Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu
28-1-2015

Reactie op een handgeschreven kaart: hoe wordt de huurprijs bepaald?


Harrie Kuypers, directeur-bestuurder bij Wonion

Tegenwoordig versturen niet veel mensen meer een handgeschreven kaart. Op het moment dat er een handgeschreven kaart binnenkomt, valt dit extra op. Zo viel mijn oog daarom ook meteen op de handgeschreven kaart die ik onlangs via de post ontving. De kaart was afkomstig van een huurder die aangaf moeilijk rond te kunnen komen van zijn of haar pensioen. Mij werd de vraag gesteld hoe Wonion de huurprijzen bepaalt, want dat was deze huurder niet bekend. Daarnaast werd mij verzocht om komend jaar de huren niet te verhogen. Ik waardeer het enorm, wanneer iemand de moeite neemt om mij persoonlijk een bericht te sturen en helemaal wanneer dit gebeurt in de vorm van een handgeschreven kaart. Ik had deze huurder ook graag persoonlijk willen antwoorden, maar helaas ontbraken de naam en de adresgegevens op de kaart. Ik wil daarom graag van deze gelegenheid gebruik maken om u in deze weblog meer te vertellen hierover. Leest u, schrijver of schrijfster van de handgeschreven kaart, mee? Ik geef u en al onze andere huurders graag uitleg over hoe wij de huurprijzen van onze woningen bepalen. En hebt u vragen? Stel ze gerust onderaan deze weblog.

Hoe wij de huurprijs bepalen
Wij vinden het belangrijk dat de huur die u betaalt, past bij de kwaliteit van de woning en dat onze woningen betaalbaar zijn. Wij willen de huurprijzen niet maximaliseren. Daarom vragen wij niet het maximale bedrag wat wij mogen vragen voor een sociale huurwoning. Het maximale bedrag dat wij mogen vragen voor een sociale huurwoning wordt berekend volgens een puntensysteem. Dit puntensysteem geeft de kwaliteit van de woning aan. De woning krijgt punten voor onder meer de oppervlakte van de vertrekken, voorzieningen in de keuken en het sanitair, de energieprestatie en woonomgeving. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs die een verhuurder mag vragen. Wonion vraagt niet die maximale huurprijs, maar 71 procent daarvan. Waarom 71 procent? Bij bepaling van dit percentage hebben wij onder andere gekeken naar de woonlasten voor onze huurders (wat is nu en in de toekomst nog betaalbaar) en naar de relatie tussen prijs en kwaliteit van de woning.

Betaalbaar wonen is energiezuinig wonen
Zoals ik aangaf, kijken wij naar de woonlasten voor u als huurder en of deze betaalbaar zijn. Dit betekent dat we niet enkel kijken naar de huurprijs van een woning, maar ook naar de energielasten van een woning. De energielasten vormen een steeds groter onderdeel van de totale woonlasten. De energieprijzen zijn de afgelopen jaren behoorlijk gestegen en de verwachting is dat deze ook blijven stijgen. Wij investeren daarom in het energiezuiniger maken van onze woningen, zodat u minder energielasten betaald en daarmee uw woonlasten naar beneden gaan. Sommige mensen vragen mij wel eens waarom we niet gewoon woningen verhuren met een slecht energielabel en dus hoge energielasten, maar met een lage huurprijs. Ik leg u graag uit waarom dat niet in uw voordeel is. In een woning met een slecht energielabel ervaart u allereerst veel minder wooncomfort, zo zult u veel last hebben van tocht. Dat is niet prettig, want wij vinden het belangrijk dat u prettig kunt wonen. Daarnaast betaalt u in een dergelijke woning een behoorlijk bedrag aan energielasten en de tarieven voor energie blijven de komende jaren naar verwachting stijgen, waardoor uw woonlasten alleen maar zullen toenemen. Dat willen wij niet, want vinden het belangrijk dat het wonen voor u betaalbaar blijft. Daarom investeren wij in energiezuinige woningen. Wij vragen een beperkte huurverhoging voor deze investeringen, maar daarbij geven wij altijd de garantie af dat de huurverhoging die u daarvoor betaald, lager is dan het bedrag dat u bespaart op uw energierekening. Zo zorgen wij ervoor dat u onder de streep altijd voordeliger uit bent.

Beperkte huurverhoging in 2014 én in 2015
Wij zetten ons optimaal in om de huurverhoging voor u zo beperkt mogelijk te houden. ‘Waarom eigenlijk ieder jaar een huurverhoging doorvoeren?’, wordt mij wel eens gevraagd. Dat is omdat het prijspeil in Nederland jaarlijks stijgt. Deze stijging van het prijspeil wordt ook wel inflatie genoemd. Ook kosten die Wonion maakt, bijvoorbeeld om de woningen te onderhouden, stijgen jaarlijks vanwege deze inflatie. Daarom verhogen wij eens per jaar, per 1 juli, de huren. Bij het verhogen van de huren kijken we ernaar of de prijs die u betaalt voor uw woning, past bij de kwaliteit van uw woning. Dit brengen wij zoveel mogelijk met elkaar in evenwicht. Was de prijskwaliteitverhouding voor uw woning in 2014 al in balans, dan hebben wij uw huur enkel verhoogd met het inflatiepercentage. Was de prijskwaliteitverhouding voor uw woning nog niet in balans, dan hebben wij daarnaast een extra inkomensafhankelijk percentage doorberekend. Deze inkomsten hadden we in 2014 nodig. De verhuurdersheffing was hier mede oorzaak van. In 2014 hebben wij meer dan 2,5 miljoen euro betaald aan heffingen. Wij blijven ons inspannen voor mensen met een laag inkomen en daarom blijven wij kijken naar de betaalbaarheid van onze woningen. Daarom hebben wij in 2014 een beperkte huurverhoging doorgevoerd. Wij hebben bewust gekozen voor een beperkte huurverhoging, omdat veel huurders, in deze economisch moeilijke tijden, financieel lastig rond kunnen komen. 90 procent van de huurders van Wonion heeft in 2014 een lagere huurverhoging gekregen dan was toegestaan. De tien procent die wel de maximale huurverhoging heeft gekregen, heeft een relatief hoger inkomen, namelijk een inkomen boven de 43.000 euro. Wij zoeken naar mogelijkheden om dit jaar wederom een beperkte huurverhoging door te voeren.

Wat ik u kan toezeggen…
Ik hoop dat ik u via deze weg meer duidelijkheid heb kunnen geven over hoe wij de huurprijzen bepalen. Ik kan u, beste huurder van wie ik onlangs een mooie handgeschreven kaart heb ontvangen en tevens ook alle andere huurders, helaas niet vertellen dat u geen huurverhoging krijgt in 2015. Ik kan u wel toezeggen dat wij ons optimaal inspannen om ervoor te zorgen dat uw huur betaalbaar blijft en dat we hard op zoek zijn naar mogelijkheden om in 2015 de huurverhoging een stuk lager te houden dan dat mag van het Rijk. Hebt u nog vragen? Stel ze gerust onderaan deze weblog.


Reacties

Er zijn nog geen reacties aanwezig.
Door:
Email:
Plaats reactie:
Verzend
Delen via: