Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu
8-11-2017

Handen ineen slaan voor een sterke, vitale Achterhoek!


Harrie Kuypers, directeur-bestuurder bij Wonion

De burgemeester van Doetinchem, Mark Boumans, lanceerde onlangs een voorstel voor het verder doorzetten en versterken van de regionale samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het maakt mij niet uit welke politieke structuur gekozen wordt voor een dergelijke samenwerking, maar dat we meer moeten samenwerken dát deel ik zeer zeker. Een aantal mede-bestuursleden van maatschappelijke organisaties liet vervolgens via de Gelderlander aan inwoners van de Achterhoek en in het bijzonder de gemeenteraadsleden weten, voorstander te zijn van meer samenwerking en verbinding tussen partijen in de Achterhoek. Ook ik ondersteun een versterking van de regionale samenwerking en zie graag dat overheden, onderwijs- en zorginstellingen, woningcorporaties en bedrijven vanuit een integraal plan, dat bestaat uit visies op de verschillende regionale kwesties, bouwen aan een sterke en vitale Achterhoek!

De Achterhoek: een bijzondere regio
De Achterhoek is een krimpregio, waar het prettig wonen, werken en leven is. Een regio die afwijkt van veel andere (groei)gebieden in Nederland. Daar waar in veel andere regio’s het aantal huishoudens blijft groeien, waar het vastgoed schaars wordt en de prijzen hoog kunnen oplopen, zijn de functies hier – in een krimpgebied – juist schaars en leegstand vastgoed invullen met een woonfunctie is hier maar beperkt een oplossing. Het aantal inwoners neemt al enkele jaren af en in de nabije toekomst neemt ook het aantal huishoudens af en daarmee de vraag naar woningen. Ook de vraag naar andere zaken, zoals onderwijs, zorg en het winkelaanbod verandert, waardoor leegstand van woningen, maatschappelijk en zakelijk vastgoed toeneemt. Daarnaast verandert de samenstelling van de bevolking. Er is meer en meer behoefte aan woningen voor kleine huishoudens en aan woningen waar ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Door de afname van intramurale zorgoplossingen, neemt de vraag naar andere, vaak innovatieve woonzorgconcepten toe. Krimp is hier een feit, dat maakt de Achterhoek niet uniek. Het aanpassingsvermogen van de regio echter wel!

Krachten bundelen
Samenwerken en kansen benutten is van groot belang om het aanpassingsvermogen en de kracht van de regio te behouden en verder uit te bouwen. Hoe sterk zou het zijn als de Achterhoek het voor elkaar krijgt om met elkaar– scholen, zorginstellingen, woningcorporaties, bedrijven, gemeenten en andere organisaties – te komen tot een integraal plan op basis van visies op de verschillende aandachtsgebieden zoals woningbouw, zorg, onderwijs, milieu en andere zaken? Hoe sterk zal het zijn als op basis daarvan een uitvoeringsplan uitgewerkt wordt, dat door de gemeenteraadsleden uit de Achterhoek wordt ondersteund? Wat mij betreft heel sterk! Het zou daarom goed zijn wanneer gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven hun krachten bundelen en proactief werken aan een gezamenlijke toekomst van de Achterhoek.

Kansen benutten
Als corporaties in de Achterhoek pakken we graag de ruimte om kansen die krimp biedt te benutten. Wij gaan voor goed en betaalbaar wonen in de Achterhoek, maar we doen meer. Wij zetten ons in voor een prettige woonomgeving en een sterke, vitale Achterhoek. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we onze partners bij nodig en onze partners hebben ons daarbij nodig. Wij dragen vanuit deze regionale samenwerking graag intensief bij aan een evenwichtige woningvoorraad, het voorkomen van leegstaand vastgoed en vitale dorpen en steden. Daar zien we voor onszelf een voortrekkersrol. Mede dankzij onze binding in de regio is onze kennis van de volkshuisvesting en regionale woningmarkt groot. Dit benutten we om in te spelen op de veranderende omstandigheden waar de Achterhoek mee te maken krijgt.

Blij verrast
Ik ben blij verrast dat burgemeester Boumans initiatief neemt om de samenwerking in de Achterhoek te versterken. Van deze versterking ben ik voorstander en daar lever ik graag, vanuit volkshuisvestelijk oogpunt, mijn bijdrage aan.


Reacties

Er zijn nog geen reacties aanwezig.
Door:
Email:
Plaats reactie:
Verzend
Delen via: