Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Een betaalbaar (t)huis


Harrie Kuypers, directeur-bestuurder Wonion

Afgelopen maandag kopte de Gelderlander ‘Vaker een baan en toch geldzorgen’. Volgens de Gelderlander neemt het aantal mensen dat werk heeft en toch in de financiële problemen komt, toe in de Achterhoek. Dat herkennen wij bij Wonion. Wij vinden het erg belangrijk om woningzoekenden met een beperkt inkomen een betaalbare woning te kunnen bieden. Om die reden hebben wij, in samenwerking met huurdersvereniging Wij Wonen en de gemeente Oude IJsselstreek een woonlastenonderzoek laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat circa 24 procent van onze huurders het financieel moeilijk heeft. Daar schrok ik best een beetje van. Het is een behoorlijke groep huurders. Om prettig wonen voor iedereen mogelijk te maken, nemen wij verschillende maatregelen om zo het wonen betaalbaar te houden.

Slechts beperkte huurverhoging en soms zelfs een verlaging
Wij zetten ons extra in voor mensen met een kleine portemonnee. Daarom kiezen wij bij de jaarlijkse huuraanpassing voor slechts een beperkte huurverhoging en in sommige gevallen zelfs een huurverlaging. Het Rijk geeft verhuurders de mogelijkheid om de huren te verhogen met het inflatiepercentage, aangevuld met een extra inkomensafhankelijk percentage dat kan oplopen tot 4,3%. Hier maakt Wonion géén gebruik van. Wij bepalen de huurprijzen op basis van de huursombenadering. Bij de huursombenadering krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging. Woningen die een relatief lage huurprijs hebben, kunnen een net wat hogere huurverhoging krijgen dan woningen die al een passende prijs hebben. Het voordeel van deze benadering is dat de huurprijs van een woning past bij de kwaliteit van de woning. Bij deze methode zorgen wij ervoor dat het merendeel van onze woningen, op dit moment is dit 80%, een huur heeft die goedkoop of betaalbaar is en waarbij de huurder het recht op huurtoeslag behoudt. In een aantal gevallen gaan we over tot huurverlaging. Evenals vorig jaar, hebben we dit jaar per 1 juli de huur van een aantal huishoudens verlaagd. Dit jaar waren dat er circa 1.100. Deze verlaging komt door het feit dat wij de gewenste huur voor deze woning hebben aangepast. We willen er op die manier voor zorgen dat we voldoende betaalbare woningen hebben voor mensen met een lager inkomen.

Hulp bij (dreigende) schulden
Mensen lopen vaak lang door met geldproblemen, terwijl het juist zo belangrijk is om in een vroeg stadium naar oplossingen te zoeken. Wij bieden hulp. Dit doen we door zelf, bij een betalingsachterstand, in een vroeg stadium contact op te nemen met onze huurders, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Dit doen we op verschillende manieren. Zo nemen we in eerste instantie telefonisch contact op. Maar ook zetten we Whats-App in om in contact te komen met onze huurders. We merken dat mensen die geen brieven openmaken en hun telefoon niet opnemen, vaak wel nog op een WhatsApp-bericht reageren. Het is kennelijk iets laagdrempeliger. Op het moment dat we in gesprek zijn met een huurder, kijken we – vaak samen met verschillende instanties – naar een goede oplossing. Een belangrijke samenwerkingspartner is SchuldHulpMaatje. Zij brengen de totale schuldproblematiek van onze huurder in beeld en zij zoeken naar een integrale oplossing door zowel naar de inkomstenkant te kijken als naar de uitgavenkant. De reden achter de schuldproblematiek komt hierdoor sneller naar voren, waardoor iemand beter geholpen kan worden.

Huurverlaging mogelijk in uitzonderlijke situaties
Daarnaast hebben we een nieuwe regeling ingesteld die het mogelijk maakt dat we in uitzonderlijke situaties een beperkte huurverlaging kunnen geven wanneer het inkomen van onze huurder, buiten zijn schuld om, ineens daalt. Deze regeling is van verschillende factoren afhankelijk, maar kan in sommige situaties een ongewenste verhuizing naar een andere woning voorkomen.

Energiezuinig wonen
De huur bepaalt niet alleen de woonlasten, de energierekening is een belangrijk onderdeel van de totale woonlasten. Daarom investeert Wonion al jaren in energiezuinige woningen. Door woningen energiezuiniger te maken, bespaart de huurder op energiekosten. Dit kan behoorlijk schelen in de portemonnee. Het verlagen van de energiekosten is echter meer dan enkel techniek, het hangt ook sterk af van het energieverbruik van bewoners. Oftewel; hoe bewust gaat u om met het energieverbruik? Stookt u alleen voor uw eigen ruimte of stookt u onbewust (met de buitendeur open) voor de hele buurt? Wilt u meer weten over uw energieverbruik? Voor advies en informatie kunt u terecht bij het energieloket van de gemeente, maar ook energiecoaches helpen u hier graag bij. Leer hoe u kunt besparen op uw energierekening met behulp van de tips van een energiecoach. Een bezoek van een energiecoach is gratis: het zijn vrijwilligers die speciaal zijn opgeleid om u te helpen met energie besparen. Een bezoek aanvragen kan eenvoudig via www.verduursaamenergieloket.nl/energiecoach.

Wij blijven aandacht houden voor de betaalbaarheid van het wonen. Wij geven u graag een (betaalbaar) thuis!


Delen via: