven ons vermogen inzetten om te blijven werken aan goed en betaalbaar wonen. Zo vragen we niet de maximale huurprijs, die we mogen vragen voor onze woningen, maar gemiddeld 66% hiervan. Ook krijgen we jaarlijks kritisch naar de huuraanpassing en hebben we er de afgelopen jaren bewust voor gekozen om niet de maximale huurverhoging te vragen en huishoudens met de laagste inkomens te ontzien. Eind 2015 was bijna 80% van onze woningen goedkoop of betaalbaar en valt daarmee onder de tweede aftoppingsgrens voor de huurtoeslag.

Samenwerking met huurdersvereniging
De komende jaren blijven wij onze focus houden op het mogelijk maken van goed en betaalbaar wonen voor hen die van ons afhankelijk zijn. Dit kunnen wij niet zonder onze maatschappelijke partners. Wij hebben goed contact met onze belanghouders en in het bijzonder met huurdersvereniging Wij Wonen. Wij hebben in 2015 veelvuldig met huurdersvereniging Wij Wonen om tafel gezeten en onder andere goed overleg gehad over het huurbeleid en het toewijzen van woningen. Ook stelden we, vooruitlopend op de nieuwe Woningwet, prestatieafspraken op met de gemeente Oude IJsselstreek en Wij Wonen. Wij koesteren onze prettige samenwerking met de huurdersvereniging en ik wil hen en tevens al onze andere partners bedanken voor hun inzet in 2015. Samen blijven we gaan voor goed en betaalbaar wonen in Oude IJsselstreek!

Ik hoop u een beeld te hebben kunnen geven hoe wij ons geld in 2015 besteed hebben. Meer hierover leest u in ons jaarverslag over 2015. Ons jaarverslag vindt u deze week op onze website.


Reacties

Er zijn nog geen reacties aanwezig.
Door:
Email:
Plaats reactie:
Verzend
Delen via: