Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Prettig wonen: los overlast samen op


Harrie Kuypers, directeur-bestuurder bij Wonion

Een hond die maar niet ophoudt met blaffen, het geluid van een stereo die in de avonduren voortdurend te hard staat, afval dat bij de buren in de tuin ligt en waarvan de stank via uw raam naar binnenkomt. Dit zijn een paar voorbeelden van ongemakken die uw woonplezier kunnen verminderen. Wij vinden het belangrijk dat u prettig woont. Ik geef u daarom graag een kijkje achter de schermen hoe wij omgaan bij de aanpak van overlast. Ook huurdersvereniging Wij Wonen vindt het belangrijk dat u prettig woont. Daarom heeft de huurdersvereniging onlangs een informatief filmpje gemaakt om u te informeren over wat u het beste kunt doen bij woonoverlast. Dit filmpje is te vinden op de Facebookpagina van Wij Wonen.

Eerste stap: kijk of u er zelf uitkomt samen met de veroorzaker
Wanneer u overlast ervaart dan is het belangrijk dat u dit aangeeft bij de veroorzaker ervan. Soms komt het voor dat de overlastgever zich niet bewust is van de overlast die hij/zij veroorzaakt. Het geven van duidelijke voorbeelden kan daarbij helpen. Een belangrijke tip: voer het gesprek op een moment dat u zelf rustig bent. Mocht een gesprek met de overlastgever niet mogelijk zijn of de bewoner ziet daar erg tegenop, dan kan contact opgenomen worden met buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling kan ook uitkomst bieden
Buurtbemiddeling is een initiatief waarbij getrainde vrijwilligers worden ingezet, die onafhankelijk in het geschil staan. Zij horen uw verhaal aan en bespreken de mogelijkheden voor buurtbemiddeling met u. Wanneer u bereid bent het gesprek met uw buren aan te gaan, zorgt buurtbemiddeling voor vrijwilligers die willen bemiddelen. Zij gaan eerst het gesprek met u aan en u kunt uw volledige verhaal aan hen kwijt. Vervolgens gaan de bemiddelaars het gesprek met uw buren aan. Wanneer uw buren ook bereid zijn het gesprek aan te gaan, maken de bemiddelaars een afspraak met jullie beiden op neutraal terrein. Tijdens dat gesprek zijn de buurtbemiddelaars de gespreksleiders; zij spelen niet voor rechter en geven geen oordeel of gelijk. Het is de bedoeling dat u als buren tijdens dat gesprek zelf tot een structurele oplossing van het conflict komt. Op die manier is de kans kleiner dat het probleem zich in de toekomst weer voordoet. Deze bemiddeling is gratis. Buurtbemiddeling richt zich op geluidsoverlast, parkeerproblemen, vernielingen en pesterijen, overlast van rommel/stank, overlast van kinderen/huisdieren, tuin- en grondgeschillen, ergernis door andere leefpatronen/culturen. Kijk voor meer informatie over buurtbemiddeling op de website van Sociaal Werk Oude IJsselstreek.

Komt u er niet uit? Wonion doet onderzoek en zoekt naar een oplossing
Komt u er zelf niet uit met uw buren én biedt buurtbemiddeling geen uitkomst of is buurtbemiddeling geen geschikte werkwijze (wij zetten buurtbemiddeling niet in bij overlastmeldingen waar zwaardere problematieken bij komen kijken zoals agressie, psychische problemen of verslaving)? Dien dan een (schriftelijke) klacht bij ons in. Wanneer u uw klacht bij ons meldt, dan nemen wij de overlast in behandeling door een onderzoek in te stellen naar de aard van de klachten en kijken we welke oplossingsmogelijkheden er zijn. U kunt contact opnemen met onze wijkconsulent Freek Jansen (f.jansen@wonion.nl) voor het melden van overlast.

Samenwerking met hulpverlenende instanties
Vaak zoeken wij de samenwerking met een hulpverlenende instantie zoeken. Daarnaast is het goed om bij concrete strafbare overlast ook de politie te bellen. Zoals geluidsoverlast na 22.00 uur, bedreigingen, intimidatie of vernieling van eigendommen. De politie is een onafhankelijke partij die de situatie objectief beoordelen kan. De politie spreekt de veroorzaker hierop aan en zo nodig neemt de politie concrete maatregelen om de overlast te stoppen. Wonion gaat ook één of meerdere gesprekken aan met de veroorzaker, maakt afspraken en houdt in de gaten of deze worden nagekomen. Ondertussen adviseren we u om schriftelijke klachten te blijven indienen. Ook wanneer tijdens het traject blijkt dat de veroorzaker hulp nodig heeft, zetten we in overleg alsnog een hulpverleningstraject uit.

Laatste redmiddel: inschakelen rechter
Komen we er niet uit met de veroorzaker en weigert deze hulp, dan schakelen we als laatste redmiddel de rechter in. Deze stap wordt alleen in het uiterste geval gezet, als alle voorgaande stappen zijn geprobeerd. Wij zijn er om mensen een thuis te bieden en niet om ze uit huis te zetten. Daar zetten we ons hard voor in. Tegelijkertijd vinden we dat het woongenot van een individu niet het woongenot van andere bewoners mag verstoren. Soms kunnen we niet anders dan juridische maatregelen inzetten. Dat kan eindigen bij de rechter. De rechter beslist uiteindelijk of een huurovereenkomst ontbonden wordt. Een dossier met alle klachten is daarbij noodzakelijk, vandaar dat het schriftelijk indienen van een klacht zo belangrijk is. Vaak is een conflict op te lossen door met elkaar in gesprek te gaan en soms is er meer nodig om een conflict op te lossen. In de meeste gevallen hoeft het zover niet te komen dat we de stap naar de rechter moeten zetten.

Ervaart u overlast en hebt u nog geen stappen ondernomen om dit te verminderen? Dan hoop ik dat ik u een goed beeld heb gegeven van wat uw mogelijkheden zijn.


Delen via: