Zesde Social Sofa Vogelbuurt/Biezenakker voor De Gaarden

De wijk Vogelbuurt/Biezenakker in Ulft is grondig aangepakt de laatste jaren. Per buurtaanpak in de wijk organiseerden gemeente Oude IJsselstreek en wooncorporatie Wonion een buurtmozaïekmiddag, waarbij buurtbewoners zelf de laatste hand legden aan ‘hun’ buurtbank. Zaterdag 22 september waren bewoners van De Gaarden aan de beurt. Na een mozaïekworkshop maakten bewoners, in een gezellige sfeer, gezamenlijk de bank af. Deze bank krijgt straks een mooie plek in de wijk.

Buurtbank als spontane ontmoetingsplek
Een goed contact met buurtbewoners draagt bij aan het woongenot van de bewoners. De buurtbank krijgt daarom een centrale plek in de buurt. In het ontwerp van de bank is rekening gehouden met het buurtkarakter en de mening van bewoners. Bewoners kregen twee keuze mogelijkheden voor het ontwerp. Het uiteindelijke ontwerp is het ontwerp waar de voorkeur van de bewoners naar uit ging. Onder leiding van het bedrijf SocialSofa is de buurtbank tijdens de buurtmozaïekmiddag gezamenlijk afgemaakt. Door het plaatsen van een buurtbank, waar bewoners zelf een stem in hebben gehad wordt er een plek gecreëerd waar buurtbewoners elkaar op een spontane manier kunnen ontmoeten.

De gemeente en Wonion boden de bewoners deze buurtbank aan als dank voor de medewerking van de bewoners tijden langdurige wijkaanpak. Aan de openbare ruimten worden in De Gaarden nog werkzaamheden verricht.

Meer informatie
Meer informatie over de vernieuwing van wijk Vogelbuurt/Biezenakker is te vinden op: www.vogelbuurtbiezenakker.nl.