Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Hulp bij financiële problemen


Harrie Kuypers, directeur-bestuurder bij Wonion

Gister ontving ik Rick Aalbers, een journalist bij de Gelderlander, bij Wonion. Hij had ons filmpje met het jaaroverzicht gezien en wilde graag wat meer weten over verschillende zaken, waaronder hoe we bij Wonion betaalbaar wonen realiseren en hoe we omgaan met mensen met financiële problemen. Ik heb hem daar meer over verteld en vertel dit ook graag aan u.

Dat wij gaan voor goed en betaalbaar wonen in Oude IJsselstreek heb ik al vaker verteld. In mijn vorige weblog heb ik al kort verteld dat we dit doen door een huurprijs te vragen die past bij de kwaliteit van een woning, door te investeren in energiezuinige woningen waardoor de totale woonlasten afnemen en door de jaarlijkse huurverhoging beperkte te houden en soms zelfs te kiezen voor een huurverlaging. Ondanks onze inspanningen komt het wel eens voor dat mensen hun huur niet kunnen betalen. Daar kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen, zoals daling van inkomen of persoonlijke problemen.

Hulp bij financiële problemen
De afgelopen jaren zien wij een huurachterstand bij circa 300 huurders per jaar. Het aantal huurders met een huurachterstand neemt niet toe, het bedrag aan achterstand loopt wel iets op van 315.000 euro in 2015 naar 359.000 euro in 2017. Wij bieden hulp bij financiële problemen, want we vinden het belangrijk dat mensen een dak boven hun hoofd hebben. Wij werken hard aan het voorkomen van het ontbinden van huurovereenkomsten. We vinden het onze taak om met name mensen met een kleine portemonnee te huisvesten. We investeren er daarom veel energie, tijd en geld in.

Persoonlijk contact
Op het moment dat iemand een betalingsachterstand heeft, nemen we in een vroeg stadium persoonlijk contact op met onze huurders. In eerste instantie telefonisch en waar nodig bezoeken we huurders thuis om samen naar een oplossing te zoeken. Ook zetten we Whats-App in om in contact te komen met huurders. We merken dat mensen die geen brieven openmaken en hun telefoon niet opnemen, vaak wel nog op een Whatsapp-bericht reageren. Het is kennelijk iets laagdrempeliger.

Samenwerking met partners om hulp te bieden
Op het moment dat we in gesprek zijn met een huurder, kijken we – vaak samen met verschillende instanties – naar een goede oplossing. Een belangrijke samenwerkingspartner is SchuldHulpMaatje. Bij een betalingsachterstand betrekken wij in een vroeg stadium SchuldHulpMaatje. Zij brengen de totale schuldproblematiek van onze huurder in beeld en zij zoeken naar een integrale oplossing door zowel naar de inkomstenkant te kijken als naar de uitgavenkant. De reden achter de schuldproblematiek komt hierdoor sneller naar voren, waardoor gezocht kan worden om de huurder met betalingsproblemen nog beter te kunnen helpen.

Zelfs bij een gerechtelijk vonnis zoekt Wonion naar mogelijkheden
Als er in probleemsituaties toch geen oplossing gevonden wordt, dan kan ontbinding van het huurcontract plaatsvinden door een uitspraak van de rechter. Na een gerechtelijk vonnis probeert Wonion in overleg met de huurders in veel gevallen alsnog huisuitzetting te voorkomen, vooral als alleen sprake is van huurachterstand. Eerst wordt breed geïnventariseerd wat nodig is om herhaling te voorkomen, vervolgens worden er duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd in de vorm van een gebruikersovereenkomst. Doel hiervan is mensen aan het wonen te houden en dus het aantal ontbindingen van het huurcontract te minimaliseren. Een gebruikersovereenkomst heeft zin wanneer de huurder in kwestie bereid is om mee te werken aan een oplossing. In 2017 hebben wij 15 huurders een laatste kans in de vorm van een gebruikersovereenkomst aangeboden, waardoor zij konden blijven wonen. Op het moment dat de huurder zijn gedrag niet wil veranderen, heeft ook een laatste kans in de vorm van een gebruikersovereenkomst geen zin. Dan is ontbinding van het huurcontract helaas onvermijdbaar.

Soms is ontbinding van het huurcontract onvermijdbaar
In sommige gevallen is ontbinding van het huurcontract helaas noodzakelijk, bijvoorbeeld omdat de huurders zelf niet mee willen werken aan een oplossing of bij hennepteelt, woonfraude en overmatige overlast. Wij blijven ons echter inspannen om het aantal huisuitzettingen tot het minimum te beperken. In 2017 zijn 7 huurcontract ontbonden, waarvan er uiteindelijk 1 heeft geleid tot een gedwongen ontruiming. Wij streven ernaar om dit aantal zo laag mogelijk te houden en met resultaat. Door de inzet van gebruikersovereenkomsten is het aantal ontbindingen van huurcontracten gedaald van 15 in 2015, naar 7 in 2017. En daar zijn wij blij mee, want we willen mensen graag aan het wonen houden.


Reacties

Hallo mensen ,

Ik wil de getuigenis van mijn lening delen met u.
Ik ervaarde eerste kwaliteitsservice bij deze geldverstrekker, genaamd MEGAN FUNDING INC, die me echt hielp mijn medische rekeningen te betalen toen ik geld durfde te betalen omdat ik een weduwe ben.

Een vriend van mij heeft me ook naar hen verwezen. toen ik op het punt stond een grote operatie te doen en ik op dat moment geen geld had, kwamen ze me te hulp en in minder dan 48 uur werd de som van 50.000 euro overgemaakt op je rekening.
Maar om de waarheid te zeggen, ik was aanvankelijk nerveus, maar toen ik moed opriep en hun leenbeleid volgde, samen met advies van mijn vrienden,
aan het eind zag ik mezelf glimlachen.
Als ik niet voor deze geldverstrekker was, was ik misschien al dood geweest.
Ik heb zelfs een nieuwe lening genomen van hen om mijn bedrijf te starten na mijn herstel, die ik nu ook terugbetaal.
Mijn enige advies is nu dat elk orgaan dat echt geld nodig heeft contact met hen opneemt via hun e-mail: misssssctynn@gmail.com en een lening van hen krijgt.

Groeten

Sarah Van Dolf
Sarah Van Dolf
|
6-2-2018 09:49
Dag iedereen,

Ben je financieel geperst? Heeft u een privé- of zakelijke lening nodig voor verschillende doeleinden? Zoekt u leningen om grote projecten uit te voeren? Zoekt u geld voor persoonlijk gebruik? Zo ja, zoek dan niet meer. We bieden alle soorten financiële leningen aan voor zakelijke / woningkredieten, schoolkredieten, investeringsleningen, transportleningen, projectfinanciering en kredietlijnen tegen een rentevoet van 2% per jaar. Neem contact met ons op: kelvinsmithfunds@yahoo.com voor volledige leenprocedure indien geïnteresseerd.
kelvin smith
|
4-2-2018 21:48
tsss laten ze eens eerlijk zijn.

voor mensen die juist moesten verhuizen omdat huur veels te hoog was doen ze niets de huur werd minimaal verlaagd al enkele jaren. verhuizen ze word huur van hun oude woning nog lager dan zij ooit begonnen te huren. en dat met luxere keuken , zonnepanelen en garage.
Die mensen verhuisden omdat ze op een zinkend schip voelden zitten en zodoende alles op alles zetten en zelfs ergens gaan wonen waar ze eigenlijk niet wilden maar geen keus dachten te hebben.
Dus zo erg meedenkend vind ik ze niet.
toch zijn ze wel zo dat zij dubbel huur zo veel mogelijk probeerden te voorkomen. de pijn dat je eigenlijk al jaren teveel betaalde voor je huis en je huis zelfs goedkoper word dan jij ooit starte. is gewoon gebaseerd op huursubsidie dus het blijft draaien om geld binnen halen. en beleid regering.
Dus ik vind verhaal meedenken enz niet geheel terecht alsof Wonion zo goed is voor zijn huurders. eerlijk gezegd voelde ik mij genomen. (nu heb ik nog niet alles verteld want men probeerde ons zelfs tegen te houden te gaan verhuizen naar de buurd waar ik nu woon, maar wij hadden naar ons gevoel geen keus meer en wilden problemen en betaalachterstand of schulden te voorkomen)
Wenink
|
2-2-2018 23:12
Door:
Email:
Plaats reactie:
Verzend
Delen via: