Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu
22-3-2017

Belang volkshuisvesting meenemen in politieke overwegingen

De afgelopen periode stond de media bol van alle geluiden rondom de verkiezingscampagnes van politieke partijen. In aanloop naar de verkiezingen zijn er ook in de Achterhoek diverse verkiezingsbijeenkomsten georganiseerd. Als Achterhoekse corporaties zijn we gevraagd om tijdens een aantal van deze bijeenkomsten te spreken over de knelpunten in de Achterhoek op het vlak van wonen. Het is goed dat we als Achterhoekse corporaties ons gezicht hebben laten zien. Wel maak ik me, gezien de verkiezingsuitslag, enigszins zorgen over de toekomst van de volkshuisvesting.

Coalitie die kiest voor sloop- en investeringsfonds?
Zoals ik in mijn vorige weblog al aangaf hebben we in de Achterhoek te maken met bevolkingskrimp. Dit betekent dat er minder vraag naar woningen zal zijn in de toekomst. Om een sterke regio te behouden, moeten we nu in actie komen. Daarom hebben we in de Achterhoek, in onze regionale woonvisie, goede afspraken gemaakt over de reductie van woningbouwaantallen en een goede verdeling daarvan. Daarnaast investeren we als corporaties in de transformatie van onze woningvoorraad, zodat deze aansluit bij de toekomstige marktvraag. Woningen voor kleine gezinnen en levensloopbestendige woningen, waar je tot op oudere leeftijd zelfstandig kunt wonen, zijn nodig. Achterhoekse corporaties investeren miljoenen in deze transformatie, maar 70% van de woningen in de Achterhoek is particulier bezit en daar ligt een groot probleem. Voor particulier woningbezitters is investeren vaak lastig. Gemeenten stimuleren en ondersteunen particulieren op diverse manieren, maar dat is niet genoeg. Daar heeft de regio de hulp van de Rijksoverheid bij nodig. Ook zien we leegstand ontstaan in maatschappelijk vastgoed; scholen, zorgcomplexen en kerken komen meer en meer leeg te staan, maar ook bedrijfspanden en kantoren krijgen te maken met leegstand. Er zijn maatregelen nodig, sloop is vaak onvermijdelijk. Wij hebben behoefte aan een investerings- en sloopfonds. Ik vraag me echter af of er een dergelijk fonds gaat komen, gezien de partijen die de landelijke verkiezingen gewonnen hebben.

De verhuurdersheffing: verschillende standpunten
Het is natuurlijk afwachten hoe de coalitievorming verder gaat, maar de kans is groot dat de VVD, het CDA en D66 onderdeel van de coalitie gaan uitmaken. Zo wil de VVD de verhuurdersheffing fors verhogen. De verhuurdersheffing is een verkapte belastingmaatregel, die verhuurders een heffing over de WOZ-waarde van sociale huurwoningen laat betalen. En dat is jammer, want iedere euro die wij afdragen aan het Rijk, kunnen wij niet investeren in onze woningen. En dat merkt de huurder. Nu wil het CDA de verhuurdersheffing verlagen, mits er wordt geïnvesteerd in verduurzaming van woningen en wil D66 een korting geven op de verhuurdersheffing, bij investeringen in nieuwbouw en transformatie. Daarmee hoop ik dat de VVD niet vast blijft houden aan het verhogen van de verhuurdersheffing, want ik ben van mening dat je daarmee de woningmarkt niet verder helpt en huurders al helemaal niet.

Bizarre uitgangspunten huurbeleid
Wie nu nog in aanmerking komt voor een sociale huurwoning komt dat straks wellicht niet meer als het aan de VVD ligt. Zo wil de VVD de grens voor sociale huurwoningen, de liberalisatiegrens, verlagen tot maximaal 600 euro. Woningen boven deze huurprijs zouden dan gelden als vrije sectorwoningen en mogen wat betreft de VVD niet meer verhuurd worden door woningcorporaties. Daarnaast wil de VVD deze woningen niet meer koppelen aan het woningwaardingsstelsel, dat de basis vormt voor het bepalen van de huurprijs. Zij willen verhuurders meer ruimte geven om de huur te bepalen op basis van marktwaarde. Gevolg hiervan zou kunnen zijn dat een grote groep mensen tussen wal en schip valt, doordat ze niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoningen tot 600 euro, maar te weinig verdienen om een vrije sectorwoning te kunnen betalen. Enfin, het is afwachten hoe het verder gaat. We hebben uiteraard niet alleen met de VVD te maken. Zo hebben het CDA en D66 weer hele andere standpunten opgenomen in hun partijprogramma’s. Eén daarvan is dat D66 pleit om regionale verschillen meer tot uiting te laten komen in het huurbeleid. Een goede insteek wat mij betreft, echter verdiend het uiteraard wel uitwerking.

Na coalitievorming, politiek spel in divers gekleurde arena
Op het vlak van wonen heeft iedere partij tal van standpunten en deze standpunten kunnen sterk uiteen lopen. Het is nu eerst afwachten welke coalitie gevormd wordt en welke partijen Nederland gaan regeren. Is er uiteindelijk een coalitie gevormd, dan begint uiteindelijk het politieke spel in een – waarschijnlijk – divers gekleurde arena. Waarbij het geven en nemen is. Op dit moment is er dan ook nog geen zinnig woord te zeggen over welke besluiten er genomen gaan worden en welk effect dit heeft voor de volkshuisvesting. Ik volg de ontwikkelingen en blijf, onder andere door deze weblog, mijn mening geven. Ik hoop daarmee eenieder uit te dagen om vooral in het belang van de volkshuisvesting te blijven denken en handelen.


Reacties

Er zijn nog geen reacties aanwezig.
Door:
Email:
Plaats reactie:
Verzend
Delen via: