Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu
30-3-2016

Geschikte woningen voor senioren


Harrie Kuypers, directeur-bestuurder bij Wonion

Er is te weinig geschikte huisvesting voor senioren, dit kopten de media gister. Nu verzorgingshuizen dicht gaan, komt er steeds meer vraag naar woningen die geschikt zijn voor senioren. Met bijna 4.000 woningen in Oude IJsselstreek, circa 25% van het totaal aantal woningen, is Wonion dé sociale huisvester in de gemeente. Wij bereiden ons voor op de toekomst. Hier zijn we voortdurend mee bezig. Op basis van onderzoeken maken we plannen voor de toekomst. En we vinden het uiteraard belangrijk dat deze plannen aansluiten bij de vraag van de markt. Het aanpassen van onze woningvoorraad, zodat óók senioren een thuis bij ons kunnen (blijven) vinden, is één van onze pijlers. Hoe we dit doen? Ik vertel u er graag meer over.

In beeld brengen van de marktvraag
Om woningen aan te kunnen bieden waar vraag naar is, verzamelen we gegevens over onder andere de klantvraag, de ontwikkeling van doelgroepen, de betaalbaarheid voor klanten en de aan wonen gerelateerde zorgbehoefte. We vinden het van groot belang dat onze (bestaande) woningen van voldoende kwaliteit zijn en dat onze woningen aansluiten bij de klantvraag zodat er geen leegstand ontstaat. We kijken daarbij nauw naar de ontwikkeling van het aantal huishoudens binnen de gemeente, de huishoudgrootte en de verwachte inkomensontwikkeling. Op basis van deze kennis formuleren we strategische uitgangspunten voor de ontwikkeling van onze woningvoorraad en passen we onze woningvoorraad aan.

Beperkte verhuisgeneigdheid senioren
Van circa 40 procent van de huishoudens die bij ons huren, is de hoofdbewoner 65 jaar of ouder. Door de vergrijzing verwachten we dat deze groep de komende jaren in omvang stijgt. Het toekomstige verhuisgedrag van senioren bepaald in belangrijke mate de (nieuwe) instroom van senioren naar onze huurwoningen. Op dit moment is opvallend dat de verhuisbereidheid van senioren laag is. We constateren dat we naar verhouding juist veel minder vrijkomende woningen verhuren aan mensen boven de 65 jaar dan aan woningzoekenden in andere leeftijdsgroepen. Wanneer de verhuisgeneigdheid van senioren zo laag blijft, zal de instroom van senioren die vanuit een koopwoning verhuizen naar een (sociale) huurwoning, minder groot zijn.

Minder gezinswoningen, meer levensloopbestendige woningen
Circa 60 procent van onze woningvoorraad bestaat op dit moment uit eengezinswoningen. Enkele jaren geleden was dit percentage nog hoger. We zijn al jaren bezig met het aanpassen van onze woningvoorraad, zodat deze aansluit bij de marktvraag en daarmee de toenemende groep senioren. Het aantal eengezinswoningen bouwen we af en het aantal levensloopbestendige woningen neemt toe. Levensloopbestendige woningen hebben een badkamer en een slaapkamer op de begane grond, waardoor bewoning door iedere leeftijdscategorie mogelijk is. Deze woningen zijn met kleine maatwerkaanpassingen in de toekomst nóg meer geschikt te maken voor bewoning door senioren met een zorgvraag.

Langer zelfstandig wonen
Daarnaast is de gemeente Oude IJsselstreek, in samenwerking met Wonion, zorginstellingen en de provincie Gelderland, een initiatief gestart om woningeigenaren te informeren over en bewust te maken van de mogelijkheden waardoor langer zelfstandig wonen mogelijk is door zelf kleine aanpassingen te doen aan een woning. Op www.mijnthuisinoude-ijsselstreek.nl vindt u meer informatie.

Passende woningen aanbieden
Ik heb u een idee willen geven van hoe we bij Wonion continu bezig zijn om de ontwikkelingen in de markt en de klantvraag in beeld te brengen, zodat we op basis van deze informatie onze woningvoorraad kunnen aanpassen en daarmee dus ook geschikte woningen voor senioren kunnen realiseren. We kijken in de toekomst en sturen bij. Dit doen we al jaren en dit blijven we doen, zodat we óók in de toekomst passende woningen kunnen aanbieden!


Reacties

Er zijn nog geen reacties aanwezig.
Door:
Email:
Plaats reactie:
Verzend
Delen via: