Verantwoording

Wonion is een wooncorporatie met een maatschappelijke opgave. We vinden het daarom belangrijk om onze keuzes, uitgaven en resultaten te verantwoorden. Dit doen we zo transparant mogelijk en op verschillende manieren.

Prestatieafspraken met huurdersvereniging en gemeente

Jaarlijks maken wij afspraken met de gemeente Oude IJsselstreek en huurdersvereniging Wij Wonen over wat we met elkaar willen bereiken in dat jaar. Dit leggen we vast in prestatieafspraken. Gemeente, Wonion en Wij Wonen beschouwen elkaar als belangrijke partners voor de lokale sociale volkshuisvesting en streven naar langdurig partnerschap hierin.
Lees hier de prestatieafspraken voor de sociale volkshuisvesting in Oude IJsselstreek.

Jaarrekening

Lees meer over onze financiƫle keuzes, uitgaven en resultaten in de:

Terug- en vooruitblik

Visitatie

Wonion heeft een belangrijke maatschappelijke taak: we bouwen, onderhouden en verhuren woningen voor mensen met een lager inkomen. Veel mensen zijn van ons afhankelijk. Daarom is het belangrijk dat mensen die geen relatie hebben met Wonion controleren of wij de juiste dingen doen en of we deze dingen goed doen. Om die reden laat Wonion zich elke vier jaar visiteren door een externe onafhankelijke commissie. Met zo’n visitatie legt Wonion verantwoording af aan haar huurders en belanghebbenden over haar maatschappelijke prestaties. 
 

Visitatie 2019 - 2022

Bureau Raeflex is in november 2022 gestart met de visitatie over de periode 2019 tot en met 2022. Zodra de resultaten bekend zijn, delen we dat op deze plek met u.
 

Visitatie 2015 - 2018

In 2019 heeft bureau Raeflex de visitatie uitgevoerd over de periode 2015 - 2018. Om vast te kunnen stellen of de belanghebbenden van Wonion tevreden zijn over haar maatschappelijke prestaties, sprak de visitatiecommissie met de gemeente Oude IJsselstreek, de huurdersvereniging Wij Wonen, zorg- en welzijnsorganisaties zoals Azora en Estinea en met een aantal van haar ketenpartners in onderhoud en duurzaamheid. De commissie beoordeelde daarnaast of Wonion bestuur en toezicht goed heeft geregeld en of de financiĆ«n op orde zijn. Wonion scoort op al deze onderdelen een rapportcijfer 8 of hoger. Daarnaast worden we door de commissie beschreven als ‘een maatschappij-gedreven organisatie met hart voor de klant’. Ook merkt de commissie op dat ‘vernieuwen en samenwerken in de genen zit van de organisatie’.
 
Het volledige visitatierapport (inclusief bestuurlijke reactie) is openbaar.