Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Aandacht voor betaalbare huurprijzen


Harrie Kuypers, directeur-bestuurder bij Wonion

Dat de economie behoorlijk is aangetrokken en de werkgelegenheid fors stijgt, betekent niet dat het iedereen financieel voor de wind gaat. Dat weten wij en beseffen we ons terdege. We verhuren sociale woningen, aan mensen met (vaak) een kleine portemonnee. Om het wonen in onze woningen betaalbaar te houden kijken we kritisch naar de hoogte van de huren, zo ook bij de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli.

Beperkte huurverhoging
Wij voeren dit jaar niet de maximaal toegestane huurverhoging door. Het Rijk geeft verhuurders de mogelijkheid om de huren te verhogen met een het inflatiepercentage, aangevuld met een extra (inkomensafhankelijk) percentage, waardoor er een huurverhoging van 5,4% mogelijk is. Wij hebben besloten om minder huurverhoging te vragen dan we mogen van het Rijk. De gemiddelde huurverhoging die wij vragen is 1,4%.

Prijs in overeenstemming met kwaliteit
Bij het bepalen van de huuraanpassing per 1 juli, vinden we het belangrijk om te kijken naar de prijs/kwaliteitverhouding van onze woningen. Dit betekent dat we een huurprijs vragen die past bij de kwaliteit van de woning. De prijs die past bij de kwaliteit van de woning wordt bepaald aan de hand van het woningwaarderingssyteem.

Woningwaardering
Het maximale bedrag dat wij mogen vragen voor een sociale huurwoning wordt berekend volgens een puntensysteem, dat het woningwaarderingsstelsel heet. Dit puntensysteem geeft de kwaliteit van de woning aan. De woning krijgt punten voor onder meer de oppervlakte van de vertrekken, voorzieningen in de keuken en het sanitair, de energieprestatie en de WOZ-waarde. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs die een verhuurder mag vragen. U kunt zelf uitrekenen wat de maximale huurprijs van uw woning mag zijn. Met behulp van het formulier ‘Waardering zelfstandige woning’ op de website van de Huurcommissie kunt u een berekening maken, zodat u er zeker van bent dat u niet teveel huur betaalt. Wij vragen niet het maximale bedrag wat wij mogen vragen voor een sociale huurwoning, maar een lager percentage hiervan.

Goed en betaalbaar wonen
We zorgen ervoor dat het merendeel van onze woningen een huur heeft die goedkoop of betaalbaar is en daarmee onder de tweede aftoppingsgrens voor de huurtoeslag valt. Op dit moment heeft circa 84% van onze woningen een huur die onder deze grens valt.

Huuraanpassing per 1 juli 2018
Wonion bepaalt de huuraanpassing 2018 op basis van de huursombenadering. Bij de huursombenadering krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging. Woningen die een relatief lage huurprijs hebben, kunnen een hogere huurverhoging krijgen dan woningen die al een passende prijs hebben. Het voordeel van de huursombenadering is dat de huurprijs van woningen meer in overeenstemming gebracht kan worden met de kwaliteit van de woning.

Soms zelfs géén huurverhoging
Wij verhogen de huur van circa 850 woningen niet. Dit komt door het feit dat wij de gewenste huur voor deze woning hebben bereikt. De huurprijs van deze woningen sluit goed bij aan de kwaliteit van de woning. In dit geval vinden wij een huurverhoging niet nodig, juist om de betaalbaarheid van het wonen te borgen.

Huurders vóór 1 mei bericht
Wonion heeft het voorstel voor de huuraanpassing met huurdersvereniging Wij Wonen besproken en Wij Wonen is akkoord gegaan met deze beperkte huurverhoging. Huurders krijgen vóór 1 mei een brief over de huuraanpassing. Meer informatie over de huuraanpassing is hier te vinden.


Reacties

Er zijn nog geen reacties aanwezig.
Door:
Email:
Plaats reactie:
Verzend
Delen via: