Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu
18-11-2015

Een vuist tegen zinloos geweld


Harrie Kuypers, directeur-bestuurder Wonion

Afgelopen vrijdag werd de wereld opgeschrikt door een reeks aanslagen in Parijs, Bagdad en Beiroet. Het is moeilijk te bevatten wat er gebeurd is. Gruweldaden zijn het. De aanslagen hebben veel onschuldige mensen het leven gekost. Afgelopen maandag stonden wij bij Wonion met z’n allen stil bij de aanslagen door onze vlag halfstok te hangen en om 12.00 uur een minuut stilte in acht te nemen om de gevallen slachtoffers te herdenken. Onze gedachten gaan uit naar alle onschuldige slachtoffers en naar hun dierbaren. Volgens premier Rutte is Nederland in oorlog met IS en niet met een geloof of de islam. Vooral dat laatste is, denk ik, goed om te benadrukken. De daders, strijders van IS, zijn geradicaliseerde mensen. Geradicaliseerde mensen komen overal voor, in ieder geloof. Geen enkel geloof rechtvaardigt de daden van de aanslagplegers van afgelopen vrijdag.

Angstige mensen op zoek naar een veilige plek
Ik vind het dan ook erg dat er mensen zijn die vluchtelingen mede verantwoordelijk houden voor de aanslagen die gepleegd zijn. Vluchtelingen zijn juist op vlucht geslagen vanwege de gruweldaden van deze geradicaliseerde mensen. Zij zijn hierheen gekomen opzoek naar een veilige plek. En nu achtervolgt het geweld hen naar hier. Deze angstige mensen, hard op zoek naar een plek waar zij veilig en in vrede kunnen leven, waar zij hun kinderen een warm en veilig thuis kunnen bieden, mogen en kunnen we niet verantwoordelijk houden voor de gruweldaden van IS strijders.

Een gastvrij land
Ik ben blij dat ik een gastvrij land woon. Een land dat zich openstelt voor mensen die in nood verkeren. Tijdens een gesprek met enkele buren van mij over de mogelijkheid van een opvangplek voor vluchtelingen in leegstaande gebouwen van een zorginstelling vlak bij mij in de buurt, merkte ik dat sommige buren angstig zijn voor wat er op hen afkomt. Ik begrijp de angst van veel mensen. Tegelijkertijd vind ik dat het goed is dat Nederland vluchtelingen opvangt en dat zij wanneer zij, na een goede screening, een verblijfsvergunning hebben gekregen, een dak boven hun hoofd geboden wordt. Het huisvesten van asielzoekers met verblijfsvergunning, de zogenaamde statushouders, is de taak van Wonion. Dat is niet alleen onze taak zoals beschreven in de Woningwet, dat vind ik ook onze taak. Wij zetten ons in om deze kwetsbare groep mensen een dak boven hun hoofd te bieden. Dat neemt niet weg dat wij zien dat de onrust bij woningzoekenden toeneemt over de gevolgen van deze toestroom voor de wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Wij nemen deze zorg uiterst serieus en wij denken na over een goede oplossing voor alle groepen.

Huisvesten statushouders al jaren géén probleem
Het huisvesten van statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, is niets nieuws. Wij huisvesten deze groep al jaren. Sinds 1994 heeft Nederland al 200.000 statushouders gehuisvest. Om een beeld te geven: Wonion heeft sinds 2010 tot op heden al meer dan 200 statushouders gehuisvest en dat heeft tot op heden nagenoeg geen problemen opgeleverd. Het heeft niet echt gezorgd voor verdringing op de sociale huurwoningmarkt. Wij sturen erop dat de wachttijden beperkt blijven. Zo gaan wij minder woningen verkopen, zodat we deze woningen kunnen behouden voor de sociale huurwoningmarkt. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om beperkt extra huurwoningen toe te voegen. We merken ook dat er in de samenleving vaak angst is voor mogelijke overlast die statushouders zouden kunnen geven. Wij hebben de afgelopen jaren ervaren dat deze groep niet of nauwelijks zorgt voor overlast, in elk geval niet anders dan wij gemiddeld in onze wijken en buurten ervaren.

Een vuist tegen zinloos geweld
Op het moment dat ik het bericht van de aanslagen afgelopen vrijdag hoorde, werd ik overdonderd. Overdonderd door ongeloof, onmacht, woede en verdriet. Ik kan deze gruweldaden niet stoppen. Wel kunnen we met z’n allen een vuist maken tegen zinloos geweld. Dat kunnen we doen door te blijven wie we zijn: een gastvrij land met liefde voor de medemens. We moeten elkaar blijven helpen. Ook hen die niet uit Nederland komen, maar op de vlucht zijn voor de gruweldaden van terroristen. Zij leven in angst en niemand mag in angst leven. Wij blijven ons, mede daarom, inzetten voor het huisvesten van statushouders. Want iedereen verdiend een warm en veilig thuis!


Reacties

Er zijn nog geen reacties aanwezig.
Door:
Email:
Plaats reactie:
Verzend
Delen via: