Missie en visie

Wonion is de verhuurder van sociale woningen in de gemeente Oude IJsselstreek.

Missie: Kwaliteit van leven door duurzaam wonen.

Wonion realiseert vanuit de maatschappelijke behoefte duurzaam wonen voor mensen in en om de gemeente Oude IJsselstreek met aandacht voor zorg en welzijn. Wij zetten ons extra in voor huishoudens die door financiële beperkingen of een zorgvraag geen passende woning kunnen vinden in ons werkgebied. Om betaalbare woningen te realiseren, investeren wij in duurzaam wonen. Ook werken wij samen met bewoners en maatschappelijke partners aan leefbare buurten en wijken. Lees hier de Wonion Strategie.


Visie: waar wij voor gaan

Als het gaat om prettig wonen, wil Wonion haar klanten zoveel mogelijk zelf keuzes laten maken. Sommige bewoners zijn daar minder goed toe in staat. Onze aandacht zal daarom nadrukkelijker uitgaan naar bewoners die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. Vastgoed is een waardevol eigendom. Ons vastgoed is een middel om wonen mogelijk te maken maar ook een middel om op de lange termijn kapitaal te genereren voor noodzakelijke investeringen. Onze woningvoorraad zal duurzaam, flexibel en gedifferentieerd moeten zijn om in de toekomst voldoende keuze te kunnen bieden en leegstand te voorkomen. De betaalbaarheid van het wonen, staat centraal bij het maken van keuzes. Dit heeft te maken met een juiste prijs/kwaliteitsverhouding van de woningen. De huurprijs van de woning moet passen bij de kwaliteit en het product moet passen bij financiële (on)mogelijkheden van onze doelgroepen. Het gaat om de juiste balans tussen betaalbaarheid enerzijds en noodzakelijke huuropbrengsten voor een gezonde bedrijfsvoering anderzijds. Bij elke vraag van enige omvang vanuit de samenleving, die niet direct gerelateerd is aan de verhuur en het beheren van sociale huurwoningen, zullen wij ons afvragen wat de maatschappelijke opbrengsten zijn in relatie tot de financiële randvoorwaarden.