Verantwoording

Wonion is een wooncorporatie met een maatschappelijke opgave. We vinden het daarom belangrijk om onze keuzes, uitgaven en resultaten te verantwoorden. Dit doen we zo transparant mogelijk en op verschillende manieren.

  • Prestatieafspraken met huurdersvereniging en gemeente

Jaarlijks maken wij afspraken met de gemeente Oude IJsselstreek en huurdersvereniging Wij Wonen over wat we met elkaar willen bereiken in dat jaar. Dit leggen we vast in prestatieafspraken. Gemeente, Wonion en Wij Wonen beschouwen elkaar als belangrijke partners voor de lokale sociale volkshuisvesting en streven naar langdurig partnerschap hierin.
Lees hier de prestatieafspraken voor de sociale volkshuisvesting in Oude IJsselstreek in 2020.

Jaarrekening

Lees meer over onze financiƫle keuzes, uitgaven en resultaten in de:

WonionMagazine

WonionMagazine houdt u op de hoogte van de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van wonen in de Achterhoek. Op uw gemak nog eens een bepaald artikel nalezen? U vindt de meest recente uitgaven altijd op de website.

 

Visitatie

Wonion laat zich eens in de 4 jaar visiteren. Een onafhankelijke en externe organisatie beoordeelt dan hoe wij ons werk doen.

In 2015 heeft bureau Cognitum de visitatie uitgevoerd. Wij werden door deze onafhankelijke commissie beschreven als een goed functionerende, financieel gezonde en vernieuwende corporatie met een zichtbaar kloppend sociaal hart. In het onderzoek van de visitatiecommissie zijn huurders en belangrijke samenwerkingspartners, zoals gemeente Oude IJsselstreek, huurdersvereniging Wij Wonen, een selectie van bouwbedrijven en een zorgpartij, gevraagd de prestaties van de corporatie te beoordelen. Wonion wordt gekenschetst als een vooruitstrevende en innovatieve partner die zeer betrokken is bij ontwikkelingen in het werkgebied. Ook heeft de commissie gesproken met het intern toezichtsorgaan,  de OR en medewerkers van Wonion om haar bevindingen te toetsen. Het rapport is openbaar en ook te vinden op www.visitaties.nl