Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu
20-12-2017

Renoveren of slopen?


Harrie Kuypers, directeur-bestuurder bij Wonion

Onlangs keek ik naar het NOS journaal en daar kwam een item voorbij, waarin Vereniging Eigen Huis waarschuwde dat veel Nederlandse huishoudens de komende jaren een hogere energierekening tegemoet gaan zien, doordat het kabinet de belasting op gas verhoogt. Directeur van de Woonbond, Ronald Paping, gaf daarop aan bang te zijn dat huurders hierdoor het meest geraakt worden, omdat zij vaak in slecht geïsoleerde woningen wonen. Dit is één van de redenen waarom wij bij Wonion fors investeren in het energiezuiniger maken van onze woningen. Een andere ontwikkeling waar we mee te maken hebben is de bevolkingskrimp in de Achterhoek. Al dit soort ontwikkelingen bepalen mede de keuzes die wij maken als het gaat om de aanpassing van onze woningen. Wat maakt dat wij kiezen voor renovatie van woningen of voor sloop en vervangende nieuwbouw? Ik vertel u graag wat meer over ons keuzeproces.

Wij gaan voor goed en betaalbaar wonen. Met goed bedoelen we dat de kwaliteit van onze woningen aansluit bij de eisen van de huidige én de toekomstige tijd. Wat bepaalt nu of de woningen aansluiten bij de eisen van de huidige én met name toekomstige tijd? We kijken daarbij naar een aantal factoren zoals de bevolkingssamenstelling, de huidige samenstelling van onze woningvoorraad en de kwaliteit en duurzaamheid van onze woningen.

De bevolkingssamenstelling verandert en daarmee de vraag naar woningen
De bevolkingssamenstelling in Nederland en zeker in de Achterhoek verandert. Zo neemt het aantal mensen én het aantal huishoudens af. Dit betekent dat de vraag naar woningen in de toekomst kleiner zal zijn. Daarnaast zien we dat mensen steeds ouder worden en dat mensen steeds vaker langer in hun woning blijven wonen. Dit vraagt om woningen waar zorg geboden kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan woningen met een slaapkamer en een badkamer op de begane grond. Ook zien we dat huishoudens kleiner worden. Er komen meer huishoudens die bestaan uit één of twee personen. Dit betekent dat de vraag naar kleinere woningen toeneemt.

Minder gezinswoningen nodig, meer kleinere en zorggeschikte woningen
De vraag naar woningen neemt af én er is steeds meer behoefte aan andere woningen. Op dit moment bestaat onze huidige woningvoorraad vooral uit gezinswoningen die niet zorggeschikt zijn. Het bouwen van nieuwe woningen is slechts beperkt een oplossing, omdat we te maken hebben met bevolkingskrimp en dus juist minder woningen nodig hebben in de toekomst. Nieuwe woningen bouwen, zonder verouderde woningen te slopen is haast geen optie meer. Dit ziet de provincie ook en daarom zijn er ook regionale afspraken gemaakt. Dit houdt in dat er slechts zeer beperkt woningen kunnen worden toegevoegd in de Achterhoek en dat deze grotendeels vastliggen in bestaande plannen. Dit betekent voor Wonion dat wij geen nieuwe woningen bijbouwen. De enige overgebleven optie is dat we kijken naar onze bestaande woningen en dat we deze aanpassen, zodat deze aansluiten bij de toekomstige vraag naar woningen. Dit kan deels door woningen te renoveren, maar deels zal sloop van woningen en het terugbouwen van nieuwe woningen die aansluiten bij de toekomstige vraag (kleinere woningen en woningen die zorggeschikt zijn) nodig zijn.

Een enorme uitdaging
We staan dus voor een enorme uitdaging: onze woningvoorraad dusdanig aanpassen met behulp van renovatie en sloop en vervangende nieuwbouw om ook in de toekomst voldoende passende woningen te hebben voor woningzoekenden in Oude IJsselstreek.

Investeren in duurzame woningen nodig om wonen betaalbaar te houden
Naast dat we in de toekomst ook graag passende woningen willen aanbieden aan woningzoekenden, vinden we het eveneens belangrijk dat deze woningen comfortabel en betaalbaar zijn. Daarom investeren wij fors in het verduurzamen van onze woningen. Door woningen energiezuiniger te maken, gaan de energielasten omlaag en in sommige woningen, de zogenaamde ‘nul-op-de-meter woningen’, is het zelfs mogelijk om te wonen zonder extra energiekosten, doordat deze woningen zelf zoveel energie opwekken als dat ze gebruiken. Wij willen voorkomen dat onze huurders in slecht geïsoleerde woningen wonen en daardoor in de toekomst extra veel gaan betalen aan energie, zoals de berichtgeving van de NOS schetste. Daarom zijn de nieuwbouwwoningen die wij laten bouwen, per definitie nul-op-de-meter woningen: er komt geen aardgas meer aan te pas. En bij het opknappen van woningen, brengen we het energielabel naar een groen energielabel. Het resultaat van onze inspanningen is dat onze woningen eind 2016 gemiddeld al een groen energielabel hadden, terwijl dit volgens het convenant van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, de Woonbond en Vastgoed Belang, pas in 2021 het geval hoeft te zijn. Wij zitten in de kopgroep binnen de sector als het gaat om het verduurzamen van onze woningen en dat doen we voor onze huurders: zodat goed, comfortabel én betaalbaar wonen nu én in de toekomst mogelijk blijft!

Keuze voor renovatie of sloop en vervangende nieuwbouw
Alle genoemde ontwikkelingen en factoren zijn van invloed op het maken van een keuze om een groep woningen in een straat of buurt te renoveren of te slopen. We maken deze afweging altijd erg zorgvuldig. We maken hierbij de vergelijking tussen het aanpassen van woningen door ze te renoveren en het slopen van woningen, door nieuwe woningen terug te bouwen. Op het moment dat de woningen met behulp van renovatie, verduurzaamt kunnen worden en daarnaast aangepast kunnen worden aan de eisen van de huidige en toekomstige tijd, dan is renovatie een optie. Soms zijn woningen echter zo sterk verouderd, bijvoorbeeld woningen van soms wel 70, 80 of 90 jaar oud, dat renovatie geen optie is. De kosten die renovatie van deze sterk verouderde woningen met zich mee brengt, zijn dan zo hoog dat sloop van de woningen en vervangende nieuwbouw veel beter te verantwoorden is. Helemaal gezien het feit dat zelfs met een forse investering in renovatie, de sterk verouderde woningen niet op het gewenste kwaliteitsniveau gebracht kunnen worden en de woningplattegrond niet totaal aangepast kan worden, zoals dat met nieuwbouw wel kan. In sommige gevallen is het resultaat dat sloop van woningen en het terugbouwen van nieuwe woningen, een betere oplossing is voor het vraagstuk waar we voor staan dan renovatie.

Aandacht voor bewoners
Wij begrijpen dat het brengen van een sloopboodschap naar bewoners geen leuke boodschap is en dat dit veel impact kan hebben op de bewoners. We hebben ervaren dat de manier waarop wij communiceren over de sloop van woningen, in de ene buurt wel de goede manier lijkt te zijn, maar in een andere buurt niet. Hier hebben wij aandacht voor. We zien dit als een leermoment, zodat we het een volgende keer anders of beter kunnen doen. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met bewoners om te gaan en aandacht te hebben voor de emotie van bewoners. Daarom passen wij ons proces aan en zoeken we naar een betere manier van communiceren, die past bij de wensen van bewoners.

Een beter beeld…
Ik merk dat het lastig is om de manier waarop wij tot keuzes komen op een goede manier op te schrijven. Het is een ingewikkeld proces, waarop veel factoren van toepassing zijn. Probeer dit maar eens (redelijk) beknopt op te schrijven. Toch hoop ik, dat ik u met behulp van deze weblog toch een wat beter beeld heb gegeven van de manier hoe wij tot de keuze komen voor het renoveren of juist slopen en nieuwbouwen van woningen.

Welke ingreep wij ook doen, wij zorgen er altijd voor dat onze woningen van goede kwaliteit, comfortabel en betaalbaar zijn. Want dat is waar wij voor gaan: goed en betaalbaar wonen in Oude IJsselstreek!

Kerstwens
De feestdagen staan voor de deur. Ik wens u hele prettige kerstdagen en een schitterende jaarwisseling toe met veel woonplezier in 2018!


Reacties

Het is fijn voor de aandacht ik wil ook in aanmerking komen voor de op nullijn woning ik al vaker bekent gemaakt maar toch niets gehoord en een groter doux maar fijn dat jullie er oog voor hebben.
Ga zo door
Bart turk
|
21-1-2018 03:37
Door:
Email:
Plaats reactie:
Verzend
Delen via: