Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu
13-1-2016

Oók positief nieuws in 2016


Harrie Kuypers, directeur-bestuurder bij Wonion

Een paar weken terug wenste ik u prettige feestdagen en een fijne jaarwisseling toe en inmiddels is het alweer half januari. Een nieuw jaar is van start gegaan, een jaar dat roerig is begonnen. Veel negatieve berichten domineerden het nieuws de afgelopen weken. Aanrandingen in Keulen, een bomaanslag in Istanbul en de dood van David Bowie. Dit wordt dan weer afgewisseld door non-nieuws, maar wat overigens wel op menigeens lachspieren werkte, dat Geert Wilders een nep Twitteraccount zou hebben en een Donald Duck fan blijkt te zijn. Ik focus liever op de belangrijke, positieve dingen in het leven. Zo zag ik het nieuws over de koopkrachtstijging in 2016 als een welkom bericht. Ik denk dat velen, met name de mensen met een laag inkomen, dit bericht wel konden waarderen. In 2016 blijven wij ons inzetten voor mensen met een kleine portemonnee en huurders die moeite hebben financieel rond te komen. Daarnaast gaan we nog meer mooie, goede dingen doen, waar ik u graag alvast wat meer over vertel.

Hulp bij financiële problemen
Wij zetten ons extra in voor mensen die in financiële problemen zijn geraakt en daardoor de huur niet meer kunnen betalen. We gaan dit jaar weer extra ons best doen om deze huurders te helpen een verdere betalingsachterstand te voorkomen en naar oplossingen te zoeken. Daartoe zoeken we persoonlijk contact met onze huurders. Daarnaast werken we samen met verschillende instanties om huurders in financiële problemen een helpende hand te bieden. Een belangrijke samenwerkingspartner is SchuldHulpMaatje. Dit is een landelijk initiatief op de toenemende schuldenproblematiek. Professioneel opgeleide vrijwilligers schieten mensen te hulp die vastlopen met hun financiën. Zij helpen mensen met financiële problemen om weer orde op zaken te stellen. Zij brengen de totale schuldproblematiek van onze huurder in beeld en zij zoeken naar een integrale oplossing door zowel naar de inkomstenkant te kijken als naar de uitgavenkant. De reden achter de schuldproblematiek komt hierdoor sneller naar voren, waardoor, waar nodig, de samenwerking met andere instanties gezocht kan worden om de huurder met betalingsproblemen nog beter te kunnen helpen.

Lagere huren bij nieuwe verhuringen
Om woningen bereikbaar te houden voor mensen met een smalle beurs, hebben wij per 1 januari 2016 de huren van een deel van onze woningen, bij nieuwe verhuringen, verlaagd. Dit doen wij als gevolg van gewijzigde regelgeving. Door een nieuwe wettelijke maatregel wil het Rijk voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen gaan wonen. Dit heet passend toewijzen. Deze regel houdt in dat corporaties 95% van de nieuwe huurders die huurtoeslag ontvangen, moeten huisvesten in een woning onder de aftoppingsgrenzen. Dit betekent voor woningzoekenden die huurtoeslag ontvangen dat zij alleen kunnen reageren op woningen met een huurprijs onder deze grenzen. Als gevolg van de gewijzigde Woningwet hadden wij twee keuzes: de huren niet aanpassen met als gevolg dat een deel van onze woningen niet meer bereikbaar is voor huurtoeslagontvangers óf de huren verlagen, zodat er voldoende woningen bereikbaar zijn én blijven voor mensen met een laag inkomen. Om zoveel mogelijk woningen bereikbaar te houden voor deze groep mensen, gaan wij de huurprijs van een deel van de woningen bij nieuwe verhuringen verlagen.

De huren gaan minder hard stijgen
Voor huidige huurders verandert de huurprijs van een woning, die zij op dit moment van ons huren, niet. Dan kan het voorkomen dat de buurman die er net is komen wonen, minder betaalt voor een vergelijkbare woning. Vooral bij woningen waar Wonion veel in heeft geïnvesteerd, zoals bij nieuwe appartementen, is het verschil groot. Toch ondervinden ook onze huidige huurders het voordeel van onze keuze: bij de jaarlijkse huuraanpassing stijgen de huren de komende jaren voor veel huurders minder dan voor deze aanpassing. Daarbij komt dat de huurders die meer huur betalen, vaak een woning hebben met lage energiekosten en het voordeel halen uit lagere woonlasten. Ook wordt een deel van de huur bij huidige huurders gecompenseerd door de Huurtoeslag.

We blijven investeren in onze woningen
Wij zijn blij dat we ondanks de verlagingen van de huur, onze investeringen in het energiezuiniger maken van onze woningen op peil kunnen houden, iets waar ook huurdersvereniging Wij Wonen zich hard voor heeft gemaakt. We blijven dan ook doorgaan met verduurzaming van onze woningen. We blijven in 2016 onder andere ons reparatieonderhoud voortvarend uitvoeren, plegen we onderhoud aan een deel van onze woningen om zo onze woningvoorraad op de juiste kwaliteit te houden, gaan we verder met de voorbereidingen voor de vernieuwing van huurwoningen aan de Vulcaanstraat en Handelstraat in Terborg en voeren we energetische maatregelen door aan diverse duplexwoningen.

Ik hoor uw reactie graag
We werken hard aan goed en betaalbaar wonen in Oude IJsselstreek en dan blijven we doen. Binnenkort ontvangen onze huurders en belanghouders een terug- en vooruitblik, waarin onze belangrijkste resultaten van 2015 staan en een doorkijkje naar wat we dit jaar nog meer gaan doen. Ik wens u alvast veel leesplezier en hebt u vragen? Dan hoor ik deze graag. U kunt een reactie achterlaten onder deze weblog.


Reacties

Er zijn nog geen reacties aanwezig.
Door:
Email:
Plaats reactie:
Verzend
Delen via: