Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Aandacht voor particuliere woningbezitters en maatschappelijk vastgoed


Harrie Kuypers, directeur-bestuurder bij Wonion

‘Dreigende kloof tussen vraag en aanbod’ kopte de Gelderlander vorige week naar aanleiding van de uitkomsten van het Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek 2017. Het onderzoek laat zien dat we in de Achterhoek voor een behoorlijke uitdaging staan en dat we flink moeten bijsturen om ervoor te zorgen dat de Achterhoek een prettige plek om te wonen blijft, ook in de toekomst. De Achterhoekse woningcorporaties vervullen hier een belangrijke rol in. Daarom hebben wij goede afspraken gemaakt met gemeenten over de woningbouwaantallen de komende jaren en zorgen we zelf voor het transformeren van onze woningvoorraad, zodat deze aansluit bij de vraag in de toekomst. Desondanks zien we enkele knelpunten ontstaan. Hier ga ik nader op in.

Belangrijkste uitkomsten Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek
Het onderzoek laat zien dat de bevolkingssamenstelling in de Achterhoek verandert. Het aandeel ouderen neemt toe en het aandeel jongeren neemt af. Het totaal aantal inwoners daalt. Doordat er minder mensen in een huishouden wonen, groeit het aantal huishoudens en daarmee de woningbehoefte nog wel. Binnen nu en vijftien jaar wonen er in bijna alle Achterhoekse gemeenten niet alleen minder mensen, maar ook daalt het aantal huishoudens en daarmee de woningbehoefte. Ook de woonwensen veranderen. Waar in het verleden veel vraag was naar eengezinswoningen, neemt de vraag naar kleine woningen en appartementen die zorggeschikt zijn, zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, toe. Op de koopmarkt zien we  dat huishoudens zonder eigen vermogen (vaak starters en/of jonge huishoudens) moeite hebben bij het verkrijgen van een hypotheek. Daarnaast is er een groep mensen met een middeninkomen die te veel verdient voor een sociale huurwoning, maar te weinig om te kunnen kopen. En er is een groep 65-plussers die de noodzaak niet ziet om te verhuizen naar een woning waar ze langer zelfstandig kunnen wonen.

Kansen benutten
Als corporaties in de Achterhoek pakken we graag de ruimte om kansen die krimp biedt te benutten. Wij gaan voor goed en betaalbaar wonen in de Achterhoek. Wij zetten ons in voor een prettige woonomgeving en een sterke, vitale Achterhoek. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we onze partners bij nodig en onze partners hebben ons daarbij nodig. Wij dragen vanuit deze regionale samenwerking graag intensief bij aan een evenwichtige woningvoorraad, het voorkomen van leegstaand vastgoed en vitale dorpen en steden. Daar zien we voor onszelf een voortrekkersrol. Mede dankzij onze binding in de regio is onze kennis van de volkshuisvesting en regionale woningmarkt groot. Dit benutten we om in te spelen op de veranderende omstandigheden waar de Achterhoek mee te maken krijgt. Hier zijn we dan ook al jaren mee bezig.

Corporaties investeren miljoenen in sociale huurwoningvooraad
Als woningcorporaties blijven we nu, maar ook de komende jaren investeren in een sociale huurwoningvoorraad die aansluit bij de toekomstige marktvraag. Woningen voor kleine gezinnen en levensloopbestendige woningen, waar je tot op oudere leeftijd zelfstandig kunt wonen, zijn nodig. Ook investeren we in duurzame woningen: energiezuinig, energieneutraal en zelfs nul-op-de-meter woningen zijn onderdeel van onze investeringsopgave. Achterhoekse corporaties investeren miljoenen in deze transformatie, maar 70% van de woningen in de Achterhoek is particulier bezit en daar dreigt in de toekomst een groot probleem te ontstaan.

Probleem bij particuliere woningbezitters en maatschappelijk vastgoed
Om woningen toekomstbestendig te maken zijn forse investeringen nodig. Denk hierbij aan het verduurzamen van woningen. De verwachting is dat de energieprijzen blijven stijgen en daarnaast wil de overheid in de toekomst over op gasloos wonen. Om woningen voor te bereiden op andere manieren van warmteopwekking, zijn investeringen nodig. Daarnaast zijn niet alleen investeringen nodig om woningen te verduurzamen, maar ook om ze levensloopbestendig en zorggeschikt te maken, zodat ouderen langer zelfstandig in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Voor particuliere woningbezitters zijn deze (forse) investeringen vaak lastig. Dit kan leiden tot verouderde woningen, die in de toekomst niet goed verkoopbaar zijn. Tel hierbij op dat er in de toekomst minder vraag zal zijn naar woningen, wat tot gevolg heeft dat leegstand in het particuliere woningbezit dreigt. Sloop is dan onvermijdelijk. Gemeenten stimuleren en ondersteunen particulieren op diverse manieren, maar dat is niet genoeg. Daar heeft de regio de hulp van de Rijksoverheid bij nodig. Ook zien we leegstand ontstaan in maatschappelijk vastgoed; scholen, zorgcomplexen en kerken komen meer en meer leeg te staan, maar ook bedrijfspanden en kantoren krijgen te maken met leegstand. Er zijn maatregelen nodig. We werken nauw samen binnen de Achterhoek en kijken met veel partijen welke maatregelen nodig zijn en hoe we deze kunnen realiseren. Daar kunnen we hulp van het Rijk bij gebruiken. Er is behoefte aan een (sloop)fonds, waar gemeenten gebruik van kunnen maken om knelpunten in de bestaande woningvoorraad op te kunnen lossen.  

Ik hoop dat we dit als Achterhoek voor het voetlicht krijgen in Den Haag, zodat we nog beter kunnen inspelen op de veranderende bevolkingssamenstelling in deze regio en de Achterhoek een sterke, vitale plek om te leven blijft.


Reacties

We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

Kindly write us back with the loan information;
- Complete Name:
- Loan amount needed:
- Loan Duration:
- Purpose of loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:

Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
SuiteCapitals@gmail.com
|
6-7-2018 17:00
We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

Kindly write us back with the loan information;
- Complete Name:
- Loan amount needed:
- Loan Duration:
- Purpose of loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:

Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
SuiteCapitals@gmail.com
|
6-7-2018 17:00
We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
SuiteCapitals@gmail.com
|
20-6-2018 18:03
Je moet de lening op de rekening betalen, of je moet geld beginnen om een nieuw bedrijf te beginnen, neem vandaag contact met ons op, want we geven leningen met een lage rente van 2%, we zullen contact met je opnemen voor langetermijnleningen en kortlopende leningen met Stuur voor meer informatie een e-mail naar andmoris38@gmail.com of bezoek onze website https://andmoris38.wixsite.com/morrisplc
Anderson Morris
|
10-5-2018 03:05
Door:
Email:
Plaats reactie:
Verzend
Delen via: