Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu
9-7-2015

De stem van huurders telt!


Harrie Kuypers, directeur-bestuurder bij Wonion

Toen ik vanmorgen Ulft in kwam rijden zag ik dat de voorbereidingen voor de Ulftse kermis in volle gang zijn. Een mooie traditie, de kermis. Voor velen ook het begin van de zomervakantie. Ik ga midden volgende week ook met vakantie. Even er tussenuit met mijn gezin. Er tussenuit in turbulente tijden. Turbulent vanwege alle ontwikkelingen die spelen. Neem bijvoorbeeld de woningwet. Deze is per 1 juli ingegaan. De woningwet luidt voor woningcorporaties een nieuw tijdperk in. Er komt op veel gebieden meer duidelijkheid over wat woningcorporaties nog mogen en kunnen bijdragen aan de lokale, maatschappelijke opgave. En daarnaast geeft de woningwet uitgangspunten mee om bewonersorganisaties (nog) meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de woningcorporatie. Ik ben blij dat ik kan zeggen dat wij een goede relatie hebben met Wij Wonen, de huurdersvereniging in Oude IJsselstreek. We hebben daarom voortvarend gehoor gegeven aan het verder uitbouwen van de rol van de huurdersvereniging. Zo is Wij Wonen nauw betrokken bij het opstellen van prestatieafspraken. Ik ben trots op deze goede samenwerking met onze huurdersvertegenwoordiging. En om u hier een beeld van te geven, vertel ik u daar graag wat meer over.

De stem van huurders telt
Omdat woningcorporaties bijdragen aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid, maakt Wonion prestatieafspraken met de gemeente Oude IJsselstreek. In het verleden werden deze afspraken gemaakt tussen Wonion en de gemeente en vanaf nu zijn huurders een volwaardig partij bij het maken prestatieafspraken. Ik vind dit een goede ontwikkeling, want op deze manier zijn onze huurders, via hun vertegenwoordiger Wij Wonen, nog meer én beter betrokken bij de volkshuisvesting in Oude IJsselstreek. Binnenkort tekenen gemeente, Wij Wonen en wij deze prestatieafspraken. Uiteraard is huurdersvereniging Wij Wonen niet alleen betrokken bij het opstellen van prestatieafspraken. We zitten regelmatig met hen om tafel over door te praten over tal van onderwerpen, zodat we de stem van onze huurders kunnen meenemen bij het nemen van beslissingen. Zo heeft Wij Wonen een belangrijke stem in de jaarlijkse huurverhoging, in de manier hoe wij woningen toewijzen, maar ook in ons beleid. Daarnaast denken zij mee over tal van wonen gerelateerde zaken, zoals hoe we het beste een onderzoek naar de betaalbaarheid van het wonen kunnen opzetten.

Veranderingen in woningtoewijzing
Komend jaar gaat de manier waarop wij woningen toewijzen veranderen. De woningwet bepaalt dat wij 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen moeten verhuren aan huishoudens met en inkomen onder de 34.911 euro (prijspeil 2015). Dit betekent dat wij onze huren meer moeten gaan afstemmen op het inkomensniveau van onze huurders. Wij moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat we ten minste aan 95% van de huishoudens die recht hebben op huurtoeslag, een woning toewijzen met een huurprijs tot aan de aftoppingsgrens. Ik ben er groot voorstander van dat wij woningen moeten toewijzen aan mensen met de lage inkomens. Daar zijn woningcorporaties immers toe op aard! Deze regels maken het voor ons echter lastiger om duurzame woningen te realiseren. Want als wij meer investeren in energiebesparende maatregelen, gaat de huur van een woning omhoog. Voor de huurder pakt dit nog steeds gunstig uit, omdat de totale woonlasten (huur- + energielasten) gelijk blijven of zelfs naar beneden gaan door deze energiebesparende maatregelen. Ook het wooncomfort neemt toe. Door de gewijzigde regelgeving wordt het moeilijker deze investeringen te doen, althans we hebben slechts beperkte mogelijkheden om deze investeringen door te berekenen in de huur. Uiteraard blijven wij zoeken naar mogelijkheden om onze woningen zoveel mogelijk te verduurzamen, om uiteindelijk de totale woonlasten voor onze huurders nu én in de toekomst, zo laag mogelijk te houden!

We blijven in beweging
Er zijn nog veel meer bepalingen in de woningwet waar wij als woningcorporatie  anders mee om moeten gaan dan in het verleden. Het rijkt te ver om deze hier allen te benoemen. Wel kan ik verzekeren dat de maatschappij in beweging blijft en Wonion zeker ook. En eigenlijk vind ik dat niet erg, want in beweging zijn én blijven is goed. Dat maakt dat we nooit stilstaan en altijd scherp blijven.

Ik wens u een fijne kermis en een zonnige vakantie!
Echter een paar weken stilstaan is niet zo verkeerd. Iedereen heeft een moment van bezinning nodig, of wel: vakantie. Ik wens u, mocht u in Ulft wonen en kermis gaan vieren, hele fijne kermisdagen toe en daarnaast wens ik iedereen een zonnige vakantie!


Reacties

Er zijn nog geen reacties aanwezig.
Door:
Email:
Plaats reactie:
Verzend
Delen via: