Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu
1-6-2016

In gesprek over huisvesten statushouders


Harrie Kuypers, directeur-bestuurder Wonion

Vandaag ben ik jarig. Vanmorgen werd ik verrast met een vrolijke verjaardagswens en een lekker ontbijt door Janine, mijn vrouw. Aangevuld met leuke berichtjes van mijn dochters, schoonzoons en zelfs mijn kleinkind. Ik besef mij dat dit niet vanzelfsprekend is. Een verjaardag vredig vieren is in veel landen zoals Syrië en Eritrea niet meer mogelijk. Veel inwoners van deze landen reizen deze kant op, op zoek naar een veilig bestaan. Ik ben blij dat ik als directeur-bestuurder van een woningcorporatie een steentje kan bijdragen aan het vluchtelingenvraagstuk. Al is het een klein stukje in een wereldwijde grote puzzel. Ieder puzzelstukje draagt bij. Zo kunt u, als u wilt, ook wat bijdragen. Vluchtelingenwerk zoekt namelijk nog vrijwilligers. Iedere bijdrage, hoe klein ook, is waardevol. Kijk voor meer informatie op www.vluchtelingenwerk.nl. Gisteravond spraken we met inwoners van Terborg over het vluchtelingenvraagstuk. Dat leverde goede gesprekken en discussies op.

Statushouders krijgen plekje in Terborg
Gisteravond mochten wij, samen met de gemeente Oude IJsselstreek, de omwonenden van de Sint Jorisschool in Terborg ontvangen in een zaal van de Roode Leeuw. De Sint Jorisschool is één van de vijf locaties waar de gemeente samen met Wonion statushouders tijdelijk wil gaan huisvesten. Statushouders zijn mensen die als asielzoeker naar Nederland zijn gekomen en die een (tijdelijke) verblijfsvergunning hebben gekregen. Ze zijn toegelaten tot Nederland en hebben recht op een dak boven hun hoofd. Wij helpen deze mensen graag een veilig en prettig bestaan op te bouwen. Dit doen we door woningen beschikbaar te stellen. Uiteraard blijven we de wachttijd voor onze overige woningzoekenden bewaken, zodat wij ook hen nu én in de toekomst binnen een redelijke tijd aan een woning kunnen helpen. Daarom kijken we naar mogelijkheden om statushouders te huisvesten, buiten onze bestaande woningen. We hebben op dit moment gekozen voor een combinatie van het verbouwen van bestaande panden en het realiseren van tijdelijke woningen. De Sint Jorisschool in Terborg is een voorbeeld van een bestaand pand dat we willen verbouwen tot woningen voor statushouders. Ik ben blij verrast door de goede discussies die gisteravond, tijdens de informatieavond in de Roode Leeuw in Terborg, op gang kwamen.

Goede gesprekken in de Roode Leeuw in Terborg
Tijdens de informatieavond in de Roode Leeuw deelden omwonenden hun vragen, zorgen en ideeën met ons. Zo gaven ze de gemeente en ons mee dat ze het belangrijk vinden dat er geen overlast ontstaat in hun buurt en kwamen ze met goede ideeën, zoals één contactpersoon voor de buurt waarmee ze contact op kunnen nemen op het moment dat er vragen zijn of onrust heerst. Mede door de geluiden die we gister hebben gehoord van omwonenden, kijken we extra goed naar een manier om het beheer goed in te regelen. Dat zal een wisselwerking worden tussen de gemeente, Vluchtelingenwerk en Wonion. Een ander belangrijk punt dat ons gister ter ore is gekomen, is de overlast die sommige omwonenden ervaren door hangjongeren. Zowel de gemeente als Wonion gaan kijken hoe we dit soort meldingen op een goede manier kunnen oppakken, om ervoor te zorgen dat iedereen prettig woont. Er is gister veel besproken met omwonenden en wij hebben een goed beeld gekregen van de woonbeleving. Waardevolle input die we kunnen meenemen in de verdere planvorming.

Oók informatieavonden in Varsseveld, Sinderen en Netterden
Vanavond volgt er een tweede informatieavond, dit keer in Varsseveld. Omwonenden van de voormalige peuterschool aan de Roggestraat 19, zijn uitgenodigd om met ons van gedachten te wisselen over het huisvesten van vijf statushouders op deze locatie. Volgende week volgen er nog drie informatieavonden, voor omwonenden van de overige locaties waar we statushouders tijdelijk willen gaan huisvesten in Varsseveld, Sinderen en Netterden. Wij hopen op eenzelfde vruchtbare avond, waarbij we de stem van omwonenden horen, een beter beeld krijgen bij hun woonbeleving en samen met hen kunnen zoeken naar een goede manier om statushouders te huisvesten en welkom te heten in het dorp.

Puzzelstukje in wereldwijze grote puzzel
Ik mag mijzelf gelukkig prijzen, wetend dat ik mijn verjaardag kan vieren samen met mijn gezin. Als Nederlander, geboren en getogen in een veilig land, zien we dit vaak als een vanzelfsprekendheid. Dat is het echter niet. Ondanks dat het als woningcorporatie onze taak is om statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, een dak boven hun hoofd te bieden, ben ik blij dat we samen met de gemeente Oude IJsselstreek een stapje extra kunnen zetten. Niet 100, maar 200 statushouders een dak boven hun hoofd kunnen bieden en daarmee een start te maken naar een veilig bestaan. Op mijn zestigste verjaardag vier ik dat ik een puzzelstukje kan zijn, in deze wereldwijde grote puzzel.


Reacties

Die vraag was algesteld
Agnes van Mierlo
|
16-6-2016 12:21
Geachte mevrouw van Mierlo, beste Agnes,

Ik zou u graag willen vragen om uw e-mailadres door te geven. Dan vraag ik mijn collega, wijkconsulent Vivian van Trienen, contact met u op te nemen om hierover met u in gesprek te gaan. Echter, bevat deze website geen mogelijkheid om een privébericht te sturen en ik kan me voorstellen dat u het wellicht niet prettig vindt om uw e-mailadres hier in openbaarheid te publiceren. Ik wil u daarom vragen om uw vraag te sturen naar v.vantrienen@wonion.nl. Zij zal op uw specifieke vraag terug komen.

Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Harrie Kuypers
Harrie Kuypers
|
15-6-2016 16:26
Woon in een wooncomplex tussen de Joris school en waar ik woon staat 1 huis.
weet niet wat u onder directe omgeving verstaat
Agnes van Mierlo
|
15-6-2016 16:21
Geachte mevrouw van Mierlo, beste Agnes,

Vervelend om te horen dat u geen reactie hebt gehad op uw e-mail. Mijn excuses hiervoor. De gemeente heeft er, in overleg met ons en Vluchtelingenwerk, voor gekozen om de direct omwonenden van de Sint Jorisschool in Terborg uit te nodigen voor een informatieavond. Er is bewust gekozen om de direct omwonenden uit te nodigen en deze groep niet al te groot te maken, omdat wij het belangrijk vinden om juist in gesprek te gaan met hen die er het dichts in de buurt wonen en wat gaan merken van de nieuwe invulling die het pand gaat krijgen.

Hebt u specifieke vragen, dan kunt u contact opnemen met onze wijkconsulent Vivian van Trienen door een e-mail te sturen naar v.vantrienen@wonion.nl. Zij zal uw vraag dan beantwoorden.

Hartelijke groet,

Harrie Kuypers
Harrie Kuypers
|
15-6-2016 16:15
Woon in de nabijheid van de Joris school.
had graag ook een uitnodiging gehad voor de inspreekavond.Heb daarover een mail naar wonion gestuurd maar geen antwoord gekregen.
Agnes van Mierlo
|
15-6-2016 15:32
Door:
Email:
Plaats reactie:
Verzend
Delen via: